1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 2

  1. Atunci, Petru, stând în picioare, împreună cu cei unsprezece, şi-a ridicat glasul şi le-a spus: "Bărbaţi iudei şi voi toţi care locuiţi în Ierusalim, să vă fie cunoscută aceasta şi ascultaţi cu atenţie cuvintele mele!
  1. Bărbaţi israeliţi, ascultaţi aceste cuvinte: Pe Isus Nazarineanul, bărbat adeverit de Dumnezeu între voi prin fapte puternice, minuni şi semne pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum voi înşivă ştiţi,
  1. pe acesta, care a fost dat după planul hotărât şi preştiinţa lui Dumnezeu şi pe care voi l-aţi răstignit şi ucis prin mâinile celor fărădelege,
  1. pe acesta Dumnezeu l-a înviat, eliberându-l de durerile morţii, deoarece nu era posibil să fie ţinut sub puterea ei.
  1. Căci David spune cu privire la el: Îl vedeam mereu în faţa mea pe Domnul, căci el este la dreapta mea ca să nu mă clatin.
  1. De aceea s-a bucurat inima mea şi limba mea a tresăltat de veselie; ba, mai mult, şi trupul meu se va odihni în speranţă,
  1. pentru că nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor şi nici nu vei permite ca sfântul tău să vadă putrezirea.
  1. Mi-ai făcut cunoscute căile vieţii, mă vei umple de bucurie cu prezenţa ta.
  1. Fraţilor, să-mi fie permis să vă vorbesc cu îndrăzneală despre patriarhul David: el a murit şi a fost îngropat şi mormântul lui este printre noi până în ziua de azi.
  1. Dar, întrucât era profet şi ştia că Dumnezeu îi făcuse jurământ să aşeze pe tronul său un descendent al lui,
  1. el a văzut dinainte şi a vorbit despre învierea lui Cristos: el nu a fost lăsat în locuinţa morţilor şi nici trupul lui nu a văzut putrezirea.
  1. Pe acest Isus, Dumnezeu l-a înviat şi noi toţi suntem martorii acestui fapt.
  1. Înălţat fiind acum la dreapta lui Dumnezeu şi primind promisiunea Duhului Sfânt, l-a revărsat pe acesta, aşa cum vedeţi şi auziţi voi.

II. MĂRTURIA APOSTOLILOR LA IERUSALIM

Coborârea Duhului Sfânt

Capitolul 2Discursul lui Petru în ziua de Rusalii

    14 Atunci, Petru, stând în picioare, împreună cu cei unsprezece, şi-a ridicat glasul şi le-a spus: "Bărbaţi iudei şi voi toţi care locuiţi în Ierusalim, să vă fie cunoscută aceasta şi ascultaţi cu atenţie cuvintele mele! 22 Bărbaţi israeliţi, ascultaţi aceste cuvinte: Pe Isus Nazarineanul, bărbat adeverit de Dumnezeu între voi prin fapte puternice, minuni şi semne pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum voi înşivă ştiţi, 23 pe acesta, care a fost dat după planul hotărât şi preştiinţa lui Dumnezeu şi pe care voi l-aţi răstignit şi ucis prin mâinile celor fărădelege, 24 pe acesta Dumnezeu l-a înviat, eliberându-l de durerile morţii q, deoarece nu era posibil să fie ţinut sub puterea ei. 25 Căci David spune cu privire la el:
    Îl vedeam mereu în faţa mea pe Domnul,
    căci el este la dreapta mea ca să nu mă clatin.

26    De aceea s-a bucurat inima mea
    şi limba mea a tresăltat de veselie;
    ba, mai mult, şi trupul meu
    se va odihni în speranţă,

27    pentru că nu vei lăsa sufletul meu
    în locuinţa morţilor
 r
    şi nici nu vei permite
    ca sfântul tău să vadă putrezirea.

28    Mi-ai făcut cunoscute căile vieţii,
    mă vei umple de bucurie cu prezenţa ta
.
     29 Fraţilor, să-mi fie permis să vă vorbesc cu îndrăzneală despre patriarhul David: el a murit şi a fost îngropat şi mormântul lui este printre noi până în ziua de azi. 30 Dar, întrucât era profet şi ştia că Dumnezeu îi făcuse jurământ să aşeze pe tronul său un descendent al lui, 31 el a văzut dinainte şi a vorbit despre învierea lui Cristos:
    el nu a fost lăsat în locuinţa morţilor
    şi nici
trupul lui nu a văzut putrezirea.
     32 Pe acest Isus, Dumnezeu l-a înviat şi noi toţi suntem martorii acestui fapt. 33 Înălţat fiind acum la dreapta lui Dumnezeu şi primind promisiunea Duhului Sfânt, l-a revărsat pe acesta, aşa cum vedeţi şi auziţi voi.

 

Note de subsol


q În unele manuscrise avem: durerile hadesului. Termenul grec hades traduce aici ebraicul sheol = locuinţa morţilor. În textul ebraic, termenul tradus de LXX cu: dureri înseamnă "legături". De aceea, unele traduceri moderne au: legăturile morţii.
r Lit.: hades.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro