1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 3

  1. Petru şi Ioan urcau la templu pentru rugăciunea de la ceasul al nouălea.
  1. Atunci era dus un om, olog din naştere, pe care îl puneau în fiecare zi la poarta templului, numită "Cea Frumoasă", ca să ceară pomană de la cei care intrau în templu.
  1. Văzându-i pe Petru şi pe Ioan, care voiau să intre în templu, el le-a cerut să-i dea de pomană.
  1. Petru şi-a aţintit privirea asupra lui şi, împreună cu Ioan, i-a zis: "Uită-te la noi!"
  1. El i-a privit cu atenţie, aşteptând să primească ceva de la ei.
  1. Dar Petru i-a zis: "Argint şi aur nu am, însă ceea ce am, aceea îţi dau: în numele lui Isus Cristos Nazarineanul, ridică-te şi umblă!"
  1. Şi, prinzându-l de mâna dreaptă, l-a ridicat. Îndată i s-au întărit picioarele şi gleznele,
  1. şi, sărind în picioare, a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind şi lăudându-l pe Dumnezeu.
  1. Tot poporul l-a văzut umblând şi lăudându-l pe Dumnezeu
  1. şi l-au cunoscut: el era acela care şedea la Poarta cea Frumoasă a templului ca să ceară pomană. Au fost cuprinşi de teamă şi uimire pentru cele ce i se întâmplaseră.

Petru vindecă un olog

Capitolul 3

1 Petru şi Ioan urcau la templu pentru rugăciunea de la ceasul al nouălea. 2 Atunci era dus un om, olog din naştere, pe care îl puneau în fiecare zi la poarta templului, numită "Cea Frumoasă" a, ca să ceară pomană de la cei care intrau în templu. 3 Văzându-i pe Petru şi pe Ioan, care voiau să intre în templu, el le-a cerut să-i dea de pomană. 4 Petru şi-a aţintit privirea asupra lui şi, împreună cu Ioan, i-a zis: "Uită-te la noi!" 5 El i-a privit cu atenţie, aşteptând să primească ceva de la ei. 6 Dar Petru i-a zis: "Argint şi aur nu am, însă ceea ce am, aceea îţi dau: în numele lui Isus Cristos Nazarineanul, ridică-te b şi umblă!" 7 Şi, prinzându-l de mâna dreaptă, l-a ridicat. Îndată i s-au întărit picioarele şi gleznele, 8 şi, sărind în picioare, a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind şi lăudându-l pe Dumnezeu. 9 Tot poporul l-a văzut umblând şi lăudându-l pe Dumnezeu 10 şi l-au cunoscut: el era acela care şedea la Poarta cea Frumoasă a templului ca să ceară pomană. Au fost cuprinşi de teamă şi uimire pentru cele ce i se întâmplaseră.

 

Note de subsol


a Poarta cea Frumoasă nu poate fi identificată cu siguranţă. Ar putea fi poarta dintre curtea păgânilor şi curtea femeilor sau dintre curtea femeilor şi curtea bărbaţilor.
b În unele manuscrise importante lipseşte: ridică-te şi, dar apare în foarte multe manuscrise.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro