1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 16

  1. Apoi a ajuns la Derbe şi la Listra. Şi era acolo un discipol cu numele Timotei, fiul unei evreice credincioase; tatăl lui era grec.
  1. Fraţii din Listra şi Iconiu dădeau bună mărturie despre el.
  1. Voindu-l ca însoţitor, Paul l-a luat şi l-a circumcis din cauza iudeilor care erau în acele locuri, căci toţi ştiau că tatăl său era grec.
  1. Când treceau prin cetăţi, îi învăţau să ţină deciziile luate de apostolii şi de prezbiterii din Ierusalim.
  1. Astfel, Bisericile se întăreau în credinţă şi creşteau în număr din zi în zi.
  1. Apoi au străbătut Frigia şi ţinutul Galaţiei pentru că au fost opriţi de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia.
  1. Când au ajuns la hotarele Misiei, au încercat să meargă în Bitinia, dar Duhul lui Isus nu i-a lăsat.
  1. Atunci, au trecut prin Misia şi au coborât la Troas.
  1. În timpul nopţii, Paul a avut o viziune: un bărbat macedonean stătea în picioare şi îl ruga: "Treci în Macedonia, ajută-ne!"
  1. După ce am avut vedenia, am căutat să plecăm îndată în Macedonia, convinşi că Dumnezeu ne-a chemat să le predicăm evanghelia.

Timotei îl însoţeşte pe Paul în misiune

Capitolul 16

1 Apoi a ajuns la Derbe şi la Listra. Şi era acolo un discipol cu numele Timotei, fiul unei evreice credincioase; tatăl lui era grec. 2 Fraţii din Listra şi Iconiu dădeau bună mărturie despre el. 3 Voindu-l ca însoţitor, Paul l-a luat şi l-a circumcis din cauza iudeilor care erau în acele locuri, căci toţi ştiau că tatăl său era grec. 4 Când treceau prin cetăţi, îi învăţau să ţină deciziile luate de apostolii şi de prezbiterii din Ierusalim. 5 Astfel, Bisericile se întăreau în credinţă şi creşteau în număr din zi în zi.

Viziunea lui Paul în Troas

    6 Apoi au străbătut Frigia şi ţinutul Galaţiei pentru că au fost opriţi de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia. 7 Când au ajuns la hotarele Misiei a, au încercat să meargă în Bitinia b, dar Duhul lui Isus nu i-a lăsat. 8 Atunci, au trecut prin Misia şi au coborât la Troas c. 9 În timpul nopţii, Paul a avut o viziune: un bărbat macedonean stătea în picioare şi îl ruga: "Treci în Macedonia d, ajută-ne!" 10 După ce am avut vedenia, am căutat să plecăm e îndată în Macedonia, convinşi că Dumnezeu ne-a chemat să le predicăm evanghelia.

 

Note de subsol


a Misia este ţinutul de la sud de Marea Marmara, pe coasta vestică a Turciei de azi şi se învecina cu Bitinia la nord-est, Galaţia la est, iar la sud, cu Lidia şi Frigia. Oraşe mai importante erau Pergam, Troas şi Assos.
b Bitinia este regiunea dintre Misia şi Pont, pe coasta de nord-vest a Turciei de azi. Împreună cu Pont formau o provincie romană din anul 74 î.C. Oraşe mai importante erau Niceea şi Calcedon, care vor deveni sediile conciliilor ecumenice în 325, respectiv 451.
c Troas este o cetate-port la Marea Egee, în ţinutul Misia, la 40 km sud de vechea cetate Troia. A fost întemeiată în epoca lui Alexandru cel Mare. În perioada romană se numea Colonia Augusta Alexandria Troas, bucurându-se de privilegii deosebite, care au permis dezvoltarea sa economică. Portul era un centru de comunicaţii între Asia şi Macedonia. Ruinele poartă numele de Eschi-Stambul.
d Macedonia este regiunea de nord a Greciei, considerată în vechime o zonă locuită de barbari. A devenit importantă o dată cu regele Filip, cuceritorul Greciei, şi mai ales cu Alexandru cel Mare. În timpul NT, era provincie romană cu capitala la Tesalonic.
e Începând de aici, relatarea se face la persoana I plural, probabil fiind martor ocular însuşi Luca.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro