1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 18

  1. După ce a rămas câtva timp [acolo, Paul] a plecat şi a străbătut pe rând ţinutul Galaţiei şi Frigia, încurajându-i pe toţi discipolii.
  1. Un iudeu cu numele de Apolo, de loc din Alexandria, bun orator şi cunoscător al Scripturilor, a venit la Efes.
  1. Fusese instruit în calea Domnului, vorbea cu duh înfocat şi învăţa fără greşeală cele despre Isus, deşi cunoscuse numai botezul lui Ioan.
  1. El a început să vorbească în sinagogă cu curaj. Când l-au auzit, Priscila şi Acvila l-au luat la ei şi i-au arătat mai amănunţit calea lui Dumnezeu.
  1. Deoarece dorea să treacă în Ahaia, fraţii l-au încurajat şi au scris discipolilor să-l primească bine. Când a ajuns acolo, a fost de mare ajutor celor care crezuseră datorită harului;
  1. căci îi combătea cu tărie pe iudei înaintea poporului, demonstrând din Scripturi că Isus este Cristos.

Paul predică evanghelia la Corint

Capitolul 18VIII. A TREIA CĂLĂTORIE MISIONARĂ

Predica lui Apolo la Efes şi Corint

    23 După ce a rămas câtva timp [acolo, Paul] a plecat şi a străbătut pe rând ţinutul Galaţiei şi Frigia, încurajându-i pe toţi discipolii.
     24 Un iudeu cu numele de Apolo, de loc din Alexandria, bun orator şi cunoscător al Scripturilor, a venit la Efes. 25 Fusese instruit în calea Domnului, vorbea cu duh înfocat şi învăţa fără greşeală cele despre Isus m, deşi cunoscuse numai botezul lui Ioan. 26 El a început să vorbească în sinagogă cu curaj. Când l-au auzit, Priscila şi Acvila l-au luat la ei şi i-au arătat mai amănunţit calea lui Dumnezeu n.
     27 Deoarece dorea să treacă în Ahaia, fraţii l-au încurajat şi au scris discipolilor să-l primească bine. Când a ajuns acolo, a fost de mare ajutor celor care crezuseră datorită harului; 28 căci îi combătea cu tărie pe iudei înaintea poporului, demonstrând din Scripturi că Isus este Cristos.

 

Note de subsol


m Unele manuscrise au: Domnul, altele: Cristos.
n Mai multe manuscrise au: Domnului, altele: cuvântul Domnului, iar altele numai: calea.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro