1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 6

  1. Ştefan, plin de har şi de putere, săvârşea minuni şi semne mari în popor.
  1. Dar s-au ridicat unii din sinagoga numită a liberţilor, a cirenenilor, a alexandrinilor şi a celor din Cilicia şi Asia, şi au început o controversă cu Ştefan,
  1. dar nu puteau ţine piept înţelepciunii şi duhului cu care vorbea.
  1. Atunci i-au pus pe nişte bărbaţi să spună: "L-am auzit pe acesta rostind cuvinte de blasfemie împotriva lui Moise şi împotriva lui Dumnezeu".
  1. Au instigat poporul, pe bătrâni şi pe cărturari, s-au năpustit asupra lui, l-au prins şi l-au dus în faţa Sinedriului.
  1. Apoi au prezentat nişte martori falşi care spuneau: "Omul acesta nu încetează de a rosti cuvinte împotriva acestui loc sfânt şi împotriva Legii.
  1. Într-adevăr, l-am auzit spunând: «Acest Isus Nazarineanul va distruge locul acesta şi va schimba obiceiurile pe care ni le-a transmis Moise»".
  1. Atunci, toţi cei care şedeau în Sinedriu l-au privit ţintă şi au văzut faţa lui ca faţa unui înger.

Alegerea celor şapte diaconi

Capitolul 6III. RĂSPÂNDIREA CREDINŢEI
    ÎN AFARA IERUSALIMULUI


Arestarea diaconului Ştefan

    8 Ştefan, plin de har şi de putere, săvârşea minuni şi semne mari în popor. 9 Dar s-au ridicat unii din sinagoga numită a liberţilor e, a cirenenilor, a alexandrinilor şi a celor din Cilicia şi Asia, şi au început o controversă cu Ştefan, 10 dar nu puteau ţine piept înţelepciunii şi duhului cu care vorbea. 11 Atunci i-au pus pe nişte bărbaţi să spună: "L-am auzit pe acesta rostind cuvinte de blasfemie împotriva lui Moise şi împotriva lui Dumnezeu". 12 Au instigat poporul, pe bătrâni şi pe cărturari, s-au năpustit asupra lui, l-au prins şi l-au dus în faţa Sinedriului. 13 Apoi au prezentat nişte martori falşi care spuneau: "Omul acesta nu încetează de a rosti cuvinte împotriva acestui f loc sfânt şi împotriva Legii. 14 Într-adevăr, l-am auzit spunând: «Acest Isus Nazarineanul va distruge locul acesta şi va schimba obiceiurile pe care ni le-a transmis Moise»". 15 Atunci, toţi cei care şedeau în Sinedriu l-au privit ţintă şi au văzut faţa lui ca faţa unui înger.

 

Note de subsol


e Liberţii provin din evreii deportaţi la Roma de Pompei în 63 î.C., care au fost eliberaţi de sclavie. Cirenenii şi alexandrinii sunt evreii care provin din diaspora din Nordul Africii. "Cilicia" este ţinutul de origine al sfântului Paul, iar "Asia" este înţeleasă aici ca una dintre provinciile romane şi nu toată Asia Mică.
f Unele manuscrise omit: acestui.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro