1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 15

  1. Unii dintre cei care coborâseră din Iudeea îi învăţau pe fraţi: "Dacă nu primiţi circumcizia, după obiceiul care vine de la Moise, nu puteţi să vă mântuiţi".
  1. Întrucât s-a ivit o divergenţă şi o discuţie aprinsă între Paul şi Barnaba şi aceştia, au hotărât ca Paul şi Barnaba, împreună cu alţi câţiva dintre ei, să urce la apostoli şi la prezbiterii din Ierusalim pentru [a rezolva] această dispută.
  1. Aşadar, trimişi fiind de comunitate, ei au străbătut Fenicia şi Samaria, povestind despre convertirea păgânilor, şi au făcut o mare bucurie tuturor fraţilor.
  1. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiţi de comunitate, de apostoli şi de prezbiteri şi au relatat tot ce a făcut Dumnezeu cu ei.
  1. Dar unii din gruparea fariseilor, care au primit credinţa, au spus: "Trebuie să primească circumcizia şi să li se poruncească să ţină Legea lui Moise".
  1. Apostolii şi prezbiterii s-au adunat să analizeze această problemă.

VI. CONCILIUL DE LA IERUSALIM

Conflictul de la Antiohia cu privire la circumcizie

Capitolul 15

1 Unii dintre cei care coborâseră din Iudeea îi învăţau pe fraţi: "Dacă nu primiţi circumcizia, după obiceiul care vine de la Moise, nu puteţi să vă mântuiţi". 2 Întrucât s-a ivit o divergenţă şi o discuţie aprinsă între Paul şi Barnaba şi aceştia, au hotărât ca Paul şi Barnaba, împreună cu alţi câţiva dintre ei, să urce la apostoli şi la prezbiterii din Ierusalim pentru [a rezolva] această dispută. 3 Aşadar, trimişi fiind a de comunitate, ei au străbătut Fenicia şi Samaria, povestind despre convertirea păgânilor, şi au făcut o mare bucurie tuturor fraţilor. 4 Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiţi de comunitate, de apostoli şi de prezbiteri şi au relatat tot ce a făcut Dumnezeu cu ei. 5 Dar unii din gruparea fariseilor, care au primit credinţa, au spus: "Trebuie să primească circumcizia şi să li se poruncească să ţină Legea lui Moise".

Discursul lui Petru

    6 Apostolii şi prezbiterii s-au adunat să analizeze această problemă.

 

Note de subsol


a Considerând că ar fi acelaşi context cu 1Cor 6,11; Tit 3,13 etc., unii traducători propun sensul de: "a pregăti pe cineva pentru călătorie" (cu scrisori, bani, însoţitori).
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro