1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 6

  1. În zilele acelea, crescând numărul discipolilor, eleniștii murmurau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea în slujirea de fiecare zi.
  2. Atunci, cei doisprezece au convocat adunarea discipolilor și au spus: "Nu este bine ca noi să lăsăm la o parte cuvântul lui Dumnezeu pentru a sluji la mese.
  3. De aceea, fraților, căutați dintre voi șapte bărbați cu nume bun, plini de duh și înțelepciune, pe care să-i rânduim pentru această slujire.
  4. Iar noi vom stărui în rugăciune și în slujirea cuvântului".
  5. Și a plăcut cuvântul acesta întregii adunări și i-au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmenas și pe Nicolae, prozelit din Antiohia.
  6. Pe aceștia i-au adus înaintea apostolilor care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile asupra lor.
  7. Și cuvântul lui Dumnezeu se răspândea, iar numărul discipolilor în Ierusalim se înmulțea foarte mult și o mare mulțime de preoți s-au supus credinței.
  8. Ștefan, plin de har și de putere, săvârșea minuni și semne mari în popor.
  9. Dar s-au ridicat unii din sinagoga numită a liberților, a cirenenilor, a alexandrinilor și a celor din Cilicia și Asia, și au început o controversă cu Ștefan,
  10. dar nu puteau ține piept înțelepciunii și duhului cu care vorbea.
  11. Atunci i-au pus pe niște bărbați să spună: "L-am auzit pe acesta rostind cuvinte de blasfemie împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu".
  12. Au instigat poporul, pe bătrâni și pe cărturari, s-au năpustit asupra lui, l-au prins și l-au dus în fața Sinedriului.
  13. Apoi au prezentat niște martori falși care spuneau: "Omul acesta nu încetează de a rosti cuvinte împotriva acestui loc sfânt și împotriva Legii.
  14. Într-adevăr, l-am auzit spunând: «Acest Isus Nazarineanul va distruge locul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a transmis Moise»".
  15. Atunci, toți cei care ședeau în Sinedriu l-au privit țintă și au văzut fața lui ca fața unui înger.

  Alegerea celor șapte diaconi

  Capitolul 6

  1 În zilele acelea, crescând numărul discipolilor a, eleniștii b murmurau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea în slujirea de fiecare zi c. 2 Atunci, cei doisprezece au convocat adunarea discipolilor și au spus: "Nu este bine ca noi să lăsăm la o parte cuvântul lui Dumnezeu pentru a sluji la mese. 3 De aceea, fraților, căutați dintre voi șapte bărbați cu nume bun, plini de duh și înțelepciune, pe care să-i rânduim pentru această slujire. 4 Iar noi vom stărui în rugăciune și în slujirea cuvântului". 5 Și a plăcut cuvântul acesta întregii adunări și i-au ales pe Ștefan d, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmenas și pe Nicolae, prozelit din Antiohia. 6 Pe aceștia i-au adus înaintea apostolilor care, după ce s-au rugat, și-au pus mâinile asupra lor.
       7 Și cuvântul lui Dumnezeu se răspândea, iar numărul discipolilor în Ierusalim se înmulțea foarte mult și o mare mulțime de preoți s-au supus credinței.

  III. RĂSPÂNDIREA CREDINȚEI
      ÎN AFARA IERUSALIMULUI


  Arestarea diaconului Ștefan

      8 Ștefan, plin de har și de putere, săvârșea minuni și semne mari în popor. 9 Dar s-au ridicat unii din sinagoga numită a liberților e, a cirenenilor, a alexandrinilor și a celor din Cilicia și Asia, și au început o controversă cu Ștefan, 10 dar nu puteau ține piept înțelepciunii și duhului cu care vorbea. 11 Atunci i-au pus pe niște bărbați să spună: "L-am auzit pe acesta rostind cuvinte de blasfemie împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu". 12 Au instigat poporul, pe bătrâni și pe cărturari, s-au năpustit asupra lui, l-au prins și l-au dus în fața Sinedriului. 13 Apoi au prezentat niște martori falși care spuneau: "Omul acesta nu încetează de a rosti cuvinte împotriva acestui f loc sfânt și împotriva Legii. 14 Într-adevăr, l-am auzit spunând: «Acest Isus Nazarineanul va distruge locul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a transmis Moise»". 15 Atunci, toți cei care ședeau în Sinedriu l-au privit țintă și au văzut fața lui ca fața unui înger.

   

  Note de subsol


  a Spre deosebire de evanghelii, unde termenul se referea la grupul restrâns al celor care-l urmau pe Isus, în Faptele Apostolilor (în partea centrală), termenul de "discipol" îi indică pe cei care aderă la creştinism, fie de origine păgână, fie iudaică.
  b Eleniştii erau iudeo-creştini care vorbeau greceşte, proveneau din diaspora ebraică şi citeau Biblia la celebrările din sinagogă în limba greacă.
  c Asistenţa organizată a săracilor era instituţionalizată deja înainte de NT. Sunt cunoscute două forme: quppâ: din "casa săptămânii" erau distribuite săracilor din localitate sume de bani pentru paisprezece mese pe săptămână; tamhuy: zilnic se distribuia "supa" pentru săracii proveniţi din alte localităţi.
  d Toate aceste nume sunt de origine greacă: Ştefan = coroană; Filip = iubitor de cai; Prochor = dirijor; Nicanor = biruitorul oamenilor; Timon = venerabil; Parmenas = cel care rămâne; Nicolae = biruitorul poporului. Cu excepţia lui Ştefan şi Filip, ceilalţi diaconi nu mai apar în NT.
  e Liberţii provin din evreii deportaţi la Roma de Pompei în 63 î.C., care au fost eliberaţi de sclavie. Cirenenii şi alexandrinii sunt evreii care provin din diaspora din Nordul Africii. "Cilicia" este ţinutul de origine al sfântului Paul, iar "Asia" este înţeleasă aici ca una dintre provinciile romane şi nu toată Asia Mică.
  f Unele manuscrise omit: acestui.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro