1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Faptele Apostolilor

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 9

  1. Aşadar, Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea şi Samaria; se consolida şi umbla în frica de Domnul şi creştea în număr prin mângâierea Duhului Sfânt.
  1. Trecând pe la toate [comunităţile], Petru a coborât şi la sfinţii care locuiesc în Lida.
  1. Acolo a găsit un om cu numele de Eneas, care zăcea la pat de opt ani, fiind paralizat.
  1. Petru i-a zis: "Eneas, Isus Cristos te vindecă. Ridică-te şi strânge-ţi singur patul". Şi îndată s-a ridicat.
  1. Şi toţi cei care locuiau în Lida şi Saron l-au văzut şi s-au întors la Domnul.
  1. Era la Iope o credincioasă cu numele de Tabita care, tradus, înseamnă "Gazelă". Aceasta era bogată în fapte bune şi făcea multe milostenii.
  1. Tocmai în acele zile, ea s-a îmbolnăvit şi a murit. După ce au spălat-o, au pus-o în camera de sus.
  1. Întrucât Lida era aproape de Iope, discipolii au auzit că Petru se găsea acolo şi au trimis doi bărbaţi la el ca să-l roage: "Vino fără întârziere până la noi!"
  1. Petru, ridicându-se, a plecat cu ei. Când a ajuns, l-au dus în camera de sus şi toate văduvele s-au adunat în jurul lui, plângând şi arătându-i cămăşile şi hainele pe care le făcea Tabita pe când era cu ele.
  1. Petru, după ce i-a trimis pe toţi afară, a îngenuncheat, s-a rugat şi, întorcându-se spre trup, a spus: "Tabita, ridică-te!" Ea a deschis ochii şi, văzându-l pe Petru, s-a aşezat,
  1. iar el, dându-i mâna, a ridicat-o. Chemându-i pe sfinţi şi pe văduve, le-a prezentat-o vie.
  1. Faptul a devenit cunoscut în toată [localitatea] Iope şi mulţi au crezut în Domnul.

Convertirea lui Saul
(Fap 22,3-21; 26,4-23)

Capitolul 9

31 Aşadar, Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea şi Samaria; se consolida şi umbla în frica de Domnul şi creştea în număr prin mângâierea Duhului Sfânt.

IV. ÎNCEPUTUL MISIUNII PRINTRE PĂGÂNI

Petru îl vindecă pe Eneas

    32 Trecând pe la toate [comunităţile] h, Petru a coborât şi la sfinţii care locuiesc în Lida i. 33 Acolo a găsit un om cu numele de Eneas, care zăcea la pat de opt ani, fiind paralizat. 34 Petru i-a zis: "Eneas, Isus Cristos te vindecă. Ridică-te şi strânge-ţi singur patul". Şi îndată s-a ridicat. 35 Şi toţi cei care locuiau în Lida şi Saron j l-au văzut şi s-au întors la Domnul.

Petru o învie pe Tabita

    36 Era la Iope k o credincioasă l cu numele de Tabita care, tradus, înseamnă "Gazelă" m. Aceasta era bogată în fapte bune şi făcea multe milostenii. 37 Tocmai în acele zile, ea s-a îmbolnăvit şi a murit. După ce au spălat-o, au pus-o în camera de sus. 38 Întrucât Lida era aproape de Iope, discipolii au auzit că Petru se găsea acolo şi au trimis doi bărbaţi la el ca să-l roage: "Vino fără întârziere până la noi!" 39 Petru, ridicându-se, a plecat cu ei. Când a ajuns, l-au dus în camera de sus şi toate văduvele s-au adunat în jurul lui, plângând şi arătându-i cămăşile şi hainele pe care le făcea Tabita n pe când era cu ele. 40 Petru, după ce i-a trimis pe toţi afară, a îngenuncheat, s-a rugat şi, întorcându-se spre trup, a spus: "Tabita, ridică-te!" Ea a deschis ochii şi, văzându-l pe Petru, s-a aşezat, 41 iar el, dându-i mâna, a ridicat-o. Chemându-i pe sfinţi şi pe văduve, le-a prezentat-o vie. 42 Faptul a devenit cunoscut în toată [localitatea] Iope şi mulţi au crezut în Domnul.

 

Note de subsol


h Expresia dia panton poate avea diferite interpretări: 1) Petru trece prin regiunile menţionate în v. 31; 2) "pe la toţi" cei care au primit credinţa; 3) pe la toate comunităţile creştine.
i Lida este transcrierea greacă a localităţii Lod, menţionată în VT. Se află la 38 km nord-vest de Ierusalim, în câmpia Saronului. Localitatea actuală, Lida, se află doar la 4 km de aeroportul Ben Gurion
j Saron, forma greacă a ebraicului Sharon, este numele câmpiei ce se întinde între Gaza la sud şi Munţii Carmelului la nord, Marea Mediterană la vest şi podişul central la est. A fost teritoriu filistean.
k Iope, este forma greacă a localităţii Yafo, atestată din primul mileniu î.C. Era portul cel mai apropiat de Ierusalim. Până în perioada romană nu a aparţinut Iudeii. Astăzi este un cartier al oraşului Tel Aviv.
l Lit.: discipolă. Termenul apare numai aici. Spre deosebire de evanghelii, în Fapte termenul nu se limitează la grupul discipolilor aleşi de Isus, ci se referă la toţi cei botezaţi.
m Atât forma aramaică Tabitha, cât şi cea greacă Dorca, înseamnă gazelă, căprioară.
n Lit.: Dorca.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro