1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 9

  1. Dar Saul, tot urzind ameninţare împotriva discipolilor Domnului, a mers la marele preot
  1. şi a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc ca să-i aducă legaţi la Ierusalim pe cei pe care i-ar fi găsit în această credinţă, fie bărbaţi, fie femei.
  1. Şi în timpul călătoriei, pe când se apropia de Damasc, dintr-o dată l-a învăluit o lumină din cer.
  1. Căzut la pământ, a auzit un glas care-i spunea: "Saul, Saul! De ce mă persecuţi?"
  1. El a răspuns: "Cine eşti, Doamne?" El i-a zis: "Eu sunt Isus pe care tu îl persecuţi.
  1. Dar ridică-te, intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci".
  1. Iar oamenii care îl însoţeau au rămas înmărmuriţi pentru că auzeau glasul dar nu vedeau pe nimeni.
  1. Atunci Saul s-a ridicat de la pământ, şi, deschizându-şi ochii, nu vedea nimic. L-au luat de mână şi l-au dus în Damasc.
  1. Şi timp de trei zile a rămas fără vedere, nu a mâncat şi nu a băut nimic.
  1. Se afla la Damasc un discipol cu numele Anania. Domnul i-a spus acestuia într-o viziune: "Anania!" El a răspuns: "Iată-mă, Doamne!"
  1. Iar Domnul i-a zis: "Ridică-te şi du-te pe strada numită Dreaptă şi caută-l în casa lui Iuda pe unul cu numele de Saul din Tars. Căci iată-l că se roagă
  1. şi a văzut într-o viziune un om cu numele Anania intrând şi punând mâinile peste el ca să-şi recapete vederea".
  1. Atunci Anania a răspuns: "Doamne, am auzit de la mulţi despre omul acesta cât rău le-a făcut sfinţilor tăi în Ierusalim.
  1. Şi aici are împuternicire de la arhierei ca să-i lege pe toţi cei care sunt chemaţi cu numele tău".
  1. Domnul i-a spus: "Mergi, pentru că acesta este un vas pe care mi l-am ales ca să poarte numele meu înaintea popoarelor şi înaintea regilor şi a fiilor lui Israel.
  1. Eu îi voi arăta cât trebuie să sufere el pentru numele meu".
  1. Atunci Anania a plecat şi a intrat în casă şi, punându-şi mâinile peste el, a zis: "Frate Saul, Domnul Isus, care ţi-a apărut pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să-ţi recapeţi vederea şi să te umpli de Duhul Sfânt".
  1. Îndată au căzut de pe ochii lui un fel de solzi, şi-a recăpătat vederea şi, ridicându-se, a fost botezat.
  1. Apoi a mâncat şi a prins puteri. Predica lui Saul la Damasc [Saul] a rămas câteva zile la Damasc împreună cu discipolii.
  1. Şi îndată a început să predice în sinagogi despre Isus, că el este Fiul lui Dumnezeu.

Convertirea lui Saul
(Fap 22,3-21; 26,4-23)

Capitolul 9

1 Dar Saul, tot urzind ameninţare împotriva discipolilor Domnului, a mers la marele preot 2 şi a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc a ca să-i aducă legaţi la Ierusalim pe cei pe care i-ar fi găsit în această credinţă b, fie bărbaţi, fie femei. 3 Şi în timpul călătoriei, pe când se apropia de Damasc, dintr-o dată l-a învăluit o lumină din cer. 4 Căzut la pământ, a auzit un glas care-i spunea: "Saul, Saul! De ce mă persecuţi?" 5 El a răspuns: "Cine eşti, Doamne?" El i-a zis: "Eu sunt Isus pe care tu îl persecuţi c. 6 Dar ridică-te, intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci". 7 Iar oamenii care îl însoţeau au rămas înmărmuriţi pentru că auzeau glasul dar nu vedeau pe nimeni. 8 Atunci Saul s-a ridicat de la pământ, şi, deschizându-şi ochii, nu vedea nimic. L-au luat de mână şi l-au dus în Damasc. 9 Şi timp de trei zile a rămas fără vedere, nu a mâncat şi nu a băut nimic.
     10 Se afla la Damasc un discipol cu numele Anania. Domnul i-a spus acestuia într-o viziune: "Anania!" El a răspuns: "Iată-mă, Doamne!" 11 Iar Domnul i-a zis: "Ridică-te şi du-te pe strada numită Dreaptă d şi caută-l în casa lui Iuda pe unul cu numele de Saul din Tars e. Căci iată-l că se roagă 12 şi a văzut într-o viziune un om cu numele Anania intrând şi punând mâinile peste el ca să-şi recapete vederea". 13 Atunci Anania a răspuns: "Doamne, am auzit de la mulţi despre omul acesta cât rău le-a făcut sfinţilor tăi în Ierusalim. 14 Şi aici are împuternicire de la arhierei ca să-i lege pe toţi cei care sunt chemaţi cu numele tău". 15 Domnul i-a spus: "Mergi, pentru că acesta este un vas f pe care mi l-am ales ca să poarte numele meu înaintea popoarelor şi înaintea regilor şi a fiilor lui Israel. 16 Eu îi voi arăta cât trebuie să sufere el pentru numele meu".
     17 Atunci Anania a plecat şi a intrat în casă şi, punându-şi mâinile peste el, a zis: "Frate Saul, Domnul Isus, care ţi-a apărut pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să-ţi recapeţi vederea şi să te umpli de Duhul Sfânt". 18 Îndată au căzut de pe ochii lui un fel de solzi, şi-a recăpătat vederea şi, ridicându-se, a fost botezat. 19 Apoi a mâncat şi a prins puteri.

Predica lui Saul la Damasc

    [Saul] a rămas câteva zile la Damasc împreună cu discipolii. 20
Şi îndată a început să predice în sinagogi despre Isus, că el este Fiul lui Dumnezeu.

 

Note de subsol


a Damasc este capitala Siriei, aşezată într-o oază în partea de sud-est a Siriei, la întretăierea principalelor drumuri comerciale, la 250 km de Ierusalim. Aici era un puternic centru ebraic, distrus după războiul din 70 d.C., când au fost masacraţi în Damasc 18.000 de evrei.
b Lit.: cale.
c Câteva manuscrise introduc aici, probabil după Fap 26,14: "Greu este pentru tine să dai cu călcâiul în ţepuşă". 6 Iar el, tremurând şi plin de frică, a spus: "Doamne, ce vrei să fac?" Domnul i-a spus...
d Strada Dreaptă era una dintre cele două străzi principale, care străbătea de la vest la est Damascul. În perioada romană, această stradă avea la capete două porţi, iar de o parte şi de alta, câte un rând de coloane.
e Tars - vechi oraş (menţionat din sec. al IX-lea î.C.) în partea de sud a Turciei actuale, la cca 20 km de Marea Mediterană, la poalele Munţilor Taurus. Era un puternic centru comercial şi cultural (avea o renumită şcoală stoică). În perioada romană era capitala Ciliciei, declarat ca oraş liber de Marc Antoniu şi August.
f Ca şi în v. 11, autorul foloseşte un termen greu de tradus pentru contextul nostru: skeuos = vas, instrument.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro