1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 18

  1. Într-o noapte, Domnul i-a spus lui Paul în viziune: "Nu te teme, ci să vorbeşti şi să nu taci.
  1. Pentru că eu sunt cu tine, şi nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ţi facă vreun rău, deoarece am un popor numeros în cetatea aceasta".
  1. El a stat un an şi şase luni [acolo], învăţându-i cuvântul lui Dumnezeu.
  1. Pe când Galion era proconsulul Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu toţii împotriva lui Paul şi l-au dus în faţa tribunalului,
  1. spunând: "Acesta îi îndeamnă pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un mod contrar Legii".
  1. Când Paul voia să ia cuvântul, Galion le-a zis iudeilor: "Dacă ar fi vorba de vreun delict sau de vreo nelegiuire, o, iudeilor, v-aş asculta pe drept cuvânt,
  1. dar pentru că este vorba despre o neînţelegere cu privire la un cuvânt, nişte nume sau Legea voastră, vă priveşte! Eu nu vreau să fiu judecător în astfel de lucruri".
  1. Şi i-a alungat de la tribunal.
  1. Atunci, punând mâna pe Sostene, conducătorul sinagogii, au început toţi să-l bată înaintea tribunalului. Dar Galion nu le-a dat nici o atenţie.
  1. Paul a rămas încă multe zile acolo. După ce şi-a luat rămas bun de la fraţi, s-a îmbarcat spre Siria împreună cu Priscila şi Acvila. La Cancreea şi-a tuns părul pentru că făcuse un vot.

Paul predică evanghelia la Corint

Capitolul 18

9 Într-o noapte, Domnul i-a spus lui Paul în viziune: "Nu te teme, ci să vorbeşti şi să nu taci. 10 Pentru că eu sunt cu tine, şi nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ţi facă vreun rău, deoarece am un popor numeros în cetatea aceasta". 11 El a stat un an şi şase luni [acolo], învăţându-i cuvântul lui Dumnezeu.
     12 Pe când Galion h era proconsulul Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu toţii împotriva lui Paul şi l-au dus în faţa tribunalului, 13 spunând: "Acesta îi îndeamnă pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un mod contrar Legii". 14 Când Paul voia să ia cuvântul, Galion le-a zis iudeilor: "Dacă ar fi vorba de vreun delict sau de vreo nelegiuire, o, iudeilor, v-aş asculta pe drept cuvânt, 15 dar pentru că este vorba despre o neînţelegere cu privire la un cuvânt, nişte nume sau Legea voastră, vă priveşte! Eu nu vreau să fiu judecător în astfel de lucruri". 16 Şi i-a alungat de la tribunal. 17 Atunci, punând mâna pe Sostene, conducătorul sinagogii, au început toţi să-l bată înaintea tribunalului. Dar Galion nu le-a dat nici o atenţie.

Întoarcerea lui Paul la Antiohia

    18 Paul a rămas încă multe zile acolo. După ce şi-a luat rămas bun de la fraţi, s-a îmbarcat spre Siria împreună cu Priscila şi Acvila. La Cancreea i şi-a tuns părul pentru că făcuse un vot.
    

 

Note de subsol


h Era fratele mai mare al filozofului Seneca, adoptat de oratorul Lucius Iunius Galion. A fost proconsul al Ahaiei între 51-52 d.C. A fost descoperită o inscripţie la Delfi, pusă cu ocazia unei vizite a lui Galion, inscripţie ce permite datarea mandatului său. Comportarea lui în acest caz reflectă atitudinea tipică a nobilului roman ce nu pierde vremea cu gâlcevi mărunte.
i Cancreea - port care deservea Corintul la Marea Egee, aflat la 10 km est de Corint.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro