1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 3

  1. Întrucât el se ţinea de Petru şi de Ioan, tot poporul, cuprins de uimire, a alergat la ei în porticul numit "al lui Solomon".
  1. Când Petru a văzut aceasta, s-a adresat poporului: "Bărbaţi israeliţi! De ce vă miraţi de lucrul acesta? De ce vă uitaţi aşa la noi, ca şi cum prin puterea şi cucernicia noastră l-am fi făcut pe acesta să umble?
  1. Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob, Dumnezeul părinţilor noştri l-a glorificat pe Fiul său Isus pe care voi l-aţi dat în mâinile lui Pilat şi l-aţi renegat înaintea lui, pe când el era hotărât să-l elibereze.
  1. Voi l-aţi renegat pe cel sfânt şi drept şi aţi cerut să vă fie graţiat un om criminal.
  1. Voi l-aţi ucis pe cel care conduce la viaţă, dar Dumnezeu l-a înviat din morţi pe acesta căruia noi îi suntem martori.
  1. Prin credinţa în numele lui, [omul] acesta, pe care îl vedeţi şi îl cunoaşteţi, a fost întărit; numele [lui Isus] şi credinţa în el i-au dat acestuia vindecarea deplină înaintea voastră a tuturor.
  1. Şi acum, fraţilor, ştiu că din neştiinţă aţi făcut aceasta, la fel ca şi conducătorii voştri,
  1. dar Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce promisese de mai înainte, prin gura tuturor profeţilor, că Unsul său va suferi.
  1. Aşadar, convertiţi-vă şi întoarceţi-vă pentru ca păcatele voastre să fie iertate
  1. ca să vină timpuri de mângâiere de la Domnul şi să-l trimită pe cel ce v-a fost hotărât de mai înainte, pe Cristos Isus,
  1. pe care cerul trebuie să-l primească până în timpurile restabilirii tuturor lucrurilor despre care a vorbit Dumnezeu prin gura sfinţilor săi profeţi din veşnicie.
  1. Căci Moise a spus: Domnul Dumnezeul vostru va ridica pentru voi, dintre fraţii voştri, un profet ca mine; voi să-l ascultaţi în toate câte vi le va spune.
  1. Oricine nu va asculta de acel profet va fi stârpit din popor.
  1. Dar şi toţi profeţii, începând de la Samuel şi de la toţi cei care au vorbit, au vestit şi aceste zile.
  1. Voi sunteţi fiii profeţilor şi ai alianţei pe care Dumnezeu a încheiat-o cu părinţii voştri când i-a spus lui Abraham: Prin descendenţa ta vor fi binecuvântate toate naţiunile pământului.
  1. Înviindu-l pe Fiul său, Dumnezeu l-a trimis mai întâi la voi ca să vă binecuvânteze şi fiecare să se întoarcă de la răutăţile sale".

Petru vindecă un olog

Capitolul 3Discursul lui Petru în porticul lui Solomon

    11 Întrucât el se ţinea de Petru şi de Ioan, tot poporul, cuprins de uimire, a alergat la ei în porticul numit "al lui Solomon". 12 Când Petru a văzut aceasta, s-a adresat poporului:
    "Bărbaţi israeliţi! De ce vă miraţi de lucrul acesta? De ce vă uitaţi aşa la noi, ca şi cum prin puterea şi cucernicia noastră l-am fi făcut pe acesta să umble? 13 Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob c, Dumnezeul părinţilor noştri l-a glorificat pe Fiul său Isus pe care voi l-aţi dat în mâinile lui Pilat şi l-aţi renegat înaintea lui, pe când el era hotărât să-l elibereze. 14 Voi l-aţi renegat pe cel sfânt şi drept şi aţi cerut să vă fie graţiat un om criminal. 15 Voi l-aţi ucis pe cel care conduce la viaţă, dar Dumnezeu l-a înviat din morţi pe acesta căruia noi îi suntem martori. 16 Prin credinţa în numele lui, [omul] acesta, pe care îl vedeţi şi îl cunoaşteţi, a fost întărit; numele [lui Isus] şi credinţa în el i-au dat acestuia vindecarea deplină înaintea voastră a tuturor.
     17 Şi acum, fraţilor, ştiu că din neştiinţă aţi făcut aceasta, la fel ca şi conducătorii voştri, 18 dar Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce promisese de mai înainte, prin gura tuturor profeţilor, că Unsul său va suferi. 19 Aşadar, convertiţi-vă şi întoarceţi-vă pentru ca păcatele voastre să fie iertate 20 ca să vină timpuri de mângâiere de la Domnul d şi să-l trimită pe cel ce v-a fost hotărât de mai înainte, pe Cristos Isus, 21 pe care cerul trebuie să-l primească până în timpurile restabilirii tuturor lucrurilor despre care a vorbit Dumnezeu prin gura sfinţilor săi profeţi din veşnicie. 22 Căci Moise a spus e: Domnul Dumnezeul vostru f va ridica pentru voi, dintre fraţii voştri, un profet ca mine; voi să-l ascultaţi în toate câte vi le va spune. 23 Oricine nu va asculta de acel profet va fi stârpit din popor. 24 Dar şi toţi profeţii, începând de la Samuel şi de la toţi cei care au vorbit, au vestit şi aceste zile. 25 Voi sunteţi fiii profeţilor şi ai alianţei pe care Dumnezeu a încheiat-o cu părinţii g voştri când i-a spus lui Abraham: Prin descendenţa ta vor fi binecuvântate toate naţiunile pământului. 26 Înviindu-l pe Fiul său, Dumnezeu l-a trimis mai întâi la voi ca să vă binecuvânteze şi fiecare să se întoarcă de la răutăţile sale".

 

Note de subsol


c Unele manuscrise au următoarea variantă: Dumnezeul lui Abraham, al lui Isaac şi al lui Iacob... Unii traducători (BJ, RSV, TOB, traducerea Patriarhiei Române 1982, Cornilescu) consideră că acesta ar fi textul originar. Dar nu i se poate nega autorului dreptul de a cita ad litteram un text din Ex 3,6, fidelitate arătată şi de evanghelişti (Lc 20,37; Mt 22,32; Mc 12,26; Fap 7,32).
d Lit.: de la faţa Domnului.
e Multe manuscrise adaugă: părinţilor voştri.
f Unele manuscrise omit: vostru.
g Unele manuscrise au: noştri.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro