1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 18

  1. După acestea, plecând din Atena, [Paul] s-a dus la Corint.
  2. Acolo a găsit un iudeu cu numele de Acvila, originar din Pont, care venise de curând din Italia cu soția lui, Priscila, întrucât Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei
  3. și, pentru că avea aceeași meserie, a rămas în casa lor și a început să lucreze. De fapt, meseria lor era să confecționeze corturi.
  4. În fiecare sâmbătă, discuta în sinagogă și-i convingea pe iudei și pe greci.
  5. Dar când Sila și Timotei au sosit din Macedonia, Paul, dăruit cu totul cuvântului, demonstra iudeilor că Isus este Cristos.
  6. Dar pentru că i se împotriveau și-l insultau, el și-a scuturat hainele și le-a zis: "Sângele vostru să cadă pe capul vostru! Eu sunt curat! De acum voi merge la păgâni".
  7. Și, plecând de acolo, a intrat în casa unui temător de Dumnezeu cu numele Titus Iustus, a cărui casă era alături de sinagogă.
  8. Iar Crispus, conducătorul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corintenii care l-au ascultat au crezut și au fost botezați.
  9. Într-o noapte, Domnul i-a spus lui Paul în viziune: "Nu te teme, ci să vorbești și să nu taci.
  10. Pentru că eu sunt cu tine, și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă vreun rău, deoarece am un popor numeros în cetatea aceasta".
  11. El a stat un an și șase luni [acolo], învățându-i cuvântul lui Dumnezeu.
  12. Pe când Galion era proconsulul Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu toții împotriva lui Paul și l-au dus în fața tribunalului,
  13. spunând: "Acesta îi îndeamnă pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un mod contrar Legii".
  14. Când Paul voia să ia cuvântul, Galion le-a zis iudeilor: "Dacă ar fi vorba de vreun delict sau de vreo nelegiuire, o, iudeilor, v-aș asculta pe drept cuvânt,
  15. dar pentru că este vorba despre o neînțelegere cu privire la un cuvânt, niște nume sau Legea voastră, vă privește! Eu nu vreau să fiu judecător în astfel de lucruri".
  16. Și i-a alungat de la tribunal.
  17. Atunci, punând mâna pe Sostene, conducătorul sinagogii, au început toți să-l bată înaintea tribunalului. Dar Galion nu le-a dat nici o atenție.
  18. Paul a rămas încă multe zile acolo. După ce și-a luat rămas bun de la frați, s-a îmbarcat spre Siria împreună cu Priscila și Acvila. La Cancreea și-a tuns părul pentru că făcuse un vot.
  19. Au ajuns la Efes și acolo s-a despărțit de ei. A intrat în sinagogă și discuta cu iudeii.
  20. Aceștia l-au rugat să rămână la ei mai mult timp, dar el n-a voit,
  21. ci, luându-și rămas bun, le-a zis: "Mă voi întoarce la voi dacă va voi Dumnezeu". Și a plecat din Efes.
  22. Debarcând la Cezareea, a urcat să salute Biserica, apoi a coborât la Antiohia.
  23. După ce a rămas câtva timp [acolo, Paul] a plecat și a străbătut pe rând ținutul Galației și Frigia, încurajându-i pe toți discipolii.
  24. Un iudeu cu numele de Apolo, de loc din Alexandria, bun orator și cunoscător al Scripturilor, a venit la Efes.
  25. Fusese instruit în calea Domnului, vorbea cu duh înfocat și învăța fără greșeală cele despre Isus, deși cunoscuse numai botezul lui Ioan.
  26. El a început să vorbească în sinagogă cu curaj. Când l-au auzit, Priscila și Acvila l-au luat la ei și i-au arătat mai amănunțit calea lui Dumnezeu.
  27. Deoarece dorea să treacă în Ahaia, frații l-au încurajat și au scris discipolilor să-l primească bine. Când a ajuns acolo, a fost de mare ajutor celor care crezuseră datorită harului;
  28. căci îi combătea cu tărie pe iudei înaintea poporului, demonstrând din Scripturi că Isus este Cristos.

  Paul predică evanghelia la Corint

  Capitolul 18

  1 După acestea, plecând din Atena, [Paul] s-a dus la Corint a. 2 Acolo a găsit un iudeu cu numele de Acvila b, originar din Pont, care venise de curând din Italia cu soția lui, Priscila, întrucât Claudiu c poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei 3 și, pentru că avea aceeași meserie, a rămas în casa lor și a început să lucreze. De fapt, meseria lor era să confecționeze corturi d. 4 În fiecare sâmbătă, discuta în sinagogă și-i convingea pe iudei și pe greci.
       5 Dar când Sila și Timotei au sosit din Macedonia, Paul, dăruit cu totul cuvântului e, demonstra iudeilor că Isus este Cristos. 6 Dar pentru că i se împotriveau și-l insultau, el și-a scuturat hainele și le-a zis: "Sângele vostru să cadă pe capul vostru! Eu sunt curat! De acum voi merge la păgâni". 7 Și, plecând de acolo, a intrat în casa unui temător de Dumnezeu cu numele Titus f Iustus, a cărui casă era alături de sinagogă. 8 Iar Crispus g, conducătorul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corintenii care l-au ascultat au crezut și au fost botezați.
       9 Într-o noapte, Domnul i-a spus lui Paul în viziune: "Nu te teme, ci să vorbești și să nu taci. 10 Pentru că eu sunt cu tine, și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă vreun rău, deoarece am un popor numeros în cetatea aceasta". 11 El a stat un an și șase luni [acolo], învățându-i cuvântul lui Dumnezeu.
       12 Pe când Galion h era proconsulul Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu toții împotriva lui Paul și l-au dus în fața tribunalului, 13 spunând: "Acesta îi îndeamnă pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un mod contrar Legii". 14 Când Paul voia să ia cuvântul, Galion le-a zis iudeilor: "Dacă ar fi vorba de vreun delict sau de vreo nelegiuire, o, iudeilor, v-aș asculta pe drept cuvânt, 15 dar pentru că este vorba despre o neînțelegere cu privire la un cuvânt, niște nume sau Legea voastră, vă privește! Eu nu vreau să fiu judecător în astfel de lucruri". 16 Și i-a alungat de la tribunal. 17 Atunci, punând mâna pe Sostene, conducătorul sinagogii, au început toți să-l bată înaintea tribunalului. Dar Galion nu le-a dat nici o atenție.

  Întoarcerea lui Paul la Antiohia

      18 Paul a rămas încă multe zile acolo. După ce și-a luat rămas bun de la frați, s-a îmbarcat spre Siria împreună cu Priscila și Acvila. La Cancreea i și-a tuns părul pentru că făcuse un vot.
       19 Au ajuns la Efes j și acolo s-a despărțit de ei. A intrat în sinagogă și discuta cu iudeii. 20 Aceștia l-au rugat să rămână la ei mai mult timp, dar el n-a voit, 21 ci, luându-și rămas bun, le-a zis: " kMă voi întoarce la voi dacă va voi Dumnezeu". Și a plecat din Efes. 22 Debarcând la Cezareea, a urcat să salute Biserica l, apoi a coborât la Antiohia.

  VIII. A TREIA CĂLĂTORIE MISIONARĂ

  Predica lui Apolo la Efes și Corint

      23 După ce a rămas câtva timp [acolo, Paul] a plecat și a străbătut pe rând ținutul Galației și Frigia, încurajându-i pe toți discipolii.
       24 Un iudeu cu numele de Apolo, de loc din Alexandria, bun orator și cunoscător al Scripturilor, a venit la Efes. 25 Fusese instruit în calea Domnului, vorbea cu duh înfocat și învăța fără greșeală cele despre Isus m, deși cunoscuse numai botezul lui Ioan. 26 El a început să vorbească în sinagogă cu curaj. Când l-au auzit, Priscila și Acvila l-au luat la ei și i-au arătat mai amănunțit calea lui Dumnezeu n.
       27 Deoarece dorea să treacă în Ahaia, frații l-au încurajat și au scris discipolilor să-l primească bine. Când a ajuns acolo, a fost de mare ajutor celor care crezuseră datorită harului; 28 căci îi combătea cu tărie pe iudei înaintea poporului, demonstrând din Scripturi că Isus este Cristos.

   

  Note de subsol


  a Antica cetate întemeiată de dorieni, în sec. al IX-lea î.C., a fost distrusă în 146 î.C. de către romani, apoi reclădită de Iulius Cezar în 46 î.C. Era capitala provinciei Ahaia. Se află pe istmul Corint; la 2 km vest se află Marea Adriatică, iar la 10 km est, Marea Egee. Datorită poziţiei sale, Corintul devine un oraş înfloritor, dar şi foarte depravat. Săpăturile arheologice au scos la iveală o inscripţie: "Sinagoga iudeilor".
  b Acvila, înseamnă "vultur". Este nume latin ca şi cel al soţiei, Prisca = venerabilă (forma diminutivă - Priscila). Cei doi soţi creştini sunt menţionaţi mereu împreună şi în epistolele pauline, fiind prezentaţi drept colaboratori de încredere ai lui Paul.
  c Claudiu a fost împărat roman între anii 41-54 d.C. Despre decretul lui împotriva iudeilor din Roma sunt multe mărturii. Suetonius, în Vita Claudii 25, scrie: "Deoarece iudeii provocau într-una tulburări din cauza lui Chrestus (Cristos), el (Claudiu) i-a alungat din Roma". Evenimentul s-a produs în anul 49 d.C.
  d Lit.: făcător de corturi. Despre această meserie sunt destul de puţine mărturii. Corturile erau cel mai des confecţionate din piele, de aceea sfinţii părinţi şi mulţi exegeţi cred că meseria lui Paul era de lucrător în piele, şi nu ţesător de pânză.
  e În unele manuscrise, în loc de: cuvântului, găsim: Duhului.
  f Titus lipseşte din mai multe manuscrise. Identificarea persoanei nu este posibilă.
  g Crispus este menţionat şi în epistolele pauline.
  h Era fratele mai mare al filozofului Seneca, adoptat de oratorul Lucius Iunius Galion. A fost proconsul al Ahaiei între 51-52 d.C. A fost descoperită o inscripţie la Delfi, pusă cu ocazia unei vizite a lui Galion, inscripţie ce permite datarea mandatului său. Comportarea lui în acest caz reflectă atitudinea tipică a nobilului roman ce nu pierde vremea cu gâlcevi mărunte.
  i Cancreea - port care deservea Corintul la Marea Egee, aflat la 10 km est de Corint.
  j Efes - cetate antică situată pe coasta vestică a Turciei, la 75 km sud de Izmir (Smirna). În timpul NT, avea o populaţie de 250.000 de locuitori, fiind un important centru comercial, politic şi religios. Era port la Marea Egee, poartă de intrare spre Asia. Era renumită pentru templul zeiţei Artemis (una dintre cele şapte minuni ale lumii antice), pentru teatrul roman uriaş (25.000 de locuri) şi pentru bibliotecă. Era una din comunităţile creştine cele mai înfloritoare, reşedinţa lui Paul (3 ani), a apostolului Ioan (aici a scris Evanghelia) şi în apropiere (Meryem Ana) a locuit sfânta Fecioară. Aici a avut loc unul dintre marile concilii (431) în care Maria a fost declarată "Născătoare de Dumnezeu". În urma săpăturilor arheologice, oraşul a fost restaurat aproape integral.
  k Unele manuscrise adaugă aici: Trebuie cu orice preţ să fac sărbătoarea apropiată la Ierusalim. Mă voi...
  l Deşi nu este menţionat Ierusalimul, verbul "a urca" şi "salutul dat Bisericii" sunt expresii care arată că Paul ar fi fost la Ierusalim.
  m Unele manuscrise au: Domnul, altele: Cristos.
  n Mai multe manuscrise au: Domnului, altele: cuvântul Domnului, iar altele numai: calea.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro