1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 8

  1. Un înger al Domnului i-a vorbit lui Filip spunând: "Ridică-te şi mergi spre miazăzi, pe drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza, care este pustiu".
  1. Iar el, ridicându-se, s-a dus. Şi iată că un bărbat etiopian, eunuc, demnitar al reginei Candace a etiopienilor, care era administratorul întregului tezaur, fusese la Ierusalim ca să se închine.
  1. Se întorcea acum, aşezat în carul său, şi citea din profetul Isaia.
  1. Duhul i-a spus lui Filip: "Du-te şi apropie-te de carul acela".
  1. Atunci Filip a alergat şi l-a auzit [pe eunuc] citind din profetul Isaia. El l-a întrebat: "Înţelegi ce citeşti?"
  1. El i-a răspuns: "Cum aş putea, dacă nimeni nu mă îndrumă?" Şi l-a rugat pe Filip să se urce şi să se aşeze lângă el.
  1. Fragmentul din Scriptură, pe care îl citea, era acesta: Ca o oaie a fost dus la înjunghiere şi ca un miel fără glas înaintea celui care îl tunde, aşa nu şi-a deschis gura.
  1. Pentru umilinţa lui, judecata i-a fost anulată; cine ar putea număra descendenţa lui? Căci viaţa lui a fost luată de pe pământ.
  1. Eunucul i-a răspuns lui Filip şi i-a zis: "Despre cine vorbeşte profetul aici: despre el însuşi sau despre un altul?"
  1. Atunci, deschizându-şi gura, Filip a început de la Scriptura aceasta să-i anunţe vestea cea bună despre Isus.
  1. Şi în timp ce îşi continuau drumul, au ajuns la o apă, iar eunucul a zis: "Iată, apă! Ce mă împiedică să fiu botezat?"
  1. .
  1. A poruncit să stea carul, au coborât amândoi în apă, şi Filip şi eunucul, şi l-a botezat.
  1. Dar când au ieşit din apă, Duhul Domnului l-a răpit pe Filip şi eunucul nu l-a mai văzut, dar şi-a urmat drumul plin de bucurie.
  1. Iar Filip, dintr-o dată, s-a aflat la Azot şi cutreiera toate cetăţile predicând evanghelia, până când a ajuns la Cezareea.

Capitolul 8Filip botează pe trezorierul curţii etiopiene

    26 Un înger al Domnului i-a vorbit lui Filip spunând: "Ridică-te şi mergi spre miazăzi c, pe drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza d, care este pustiu". 27 Iar el, ridicându-se, s-a dus. Şi iată că un bărbat etiopian, eunuc, demnitar al reginei Candace e a etiopienilor, care era administratorul întregului tezaur, fusese la Ierusalim ca să se închine. 28 Se întorcea acum, aşezat în carul său, şi citea din profetul Isaia. 29 Duhul i-a spus lui Filip: "Du-te şi apropie-te de carul acela". 30 Atunci Filip a alergat şi l-a auzit [pe eunuc] citind din profetul Isaia. El l-a întrebat: "Înţelegi ce citeşti?" 31 El i-a răspuns: "Cum aş putea, dacă nimeni nu mă îndrumă?" Şi l-a rugat pe Filip să se urce şi să se aşeze lângă el. 32 Fragmentul din Scriptură, pe care îl citea, era acesta:
    Ca o oaie a fost dus la înjunghiere
    şi ca un miel fără glas
    înaintea celui care îl tunde,
    aşa nu şi-a deschis gura.

33     Pentru umilinţa lui, judecata i-a fost anulată;
    cine ar putea număra descendenţa
 f lui?
    Căci viaţa lui a fost luată de pe pământ
.
     34 Eunucul i-a răspuns lui Filip şi i-a zis: "Despre cine vorbeşte profetul aici: despre el însuşi sau despre un altul?" 35 Atunci, deschizându-şi gura, Filip a început de la Scriptura aceasta să-i anunţe vestea cea bună despre Isus. 36 Şi în timp ce îşi continuau drumul, au ajuns la o apă g, iar eunucul a zis: "Iată, apă! Ce mă împiedică să fiu botezat?" 37  h. 38 A poruncit să stea carul, au coborât amândoi în apă, şi Filip şi eunucul, şi l-a botezat. 39 Dar când au ieşit din apă, Duhul Domnului l-a răpit pe Filip şi eunucul nu l-a mai văzut, dar şi-a urmat drumul plin de bucurie. 40 Iar Filip, dintr-o dată, s-a aflat la Azot i şi cutreiera toate cetăţile predicând evanghelia, până când a ajuns la Cezareea j.

 

Note de subsol


c Termenul tradus prin miazăzi poate însemna şi "timpul amiezii". Aici, însoţit de o prepoziţie de direcţie, indică sudul. Totuşi unii mai traduc cu: amiază, pentru a justifica menţiunea că drumul era pustiu.
d Gaza, veche cetate filisteană, a fost distrusă în anul 95 î.C. de Alexandru Ianeu, apoi reconstruită de Irod. Se situa pe drumul comercial principal care leagă Asia de Egipt.
e Candace nu este un nume de persoană, ci un titlu aplicat reginei în regatul Meroe, de pe Nil, în Sudanul actual. Acest titlu este cumva asemănător cu cel de faraon dat conducătorilor Egiptului antic.
f Autorul nu-l citează exact pe Isaia; intenţia lui este aceea de a pune în evidenţă învierea lui Isus şi creşterea numărului creştinilor.
g Termenul grec hydor poate indica un râu (Mc 1,10; Mt 3,16), piscină (Iac 5,3) sau lac (Lc 8,24). După tradiţie, Fântâna lui Filip s-ar afla la Ain Dihweh, pe drumul dintre Hebron şi Ierusalim.
h Câteva manuscrise introduc v. 37: Atunci Filip i-a spus: "Dacă crezi din toată inima, vei fi mântuit". Iar el a răspuns: "Cred că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu". Nu apare în manuscrisele vechi, până în sec. al VI-lea.
i Azot, este forma greacă a numelui localităţii Ashdod, una dintre cele cinci cetăţi principale ale filistenilor. Se află la 32 km sud de Tel Aviv, pe ţărmul mării, fiind al doilea port important în Palestina.
j Cezareea, este o cetate situată la 50 km nord de Tel Aviv şi 30 km sud de Haifa. Era capitala politică a Palestinei, unde îşi avea reşedinţa procuratorul roman. A fost construită în 19-9 î.C. de Irod. Mai este numită Cezareea Maritimă pentru a se distinge de Cezareea lui Filip.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro