1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 13

  1. În sâmbăta următoare, aproape toată cetatea s-a adunat ca să asculte cuvântul Domnului.
  1. Dar iudeii, când au văzut mulţimile, s-au umplut de invidie şi contraziceau cele spuse de Paul, insultându-l.
  1. Atunci Paul şi Barnaba au zis cu îndrăzneală: "Vouă trebuia să vă fie vestit mai întâi cuvântul lui Dumnezeu. Dar, pentru că voi îl respingeţi şi nu vă consideraţi vrednici de viaţa veşnică, iată că ne întoarcem spre păgâni.
  1. Căci aşa ne-a poruncit Domnul: Te-am pus ca lumină a naţiunilor ca să duci mântuirea până la marginile pământului".
  1. Când au auzit, păgânii s-au bucurat şi au început să preamărească cuvântul Domnului, iar cei care fuseseră hotărâţi pentru viaţa veşnică au crezut.
  1. Cuvântul Domnului s-a răspândit în tot ţinutul.
  1. Însă iudeii au instigat femeile evlavioase, de rang înalt, ca şi pe oamenii de frunte ai cetăţii, au stârnit o persecuţie împotriva lui Paul şi Barnaba şi i-au alungat din ţinuturile lor.
  1. Ei, scuturând praful de pe picioare împotriva lor, s-au dus la Iconiu.
  1. Iar discipolii erau plini de bucurie şi de Duhul Sfânt.

V. PRIMA CĂLĂTORIE MISIONARĂ

Paul şi Barnaba sunt trimişi în misiune

Capitolul 13Din cauza necredinţei iudeilor,
    Paul şi Barnaba se îndreaptă spre păgâni


    44 În sâmbăta următoare, aproape toată cetatea s-a adunat ca să asculte cuvântul Domnului t. 45 Dar iudeii, când au văzut mulţimile, s-au umplut de invidie şi contraziceau cele spuse de Paul, insultându-l.
     46 Atunci Paul şi Barnaba au zis cu îndrăzneală: "Vouă trebuia să vă fie vestit mai întâi cuvântul lui Dumnezeu. Dar, pentru că voi îl respingeţi şi nu vă consideraţi vrednici de viaţa veşnică, iată că ne întoarcem spre păgâni. 47 Căci aşa ne-a poruncit Domnul:
    Te-am pus ca lumină a naţiunilor
    ca să duci mântuirea
    până la marginile pământului
".
48 Când au auzit, păgânii s-au bucurat şi au început să preamărească cuvântul Domnului u, iar cei care fuseseră hotărâţi pentru viaţa veşnică au crezut. 49 Cuvântul Domnului s-a răspândit în tot ţinutul.
     50 Însă iudeii au instigat femeile evlavioase, de rang înalt, ca şi pe oamenii de frunte ai cetăţii, au stârnit o persecuţie împotriva lui Paul şi Barnaba şi i-au alungat din ţinuturile lor. 51 Ei, scuturând praful de pe picioare împotriva lor, s-au dus la Iconiu v. 52 Iar discipolii erau plini de bucurie şi de Duhul Sfânt.

 

Note de subsol


t Multe manuscrise au: cuvântul lui Dumnezeu.
u Unele manuscrise au: cuvântul lui Dumnezeu; altele: îl preamăreau pe Domnul.
v Iconiu era un oraş din provincia romană Galaţia, la 140 km est de Antiohia Pisidiei. Era un important nod de comunicaţii. Astăzi se numeşte Konya.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro