1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 4

  1. Pe când vorbeau poporului, au venit la ei preoţii, comandantul gărzii templului şi saduceii,
  1. înfuriaţi că învaţă poporul şi vestesc în [numele] lui Isus învierea din morţi.
  1. Au pus mâinile pe ei şi i-au aruncat în închisoare până a doua zi, căci era deja seară.
  1. Dar mulţi dintre cei care auziseră cuvântul au crezut şi numărul bărbaţilor s-a ridicat la aproape cinci mii.
  1. A doua zi s-au adunat în Ierusalim comandanţii, bătrânii şi cărturarii,
  1. marele preot Anna, Caiafa, Ioan şi Alexandru şi toţi câţi erau din neamul arhieresc,
  1. i-au adus în mijloc şi au început să-i interogheze: "Cu ce putere şi în numele cui faceţi voi aceasta?"
  1. Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a spus: "Conducători ai poporului şi bătrâni,
  1. noi suntem cercetaţi pentru binele făcut unui om bolnav şi cum a fost acesta vindecat.
  1. Să vă fie cunoscut tuturor şi întregului popor al lui Israel: în numele lui Isus Cristos Nazarineanul, pe care voi l-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morţi, în el stă acesta înaintea voastră vindecat.
  1. [Isus] este piatra dispreţuită de voi, constructorii, care a ajuns piatra unghiulară.
  1. Şi nu este în nimeni altul mântuirea, pentru că nu este nici un alt nume sub cer dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi".

Petru şi Ioan în faţa Sinedriului

Capitolul 4

1 Pe când vorbeau poporului, au venit la ei preoţii a, comandantul gărzii templului şi saduceii, 2 înfuriaţi că învaţă poporul şi vestesc în [numele] lui Isus învierea din morţi. 3 Au pus mâinile pe ei şi i-au aruncat în închisoare până a doua zi, căci era deja seară. 4 Dar mulţi dintre cei care auziseră cuvântul au crezut şi numărul bărbaţilor s-a ridicat la aproape cinci mii.
     5 A doua zi s-au adunat în Ierusalim comandanţii, bătrânii şi cărturarii, 6 marele preot Anna, Caiafa, Ioan b şi Alexandru şi toţi câţi erau din neamul arhieresc, 7 i-au adus în mijloc şi au început să-i interogheze: "Cu ce putere şi în numele cui faceţi voi aceasta?" 8 Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a spus:
    "Conducători ai poporului şi bătrâni c, 9 noi suntem cercetaţi pentru binele făcut unui om bolnav şi cum a fost acesta vindecat. 10 Să vă fie cunoscut tuturor şi întregului popor al lui Israel: în numele lui Isus Cristos Nazarineanul, pe care voi l-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morţi, în el d stă acesta e înaintea voastră vindecat. 11 [Isus] este
    piatra dispreţuită de voi, constructorii,
    care a ajuns piatra unghiulară
.
12 Şi nu este în nimeni altul mântuirea, pentru că nu este nici un alt nume sub cer dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi".
    

 

Note de subsol


a Câteva manuscrise importante au: arhiereii în loc de: preoţii.
b Unele manuscrise în loc de: Ioan, au: Ionatan. Aceşti doi arhierei, Ioan şi Alexandru, nu sunt cunoscuţi nici din NT, nici din literatura extrabiblică. Ionatan ar putea fi unul dintre fiii lui Anna, care a fost mare preot între anii 36-37 d.C.
c Multe manuscrise au: bătrâni ai lui Israel, altele: bătrâni ai poporului lui Israel.
d Lit.: Acesta.
e Câteva manuscrise adaugă: şi în nimeni altul omul acesta stă astăzi.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro