1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 22

  1. "Eu sunt bărbat iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar crescut în cetatea aceasta la picioarele lui Gamaliel, educat întocmai după legea părinților, devenind zelos pentru Dumnezeu așa cum sunteți voi toți astăzi.
  1. Am persecutat calea aceasta până la moarte, legând și aruncând în închisoare bărbați și femei,
  1. așa cum dă mărturie și marele preot și sfatul bătrânilor de la care am primit scrisori către frații din Damasc. Mergeam ca să-i aduc legați pe cei de acolo la Ierusalim, ca să fie pedepsiți.
  1. Dar, în timp ce mergeam și mă apropiam de Damasc, pe la amiază, deodată m-a învăluit, ca un fulger, o lumină mare din ceruri.
  1. Am căzut la pământ și am auzit un glas care-mi spunea: «Saul, Saul, de ce mă persecuți?»
  1. Atunci eu am răspuns: «Cine ești, Doamne?» El mi-a zis: «Eu sunt Isus Nazarineanul pe care tu îl persecuți».
  1. Cei care erau cu mine au văzut lumina, dar nu au auzit glasul care-mi vorbea.
  1. Eu i-am zis: «Ce să fac, Doamne?» Atunci Domnul mi-a spus: «Ridică-te și du-te la Damasc. Acolo ți se va spune ceea ce a fost hotărât să faci».
  1. Dar, pentru că nu puteam vedea din cauza strălucirii acelei lumini, cei care erau cu mine m-au dus de mână și am ajuns la Damasc.
  1. Un oarecare Anania, bărbat evlavios, credincios Legii, stimat de toți iudeii care locuiesc acolo,
  1. a venit la mine și, stând înaintea mea, mi-a zis: «Frate Saul, recapătă-ți vederea!» Iar eu chiar în clipa aceea, l-am putut vedea.
  1. Atunci el mi-a zis: «Dumnezeul părinților noștri te-a ales de mai înainte ca să cunoști voința lui, să-l vezi pe Cel Drept și să auzi glas din gura lui,
  1. căci vei fi martorul lui înaintea tuturor oamenilor despre cele ce ai văzut și auzit.
  1. Și acum de ce întârzii? Ridică-te, primește botezul și spală-ți păcatele, invocând numele lui».

Discursul lui Paul înaintea evreilor

Capitolul 22

3 "Eu sunt bărbat iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar crescut în cetatea aceasta la picioarele lui Gamaliel, educat întocmai după legea părinților, devenind zelos pentru Dumnezeu așa cum sunteți voi toți astăzi. 4 Am persecutat calea aceasta până la moarte, legând și aruncând în închisoare bărbați și femei, 5 așa cum dă mărturie și marele preot și sfatul bătrânilor de la care am primit scrisori către frații din Damasc. Mergeam ca să-i aduc legați pe cei de acolo la Ierusalim, ca să fie pedepsiți.
     6 Dar, în timp ce mergeam și mă apropiam de Damasc, pe la amiază, deodată m-a învăluit, ca un fulger, o lumină mare din ceruri. 7 Am căzut la pământ și am auzit un glas care-mi spunea: «Saul, Saul, de ce mă persecuți?» 8 Atunci eu am răspuns: «Cine ești, Doamne?» El mi-a zis: «Eu sunt Isus Nazarineanul pe care tu îl persecuți». 9 Cei care erau cu mine au văzut lumina a, dar nu au auzit glasul care-mi vorbea. 10 Eu i-am zis: «Ce să fac, Doamne?» Atunci Domnul mi-a spus: «Ridică-te și du-te la Damasc. Acolo ți se va spune ceea ce a fost hotărât să faci». 11 Dar, pentru că nu puteam vedea din cauza strălucirii acelei lumini, cei care erau cu mine m-au dus de mână și am ajuns la Damasc.
     12 Un oarecare Anania, bărbat evlavios, credincios Legii, stimat de toți iudeii care locuiesc acolo b, 13 a venit la mine și, stând înaintea mea, mi-a zis: «Frate Saul, recapătă-ți vederea!» Iar eu chiar în clipa aceea, l c-am putut vedea. 14 Atunci el mi-a zis: «Dumnezeul părinților noștri te-a ales de mai înainte ca să cunoști voința lui, să-l vezi pe Cel Drept și să auzi glas din gura lui, 15 căci vei fi martorul lui înaintea tuturor oamenilor despre cele ce ai văzut și auzit. 16 Și acum de ce întârzii? Ridică-te, primește botezul și spală-ți păcatele, invocând numele lui».
    

 

Note de subsol


a Unele manuscrise adaugă aici: şi au fost cuprinşi de frică.
b În loc de: acolo, mai multe manuscrise au: în Damasc.
c Complementul direct (l) lipseşte în câteva manuscrise vechi.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro