1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 14

  1. Dar când păgânii şi iudeii, împreună cu conducătorii lor, făceau planuri ca să-i maltrateze şi să-i ucidă cu pietre,
  1. ei şi-au dat seama şi au fugit în cetăţile Licaoniei, la Listra şi Derbe şi în împrejurimi.
  1. Acolo au predicat evanghelia.
  1. În Listra zăcea un om fără vlagă în picioare, un olog din naştere, care nu umblase niciodată.
  1. El l-a auzit pe Paul vorbind. Acesta, privindu-l cu atenţie şi văzând că are credinţă pentru a fi salvat,
  1. i-a zis cu glas puternic: "Ridică-te! Stai drept pe picioarele tale!" El a sărit şi a început să umble.
  1. Văzând mulţimile ceea ce făcuse Paul, au strigat în graiul lor licaonian: "Zeii cu chip de om au coborât la noi!"
  1. Pe Barnaba îl numeau Zeus, iar pe Paul, Hermes, pentru că el era purtătorul de cuvânt.
  1. Preotul templului lui Zeus de la intrarea cetăţii, aducând tauri şi ghirlande la porţi, voia, împreună cu mulţimile, să aducă jertfă.
  1. Când au auzit aceasta, apostolii Barnaba şi Paul şi-au sfâşiat hainele şi s-au aruncat în mulţime strigând:
  1. "Oameni [buni], de ce faceţi acestea! Şi noi suntem nişte simpli oameni ca şi voi. Noi vă aducem vestea cea bună ca să vă întoarceţi de la faptele acestea fără sens, la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul şi marea şi toate câte sunt în ele.
  1. În generaţiile trecute, el a lăsat ca toate popoarele să meargă pe căile lor,
  1. deşi n-a încetat să dea mărturie prin binefacerile sale, dând ploi din ceruri şi anotimpuri roditoare, săturând cu hrană şi bucurie inimile voastre".
  1. Şi, spunând acestea, cu greu au liniştit mulţimile ca să nu le aducă jertfă.

Evanghelizarea la Iconiu

Capitolul 14

5 Dar când păgânii şi iudeii, împreună cu conducătorii lor, făceau planuri ca să-i maltrateze şi să-i ucidă cu pietre, 6 ei şi-au dat seama şi au fugit în cetăţile Licaoniei a, la Listra b şi Derbe c şi în împrejurimi. 7 Acolo au predicat evanghelia.

Paul şi Barnaba la Listra

    8 În Listra zăcea un om fără vlagă în picioare, un olog din naştere, care nu umblase niciodată. 9 El l-a auzit pe Paul vorbind. Acesta, privindu-l cu atenţie şi văzând că are credinţă pentru a fi salvat, 10 i-a zis cu glas puternic: "Ridică-te! Stai drept pe picioarele tale!" El a sărit şi a început să umble.
     11 Văzând mulţimile ceea ce făcuse Paul, au strigat în graiul lor licaonian: "Zeii cu chip de om au coborât la noi!" 12 Pe Barnaba îl numeau Zeus, iar pe Paul, Hermes d, pentru că el era purtătorul de cuvânt. 13 Preotul templului lui Zeus de la intrarea cetăţii, aducând tauri şi ghirlande la porţi, voia, împreună cu mulţimile, să aducă jertfă. 14 Când au auzit aceasta, apostolii Barnaba şi Paul şi-au sfâşiat hainele şi s-au aruncat în mulţime strigând: 15 "Oameni [buni], de ce faceţi acestea! Şi noi suntem nişte simpli oameni ca şi voi. Noi vă aducem vestea cea bună ca să vă întoarceţi de la faptele acestea fără sens, la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul şi marea şi toate câte sunt în ele.
     16 În generaţiile trecute, el a lăsat ca toate popoarele să meargă pe căile lor, 17 deşi n-a încetat să dea mărturie prin binefacerile sale, dând ploi din ceruri şi anotimpuri roditoare, săturând cu hrană şi bucurie inimile voastre". 18 Şi, spunând acestea, cu greu au liniştit mulţimile ca să nu le aducă jertfă e.
    

 

Note de subsol


a Licaonia este un ţinut în podişul central al Turciei de azi, înconjurată de provinciile Capadocia, Galaţia, Frigia, Pisidia şi Cilicia. Era o zonă săracă şi lipsită de importanţă istorică, bântuită în perioada romană de bande de tâlhari.
b Listra se afla pe drumul de la Efes la Antiohia, la 40 km de Iconiu. A fost colonie romană din anul 6 î.C. Deşi se cunoaşte locul cetăţii, nu au rămas urme.
c Derbe se află la 50 km de Listra, în direcţia sud-est. Din anul 25 d.C., este colonie romană. Inscripţii vechi referitoare la cetatea Derbe au fost descoperite în apropierea actualei localităţi Kerti Hüyük.
d Zeus, în mitologia greacă, este divinitatea supremă, iar Hermes, mesagerul zeilor. Le corespund în mitologia romană Jovis (Jupiter) şi Mercur. Referitor la templul lui Zeus, că s-ar fi aflat la intrarea în cetate, nu avem nici o mărturie arheologică.
e Unele manuscrise adaugă: ci să se întoarcă fiecare la casa lui.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro