1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 13

  1. Apoi, îmbarcându-se de la Pafos, Paul şi cei care erau cu el au ajuns la Perga Pamfiliei. Ioan, despărţindu-se de ei, s-a întors la Ierusalim.
  1. Iar ei, plecând din Perga, au ajuns la Antiohia Pisidiei. Au intrat în sinagogă într-o zi de sâmbătă şi s-au aşezat.
  1. După citirea Legii şi a Profeţilor, conducătorii sinagogii au trimis la ei să li se spună: "Fraţilor, dacă aveţi vreun cuvânt de încurajare pentru popor, vorbiţi!"
  1. Atunci, Paul s-a ridicat şi, făcând semn cu mâna, a zis: "Bărbaţi israeliţi, şi voi, temători de Dumnezeu, ascultaţi!
  1. Dumnezeul acestui popor, Israel, i-a ales pe părinţii noştri şi a înălţat poporul în timpul şederii lor în ţara Egiptului, şi după ce i-a scos de acolo cu braţ puternic,
  1. timp de aproape patruzeci de ani, i-a suportat în pustiu.
  1. După ce a nimicit şapte popoare în ţara Canaanului, le-a dat ca moştenire ţara aceasta
  1. cam patru sute cincizeci de ani. După aceasta, le-a dat judecători până la profetul Samuel.
  1. Apoi, i-au cerut un rege, iar [Dumnezeu] le-a dat pe Saul, fiul lui Chiş, din tribul lui Beniamin, timp de patruzeci de ani.
  1. După ce l-a înlăturat pe acesta, l-a ridicat pentru ei ca rege pe David, despre care a dat mărturie: L-am aflat pe David, fiul lui Iese, un om după inima mea, care va împlini toată voinţa mea.
  1. Din descendenţa acestuia, Dumnezeu a ridicat pentru Israel, după promisiunea sa, un mântuitor: pe Isus.
  1. Înainte de venirea lui, Ioan a predicat un botez al pocăinţei întregului popor al lui Israel.
  1. Dar când Ioan era spre sfârşitul călătoriei sale, spunea: «Eu nu sunt ceea ce credeţi voi că sunt. Dar iată că vine după mine unul căruia nu sunt vrednic să-i dezleg încălţămintea picioarelor».

V. PRIMA CĂLĂTORIE MISIONARĂ

Paul şi Barnaba sunt trimişi în misiune

Capitolul 13Paul şi Barnaba la Antiohia Pisidiei

    13 Apoi, îmbarcându-se de la Pafos, Paul şi cei care erau cu el au ajuns la Perga Pamfiliei g. Ioan, despărţindu-se de ei, s-a întors la Ierusalim. 14 Iar ei, plecând din Perga, au ajuns la Antiohia Pisidiei h. Au intrat în sinagogă într-o zi de sâmbătă şi s-au aşezat. 15 După citirea Legii şi a Profeţilor, conducătorii sinagogii au trimis la ei să li se spună: "Fraţilor, dacă aveţi vreun cuvânt de încurajare pentru popor, vorbiţi!" 16 Atunci, Paul s-a ridicat şi, făcând semn cu mâna, a zis:
    "Bărbaţi israeliţi, şi voi, temători de Dumnezeu, ascultaţi! 17 Dumnezeul acestui popor, Israel, i-a ales pe părinţii noştri şi a înălţat poporul în timpul şederii lor în ţara Egiptului, şi după ce i-a scos de acolo cu braţ puternic, 18 timp de aproape patruzeci de ani, i-a suportat i în pustiu. 19 După ce a nimicit şapte popoare în ţara Canaanului, le-a dat ca moştenire ţara aceasta 20 cam j patru sute cincizeci de ani. După aceasta, le-a dat judecători până la profetul Samuel. 21 Apoi, i-au cerut un rege, iar [Dumnezeu] le-a dat pe Saul, fiul lui Chiş, din tribul lui Beniamin, timp de patruzeci de ani. 22 După ce l-a înlăturat pe acesta, l-a ridicat pentru ei ca rege pe David, despre care a dat mărturie: L-am aflat pe David, fiul lui Iese, un om după inima mea, care va împlini toată voinţa mea. 23 Din descendenţa acestuia, Dumnezeu a ridicat pentru Israel, după promisiunea sa, un mântuitor: pe Isus. 24 Înainte de venirea lui, Ioan a predicat un botez al pocăinţei întregului popor al lui Israel. 25 Dar când Ioan era spre sfârşitul călătoriei sale, spunea: «Eu nu sunt ceea ce k credeţi voi că sunt. Dar iată că vine după mine unul căruia nu sunt vrednic să-i dezleg încălţămintea picioarelor».
    

 

Note de subsol


g Pamfilia (în greacă = toate triburile) este ţinutul dintre Munţii Taurus şi Marea Mediterană, în partea sudică a Turciei de astăzi, în zona actualului golf Antalya. Perga este un oraş cam la 15 km de Atalia, în ţinutul Pamfiliei. În perioada romană, avea un templu în cinstea zeiţei Artemis. Ruinele se află în apropiere de actualul oraş Antalya şi printre ele pot fi identificate două bazilici mari din sec. al IV-lea şi două biserici din perioada evului mediu.
h Pisidia este ţinutul din centrul podişului Anatoliei, în centrul Turciei de azi. Este o zonă cu lacuri. Capitala ei era Antiohia, care se afla lângă graniţa cu Frigia. Oraşul a fost întemeiat de seleucizi pe la 280 î.C. În 25 î.C. a fost încorporat în provincia romană Galaţia, iar în perioada cruciaţilor era un important centru din Asia Mică. Ruinele vechii cetăţi se află la 3 km est de actuala localitate Yalvaz.
i Cele mai autoritare manuscrise au: i-a hrănit, i-a susţinut. Dar multe alte manuscrise au: i-a suportat, i-a răbdat. Prima variantă este preferată de NVg, BJ; a doua, de majoritatea traducerilor moderne.
j Multe manuscrise au o împărţire diferită a v. 19-20: ţara aceasta. 20 După aceasta, cam patru sute cincizeci de ani, le-a dat judecători... Deşi această variantă ar face textul mai clar, este mai puţin atestată, iar cealaltă este o soluţie mai dificilă şi, de aceea, mai probabilă.
k Există o dificultate în interpretarea pronumelui ti ca interogativ sau relativ. În cazul în care este luat ca interogativ (GNT, NVg, RSV), traducerea este: Cine credeţi că sunt eu? Nu sunt eu acela. Ca pronume relativ, este înţeles de majoritatea traducerilor.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro