1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 15

  1. Atunci apostolii şi prezbiterii, împreună cu toată comunitatea, au hotărât să aleagă câţiva oameni dintre ei şi să-i trimită la Antiohia împreună cu Paul şi Barnaba, pe Iuda, numit Barsaba, şi pe Sila, bărbaţi de frunte printre fraţi.
  1. Au trimis prin ei această scrisoare: "Apostolii şi prezbiterii, fraţii [voştri], către fraţii din Antiohia, Siria şi Cilicia, care provin dintre păgâni: Salutare!
  1. Deoarece am auzit că unii dintre noi care au plecat fără să fi avut misiune de la noi v-au tulburat prin cuvintele lor şi v-au răvăşit sufletele,
  1. am hotărât în unanimitate să alegem câţiva oameni şi să-i trimitem la voi împreună cu iubiţii noştri Barnaba şi Paul,
  1. oameni care şi-au închinat viaţa pentru numele Domnului nostru Isus Cristos.
  1. Totodată, v-am trimis pe Iuda şi pe Sila ca şi ei să vă vestească acestea prin cuvânt.
  1. Căci Duhul Sfânt şi noi am hotărât să nu vă impunem nici o povară în afară de acestea care sunt necesare:
  1. să vă feriţi de carnea jertfită idolilor, de sânge, de animale sufocate şi de desfrânare; dacă vă veţi feri de acestea, bine veţi face. Cu bine!"
  1. Aşadar, după ce şi-au luat rămas bun, au coborât la Antiohia şi, adunând mulţimea, le-au dat scrisoarea.
  1. Când au citit-o, s-au bucurat de această încurajare.

VI. CONCILIUL DE LA IERUSALIM

Conflictul de la Antiohia cu privire la circumcizie

Capitolul 15Decizia Conciliului apostolic

    22 Atunci apostolii şi prezbiterii, împreună cu toată comunitatea, au hotărât să aleagă câţiva oameni dintre ei şi să-i trimită la Antiohia împreună cu Paul şi Barnaba, pe Iuda, numit Barsaba, şi pe Sila f, bărbaţi de frunte printre fraţi. 23 Au trimis g prin ei această scrisoare:
    "Apostolii şi prezbiterii, fraţii [voştri], către fraţii din Antiohia, Siria şi Cilicia, care provin dintre păgâni: Salutare! 24 Deoarece am auzit că unii dintre noi care au plecat h fără să fi avut misiune de la noi v-au tulburat prin cuvintele lor şi v-au răvăşit sufletele, 25 am hotărât în unanimitate să alegem câţiva oameni şi să-i trimitem la voi împreună cu iubiţii noştri Barnaba şi Paul, 26 oameni care şi-au închinat viaţa pentru numele Domnului nostru Isus Cristos. 27 Totodată, v-am trimis pe Iuda şi pe Sila ca şi ei să vă vestească acestea prin cuvânt. 28 Căci Duhul Sfânt şi noi am hotărât să nu vă impunem nici o povară în afară de acestea care sunt necesare: 29 să vă feriţi de carnea jertfită idolilor, de sânge, de animale sufocate i şi de desfrânare; dacă vă veţi feri de acestea, bine veţi face. Cu bine!"
     30 Aşadar, după ce şi-au luat rămas bun, au coborât la Antiohia şi, adunând mulţimea, le-au dat scrisoarea. 31 Când au citit-o, s-au bucurat de această încurajare.

 

Note de subsol


f Iuda, numit Bar-Saba = fiul lui Saba, nu mai este menţionat în NT. Sila este forma aramaică a ebraicului Saul (= cel întrebat, cerut) şi a latinului Silvanus. Despre el se va vorbi în continuare în Faptele Apostolilor.
g Unele manuscrise adaugă: prin mâinile lor această scrisoare care conţinea acestea.
h În multe manuscrise lipseşte: au plecat.
i Unele manuscrise omit: animale sufocate.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro