1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 3

  1. Petru și Ioan urcau la templu pentru rugăciunea de la ceasul al nouălea.
  2. Atunci era dus un om, olog din naștere, pe care îl puneau în fiecare zi la poarta templului, numită "Cea Frumoasă", ca să ceară pomană de la cei care intrau în templu.
  3. Văzându-i pe Petru și pe Ioan, care voiau să intre în templu, el le-a cerut să-i dea de pomană.
  4. Petru și-a ațintit privirea asupra lui și, împreună cu Ioan, i-a zis: "Uită-te la noi!"
  5. El i-a privit cu atenție, așteptând să primească ceva de la ei.
  6. Dar Petru i-a zis: "Argint și aur nu am, însă ceea ce am, aceea îți dau: în numele lui Isus Cristos Nazarineanul, ridică-te și umblă!"
  7. Și, prinzându-l de mâna dreaptă, l-a ridicat. Îndată i s-au întărit picioarele și gleznele,
  8. și, sărind în picioare, a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudându-l pe Dumnezeu.
  9. Tot poporul l-a văzut umblând și lăudându-l pe Dumnezeu
  10. și l-au cunoscut: el era acela care ședea la Poarta cea Frumoasă a templului ca să ceară pomană. Au fost cuprinși de teamă și uimire pentru cele ce i se întâmplaseră.
  11. Întrucât el se ținea de Petru și de Ioan, tot poporul, cuprins de uimire, a alergat la ei în porticul numit "al lui Solomon".
  12. Când Petru a văzut aceasta, s-a adresat poporului: "Bărbați israeliți! De ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați așa la noi, ca și cum prin puterea și cucernicia noastră l-am fi făcut pe acesta să umble?
  13. Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob, Dumnezeul părinților noștri l-a glorificat pe Fiul său Isus pe care voi l-ați dat în mâinile lui Pilat și l-ați renegat înaintea lui, pe când el era hotărât să-l elibereze.
  14. Voi l-ați renegat pe cel sfânt și drept și ați cerut să vă fie grațiat un om criminal.
  15. Voi l-ați ucis pe cel care conduce la viață, dar Dumnezeu l-a înviat din morți pe acesta căruia noi îi suntem martori.
  16. Prin credința în numele lui, [omul] acesta, pe care îl vedeți și îl cunoașteți, a fost întărit; numele [lui Isus] și credința în el i-au dat acestuia vindecarea deplină înaintea voastră a tuturor.
  17. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut aceasta, la fel ca și conducătorii voștri,
  18. dar Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce promisese de mai înainte, prin gura tuturor profeților, că Unsul său va suferi.
  19. Așadar, convertiți-vă și întoarceți-vă pentru ca păcatele voastre să fie iertate
  20. ca să vină timpuri de mângâiere de la Domnul și să-l trimită pe cel ce v-a fost hotărât de mai înainte, pe Cristos Isus,
  21. pe care cerul trebuie să-l primească până în timpurile restabilirii tuturor lucrurilor despre care a vorbit Dumnezeu prin gura sfinților săi profeți din veșnicie.
  22. Căci Moise a spus: Domnul Dumnezeul vostru va ridica pentru voi, dintre frații voștri, un profet ca mine; voi să-l ascultați în toate câte vi le va spune.
  23. Oricine nu va asculta de acel profet va fi stârpit din popor.
  24. Dar și toți profeții, începând de la Samuel și de la toți cei care au vorbit, au vestit și aceste zile.
  25. Voi sunteți fiii profeților și ai alianței pe care Dumnezeu a încheiat-o cu părinții voștri când i-a spus lui Abraham: Prin descendența ta vor fi binecuvântate toate națiunile pământului.
  26. Înviindu-l pe Fiul său, Dumnezeu l-a trimis mai întâi la voi ca să vă binecuvânteze și fiecare să se întoarcă de la răutățile sale".

  Petru vindecă un olog

  Capitolul 3

  1 Petru și Ioan urcau la templu pentru rugăciunea de la ceasul al nouălea. 2 Atunci era dus un om, olog din naștere, pe care îl puneau în fiecare zi la poarta templului, numită "Cea Frumoasă" a, ca să ceară pomană de la cei care intrau în templu. 3 Văzându-i pe Petru și pe Ioan, care voiau să intre în templu, el le-a cerut să-i dea de pomană. 4 Petru și-a ațintit privirea asupra lui și, împreună cu Ioan, i-a zis: "Uită-te la noi!" 5 El i-a privit cu atenție, așteptând să primească ceva de la ei. 6 Dar Petru i-a zis: "Argint și aur nu am, însă ceea ce am, aceea îți dau: în numele lui Isus Cristos Nazarineanul, ridică-te b și umblă!" 7 Și, prinzându-l de mâna dreaptă, l-a ridicat. Îndată i s-au întărit picioarele și gleznele, 8 și, sărind în picioare, a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudându-l pe Dumnezeu. 9 Tot poporul l-a văzut umblând și lăudându-l pe Dumnezeu 10 și l-au cunoscut: el era acela care ședea la Poarta cea Frumoasă a templului ca să ceară pomană. Au fost cuprinși de teamă și uimire pentru cele ce i se întâmplaseră.

  Discursul lui Petru în porticul lui Solomon

      11 Întrucât el se ținea de Petru și de Ioan, tot poporul, cuprins de uimire, a alergat la ei în porticul numit "al lui Solomon". 12 Când Petru a văzut aceasta, s-a adresat poporului:
      "Bărbați israeliți! De ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați așa la noi, ca și cum prin puterea și cucernicia noastră l-am fi făcut pe acesta să umble? 13 Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob c, Dumnezeul părinților noștri l-a glorificat pe Fiul său Isus pe care voi l-ați dat în mâinile lui Pilat și l-ați renegat înaintea lui, pe când el era hotărât să-l elibereze. 14 Voi l-ați renegat pe cel sfânt și drept și ați cerut să vă fie grațiat un om criminal. 15 Voi l-ați ucis pe cel care conduce la viață, dar Dumnezeu l-a înviat din morți pe acesta căruia noi îi suntem martori. 16 Prin credința în numele lui, [omul] acesta, pe care îl vedeți și îl cunoașteți, a fost întărit; numele [lui Isus] și credința în el i-au dat acestuia vindecarea deplină înaintea voastră a tuturor.
       17 Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut aceasta, la fel ca și conducătorii voștri, 18 dar Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce promisese de mai înainte, prin gura tuturor profeților, că Unsul său va suferi. 19 Așadar, convertiți-vă și întoarceți-vă pentru ca păcatele voastre să fie iertate 20 ca să vină timpuri de mângâiere de la Domnul d și să-l trimită pe cel ce v-a fost hotărât de mai înainte, pe Cristos Isus, 21 pe care cerul trebuie să-l primească până în timpurile restabilirii tuturor lucrurilor despre care a vorbit Dumnezeu prin gura sfinților săi profeți din veșnicie. 22 Căci Moise a spus e: Domnul Dumnezeul vostru f va ridica pentru voi, dintre frații voștri, un profet ca mine; voi să-l ascultați în toate câte vi le va spune. 23 Oricine nu va asculta de acel profet va fi stârpit din popor. 24 Dar și toți profeții, începând de la Samuel și de la toți cei care au vorbit, au vestit și aceste zile. 25 Voi sunteți fiii profeților și ai alianței pe care Dumnezeu a încheiat-o cu părinții g voștri când i-a spus lui Abraham: Prin descendența ta vor fi binecuvântate toate națiunile pământului. 26 Înviindu-l pe Fiul său, Dumnezeu l-a trimis mai întâi la voi ca să vă binecuvânteze și fiecare să se întoarcă de la răutățile sale".

   

  Note de subsol


  a Poarta cea Frumoasă nu poate fi identificată cu siguranţă. Ar putea fi poarta dintre curtea păgânilor şi curtea femeilor sau dintre curtea femeilor şi curtea bărbaţilor.
  b În unele manuscrise importante lipseşte: ridică-te şi, dar apare în foarte multe manuscrise.
  c Unele manuscrise au următoarea variantă: Dumnezeul lui Abraham, al lui Isaac şi al lui Iacob... Unii traducători (BJ, RSV, TOB, traducerea Patriarhiei Române 1982, Cornilescu) consideră că acesta ar fi textul originar. Dar nu i se poate nega autorului dreptul de a cita ad litteram un text din Ex 3,6, fidelitate arătată şi de evanghelişti (Lc 20,37; Mt 22,32; Mc 12,26; Fap 7,32).
  d Lit.: de la faţa Domnului.
  e Multe manuscrise adaugă: părinţilor voştri.
  f Unele manuscrise omit: vostru.
  g Unele manuscrise au: noştri.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro