1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 21

  1. După ce ne-am despărţit de ei şi ne-am îmbarcat, am mers de-a dreptul la Cos, a doua zi la Rodos şi de acolo la Patara.
  2. Găsind o corabie care se îndrepta spre Fenicia, ne-am urcat şi am ridicat ancora.
  3. Zărind apoi Ciprul, l-am lăsat la stânga şi am navigat spre Siria. Am coborât la Tir, căci acolo trebuia corabia să-şi lase încărcătura.
  4. Găsindu-i pe discipoli, am rămas la ei şapte zile. Aceştia, inspiraţi de Duhul, îi spuneau lui Paul să nu urce la Ierusalim.
  5. Când s-au împlinit zilele, am ieşit şi am plecat, iar ei toţi, cu femeile şi copiii, ne-au petrecut până în afara cetăţii. Îngenunchind pe ţărm, ne-am rugat.
  6. Apoi ne-am luat rămas bun unii de la alţii, ne-am urcat în corabie, iar ei s-au întors acasă.
  7. După ce am terminat călătoria pe mare, am plecat de la Tir la Ptolemaida. I-am salutat pe fraţi şi am rămas o zi la ei.
  8. A doua zi, am plecat şi am ajuns la Cezareea. Am intrat în casa lui Filip evanghelistul, care era unul dintre cei şapte, şi am rămas la el.
  9. El avea patru fiice fecioare care profetizau.
  10. După ce am stat acolo mai multe zile, a coborât din Iudeea un profet cu numele de Agabos.
  11. Intrând la noi şi luând centura lui Paul, s-a legat la picioare şi la mâini şi a zis: "Aşa spune Duhul Sfânt: aşa îl vor lega iudeii la Ierusalim pe bărbatul căruia îi aparţine centura aceasta şi îl vor da pe mâinile păgânilor".
  12. Când am auzit acestea noi şi cei care erau acolo, l-am rugat să nu urce la Ierusalim.
  13. Atunci Paul a răspuns: "Ce faceţi? De ce plângeţi de-mi sfâşiaţi inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, ci chiar să mor la Ierusalim pentru numele Domnului Isus".
  14. Nereuşind să-l convingem, ne-am resemnat zicând: "Să se împlinească voinţa Domnului!"
  15. Iar după aceste zile, ne-am pregătit şi am urcat la Ierusalim.
  16. Au venit cu noi şi unii dintre discipolii de la Cezareea, care ne-au dus să locuim la un oarecare Mnason din Cipru, un discipol vechi.
  17. Când am ajuns la Ierusalim, fraţii ne-au primit cu bucurie.
  18. În ziua următoare, Paul a intrat împreună cu noi la Iacob şi toţi prezbiterii erau de faţă.
  19. După ce i-a salutat, le-a explicat cu de-amănuntul tot ce a făcut Dumnezeu printre păgâni prin slujirea lui.
  20. După ce l-au ascultat, l-au preamărit pe Dumnezeu şi i-au spus: "Vezi, frate, câte mii de iudei au crezut şi ţin cu râvnă Legea.
  21. Dar ei au aflat despre tine că-i înveţi pe toţi iudeii care trăiesc între păgâni să se lepede de Moise, spunându-le să nu circumcidă copiii şi să nu mai ţină tradiţiile.
  22. Deci, ce este de făcut? Desigur, vor auzi că ai venit.
  23. Aşadar, fă ceea ce-ţi spunem. Sunt aici patru bărbaţi care au făcut un jurământ.
  24. Ia-i cu tine şi împlineşte cu ei purificarea şi plăteşte pentru ei ca să-şi radă capul. Astfel, toţi vor şti că nu este adevărat ceea ce au auzit despre tine, ci urmezi şi tu întocmai şi păstrezi Legea.
  25. Referitor la păgânii care au crezut, noi le-am trimis o scrisoare, hotărându-le să se ferească de carnea jertfită idolilor, de sânge, de carne sufocată şi de necurăţie".
  26. Atunci Paul i-a luat cu sine pe bărbaţii aceia şi în ziua următoare a făcut purificarea împreună cu ei. Apoi a intrat în templu ca să anunţe împlinirea zilelor purificării şi când se va aduce jertfa pentru fiecare dintre ei.
  27. Când erau pe sfârşite cele şapte zile, iudeii din Asia, văzându-l în templu, au instigat tot poporul, au pus mâinile pe el
  28. şi au strigat: "Bărbaţi israeliţi, ajutor! Acesta este omul care îi învaţă pe toţi pretutindeni împotriva poporului, a Legii şi a locului acestuia. Ba chiar a introdus şi greci în templu şi a profanat acest loc sfânt".
  29. De fapt, îl văzuseră cu el în cetate pe Trofim din Efes şi îşi închipuiau că Paul l-a adus în templu.
  30. Toată cetatea s-a pus în mişcare, iar lumea alerga din toate părţile. Prinzându-l pe Paul, l-au târât afară din templu, iar uşile au fost închise.
  31. În timp ce căutau să-l ucidă, a ajuns vestea până la tribunul cohortei că întreg Ierusalimul era în revoltă.
  32. Luând în grabă soldaţi şi centurioni, a coborât în fugă la ei. Când l-au văzut pe tribun şi pe soldaţi, au încetat să-l lovească pe Paul.
  33. Atunci, tribunul s-a apropiat, l-a arestat şi a poruncit să fie legat cu două lanţuri, apoi a cercetat cine este şi ce a făcut.
  34. Dar unii din mulţime strigau una, alţii alta. Deoarece nu a putut să afle adevărul din cauza învălmăşelii, a poruncit să fie dus în fortăreaţă.
  35. Când a ajuns la trepte, a trebuit să fie dus de soldaţi din cauza violenţei mulţimii,
  36. căci multă lume se îmbulzea din urmă, strigând: "La moarte cu el!"
  37. Când era pe punctul de a fi dus în fortăreaţă, Paul i-a spus tribunului: "Îmi este permis să spun ceva?" El i-a zis: "Ştii greceşte?
  38. Atunci nu eşti tu egipteanul care, acum câteva zile, a organizat o revoltă şi a scos în pustiu patru mii de ucigaşi?"
  39. Dar Paul i-a zis: "Eu sunt iudeu din Tarsul Ciliciei, cetăţean dintr-o cetate care nu este fără faimă. Te rog, permite-mi să vorbesc poporului".
  40. Când acesta i-a permis, Paul, stând în picioare pe trepte, a făcut cu mâna semn poporului. S-a făcut o mare linişte. Atunci el le-a vorbit în limba ebraică.

  Călătoria lui Paul la Ierusalim

  Capitolul 21

  1 După ce ne-am despărţit de ei şi ne-am îmbarcat, am mers de-a dreptul la Cos a, a doua zi la Rodos b şi de acolo la Patara c. 2 Găsind o corabie care se îndrepta spre Fenicia, ne-am urcat şi am ridicat ancora. 3 Zărind apoi Ciprul, l-am lăsat la stânga şi am navigat spre Siria. Am coborât la Tir, căci acolo trebuia corabia să-şi lase încărcătura. 4 Găsindu-i pe discipoli, am rămas la ei şapte zile. Aceştia, inspiraţi de Duhul, îi spuneau lui Paul să nu urce la Ierusalim. 5 Când s-au împlinit zilele, am ieşit şi am plecat, iar ei toţi, cu femeile şi copiii, ne-au petrecut până în afara cetăţii. Îngenunchind pe ţărm, ne-am rugat. 6 Apoi ne-am luat rămas bun unii de la alţii, ne-am urcat în corabie, iar ei s-au întors acasă.
       7 După ce am terminat călătoria pe mare, am plecat de la Tir la Ptolemaida d. I-am salutat pe fraţi şi am rămas o zi la ei. 8 A doua zi, am plecat şi am ajuns la Cezareea. Am intrat în casa lui Filip evanghelistul, care era unul dintre cei şapte, şi am rămas la el. 9 El avea patru fiice fecioare care profetizau.
       10 După ce am stat acolo mai multe zile, a coborât din Iudeea un profet cu numele de Agabos. 11 Intrând la noi şi luând centura lui Paul, s-a legat la picioare şi la mâini şi a zis: "Aşa spune Duhul Sfânt: aşa îl vor lega iudeii la Ierusalim pe bărbatul căruia îi aparţine centura aceasta şi îl vor da pe mâinile păgânilor".
       12 Când am auzit acestea noi şi cei care erau acolo, l-am rugat să nu urce la Ierusalim. 13 Atunci e Paul a răspuns: "Ce faceţi? De ce plângeţi de-mi sfâşiaţi inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, ci chiar să mor la Ierusalim pentru numele Domnului Isus". 14 Nereuşind să-l convingem, ne-am resemnat zicând: "Să se împlinească voinţa Domnului!"


  IX. CAPTIVITATEA LUI PAUL
      LA IERUSALIM ŞI CEZAREEA


  Sosirea lui Paul la Ierusalim

      15 Iar după aceste zile, ne-am pregătit şi am urcat la Ierusalim. 16 Au venit cu noi şi unii dintre discipolii de la Cezareea, care ne-au dus să locuim la un oarecare Mnason din Cipru, un discipol vechi.
       17 Când am ajuns la Ierusalim, fraţii ne-au primit cu bucurie. 18 În ziua următoare, Paul a intrat împreună cu noi la Iacob şi toţi prezbiterii erau de faţă. 19 După ce i-a salutat, le-a explicat cu de-amănuntul tot ce a făcut Dumnezeu printre păgâni prin slujirea lui. 20 După ce l-au ascultat, l-au preamărit pe Dumnezeu şi i-au spus: "Vezi, frate, câte mii de iudei f au crezut şi ţin cu râvnă Legea. 21 Dar ei au aflat despre tine că-i înveţi pe toţi iudeii care trăiesc între păgâni să se lepede de Moise, spunându-le să nu circumcidă copiii şi să nu mai ţină tradiţiile. 22 Deci, ce este de făcut? Desigur, vor auzi că ai venit g. 23 Aşadar, fă ceea ce-ţi spunem. Sunt aici patru bărbaţi care au făcut un jurământ. 24 Ia-i cu tine şi împlineşte cu ei purificarea şi plăteşte pentru ei ca să-şi radă capul h. Astfel, toţi vor şti că nu este adevărat ceea ce au auzit despre tine, ci urmezi şi tu întocmai şi păstrezi Legea. 25 Referitor la păgânii care au crezut, noi le-am trimis o scrisoare, hotărându-le i să se ferească de carnea jertfită idolilor, de sânge, de carne sufocată şi de necurăţie".
       26 Atunci Paul i-a luat cu sine pe bărbaţii aceia şi în ziua următoare a făcut purificarea împreună cu ei. Apoi a intrat în templu ca să anunţe împlinirea zilelor purificării şi când se va aduce jertfa j pentru fiecare dintre ei.

  Arestarea lui Paul în templu

      27 Când erau pe sfârşite cele şapte zile, iudeii din Asia, văzându-l în templu, au instigat tot poporul, au pus mâinile pe el 28 şi au strigat: "Bărbaţi israeliţi, ajutor! Acesta este omul care îi învaţă pe toţi pretutindeni împotriva poporului, a Legii şi a locului acestuia. Ba chiar a introdus şi greci în templu şi a profanat acest loc sfânt". 29 De fapt, îl văzuseră cu el în cetate pe Trofim din Efes şi îşi închipuiau că Paul l-a adus în templu. 30 Toată cetatea s-a pus în mişcare, iar lumea alerga din toate părţile. Prinzându-l pe Paul, l-au târât afară din templu, iar uşile au fost închise.
       31 În timp ce căutau să-l ucidă, a ajuns vestea până la tribunul cohortei că întreg Ierusalimul era în revoltă. 32 Luând în grabă soldaţi şi centurioni, a coborât în fugă la ei. Când l-au văzut pe tribun şi pe soldaţi, au încetat să-l lovească pe Paul. 33 Atunci, tribunul s-a apropiat, l-a arestat şi a poruncit să fie legat cu două lanţuri, apoi a cercetat cine este şi ce a făcut. 34 Dar unii din mulţime strigau una, alţii alta. Deoarece nu a putut să afle adevărul din cauza învălmăşelii, a poruncit să fie dus în fortăreaţă. 35 Când a ajuns la trepte, a trebuit să fie dus de soldaţi din cauza violenţei mulţimii, 36 căci multă lume se îmbulzea din urmă, strigând: "La moarte cu el!"
       37 Când era pe punctul de a fi dus în fortăreaţă, Paul i-a spus tribunului: "Îmi este permis să spun ceva?" El i-a zis: "Ştii greceşte? 38 Atunci nu eşti tu egipteanul care, acum câteva zile, a organizat o revoltă şi a scos în pustiu patru mii de ucigaşi?" k 39 Dar Paul i-a zis: "Eu sunt iudeu din Tarsul Ciliciei, cetăţean dintr-o cetate care nu este fără faimă. Te rog, permite-mi să vorbesc poporului". 40 Când acesta i-a permis, Paul, stând în picioare pe trepte, a făcut cu mâna semn poporului. S-a făcut o mare linişte. Atunci el le-a vorbit în limba ebraică.

   

  Note de subsol


  a Cos este o mică insulă în Marea Egee, de 40 km lungime şi 7 km lăţime. Capitala se numeşte tot Cos. Există câteva vestigii din perioada greco-romană.
  b Rodos este o insulă în Marea Egee, la 18 km de coasta meridională a Turciei. Oraşul Rodos păstrează multe urme ale civilizaţiei elenistice: Colosul din Rodos (o statuie din bronz de 32 m înălţime, reprezentându-l pe Apolo), şcoala retorică frecventată de Cezar şi Cicero etc.
  c Unele manuscrise adaugă: şi la Mira. Patara era o cetate pe coasta sud-vestică a Asiei Mici, punct de escală pentru drumul comercial de la Levant la Egipt. Astăzi este un ţinut aproape pustiu, în apropierea căruia se află localitatea turcă Djelemish.
  d Ptolemaida era numele elenizat al vechiului port Acco. Se află la 23 km nord de Haifa şi 41 km sud de Tir. Până în perioada lui Irod a fost cel mai important port din Palestina. Azi se numeşte Acco.
  e Punctuaţia frazei diferă în manuscrise importante, care pun punctul după atunci.
  f Unele manuscrise au: din Iudeea.
  g În manuscrisele mai vechi apare varianta: Mulţimea trebuie să se adune.
  h Aici şi, probabil în Fap 18,18, este vorba de votul de nazireat. Nazireul era "cel pus deoparte", "de rang înalt". În Num 6 se reglementează modul de împlinire a votului. Votul consta în abstinenţa de la băuturi ameţitoare, de la folosirea briciului şi de la contactul cu cei morţi. La terminarea perioadei făgăduite, nazireul aducea un sacrificiu, îşi tăia părul şi-l ardea pe altar în templu. Dacă votul era făcut în afara Israelului, nazireul trebuia să stea ultima lună în preajma templului. Dacă se făcea în Israel, era suficientă o săptămână.
  i O variantă ce apare în multe manuscrise are: hotărând să nu ţină nimic dintre acestea decât să se ferească...
  j Întrucât votul de nazireat se face pe cel puţin o lună, reiese clar că Paul nu face acest vot, ci doar participă la un rit de purificare împreună cu cei patru nazirei în ultima lor săptămână. El urma şi să plătească cheltuielile legate de tăierea părului celor patru nazirei, ca şi achitarea jertfelor, faptă considerată deosebit de merituoasă. Preluarea cheltuielilor legate de împlinirea voturilor era una dintre practicile persoanelor evlavioase.
  k Termenul grec sikarios este transcrierea cuvântului latin sicarius (de la sica = pumnal, cuţit cu lama încovoiată). Şi Iosif Flavius vorbeşte despre astfel de răzvrătiţi împotriva stăpânirii romane, care se retrăgeau în pustiu.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro