1

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Filemon

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 1

  1. Paul, prizonierul lui Cristos Isus şi fratele Timotei către Filemon, iubitul nostru colaborator
  2. şi către sora noastră Apfia, către Arhip, [fratele] nostru de luptă, şi comunitatea care se află în casa ta:
  3. har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Cristos.
  4. Îi mulţumesc întotdeauna lui Dumnezeu, aducându-mi aminte de tine în rugăciunile mele,
  5. căci am auzit de iubirea şi credinţa ta pe care o ai faţă de Domnul Isus şi faţă de toţi sfinţii.
  6. Participarea ta la credinţă să devină eficace prin fapte pentru cunoaşterea întregului bine [pe] care [îl putem face] în Cristos.
  7. Într-adevăr, am avut o mare bucurie şi consolare datorită iubirii tale, pentru că prin tine, frate, au fost alinate inimile sfinţilor.
  8. De aceea, chiar dacă am în Cristos tot dreptul să-ţi poruncesc ceea ce se cuvine să faci,
  9. mai degrabă te îndemn, din iubire, aşa cum sunt eu, Paul, acum bătrân şi prizonier al lui Cristos Isus,
  10. te rog pentru copilul meu, pentru Onesim, pe care l-am născut în lanţuri.
  11. Odinioară el îţi era nefolositor, dar acum e de folos atât pentru tine, cât şi pentru mine.
  12. Ţi l-am trimis înapoi, pe el, care este inima mea.
  13. Aş fi voit să-l ţin pentru mine ca, în locul tău, să-mi slujească mie, celui care sunt în lanţuri pentru evanghelie,
  14. dar n-am vrut să fac nimic fără consimţământul tău, pentru ca binele tău să nu fie silit, ci de bunăvoie.
  15. Poate tocmai de aceea a fost despărţit de tine pentru un timp ca să-l primeşti înapoi pentru veşnicie,
  16. dar nu ca pe un sclav, ci mult mai mult decât un sclav, ca pe un frate iubit mai ales pentru mine, dar cu atât mai mult pentru tine, atât ca om, cât şi ca [frate] în Domnul.
  17. Deci, dacă mă consideri părtaş [în credinţă] cu tine, primeşte-l ca pe mine însumi.
  18. Dacă te-a nedreptăţit cu ceva sau îţi datorează ceva, trece aceasta în contul meu.
  19. Eu, Paul, am scris-o cu mâna mea, eu îţi voi plăti - ca să nu spun că îmi eşti dator cu tine însuţi.
  20. Da, frate, să am şi eu o favoare de la tine în Domnul! Linişteşte-mi inima în Cristos!
  21. Ţi-am scris convins de ascultarea ta, ştiind că vei face chiar mai mult decât îţi spun.
  22. Totodată, pregăteşte-mi loc de cazare căci sper să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre.
  23. Te salută Epafras, închis împreună cu mine pentru Cristos Isus,
  24. ca şi Marcu, Aristarh, Dima şi Luca, colaboratorii mei.
  25. Harul Domnului Isus Cristos să fie cu duhul vostru!

  Salut către destinatari

  Capitolul 1

  1 Paul, prizonierul lui Cristos Isus şi fratele Timotei către Filemon, iubitul nostru colaborator 2 şi către sora noastră Apfia, către Arhip, [fratele] nostru de luptă a, şi comunitatea care se află în casa ta: 3 har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Cristos.

  Iubirea şi credinţa lui Filemon

      4 Îi mulţumesc întotdeauna lui Dumnezeu, aducându-mi aminte de tine în rugăciunile mele, 5 căci am auzit de iubirea şi credinţa ta pe care o ai faţă de Domnul Isus şi faţă de toţi sfinţii. 6 Participarea ta la credinţă să devină eficace prin fapte pentru cunoaşterea întregului bine [pe] care [îl putem face] b în Cristos c. 7 Într-adevăr, am avut o mare bucurie şi consolare datorită iubirii tale, pentru că prin tine, frate, au fost alinate inimile sfinţilor.

  Intervenţia lui Paul pentru Onesim

      8 De aceea, chiar dacă am în Cristos tot dreptul să-ţi poruncesc ceea ce se cuvine să faci, 9 mai degrabă te îndemn, din iubire, aşa cum sunt eu, Paul, acum bătrân şi prizonier al lui Cristos Isus, 10 te rog pentru copilul meu, pentru Onesim d, pe care l-am născut în lanţuri. 11 Odinioară el îţi era nefolositor, dar acum e de folos atât pentru tine, cât şi pentru mine. 12 Ţi l-am trimis înapoi, pe el, care este inima mea e. 13 Aş fi voit să-l ţin pentru mine ca, în locul tău, să-mi slujească mie, celui care sunt în lanţuri pentru evanghelie, 14 dar n-am vrut să fac nimic fără consimţământul tău, pentru ca binele tău să nu fie silit, ci de bunăvoie. 15 Poate tocmai de aceea a fost despărţit de tine pentru un timp ca să-l primeşti înapoi pentru veşnicie, 16 dar nu ca pe un sclav, ci mult mai mult decât un sclav, ca pe un frate iubit mai ales pentru mine, dar cu atât mai mult pentru tine, atât ca om, cât şi ca [frate] în Domnul.
       17 Deci, dacă mă consideri părtaş [în credinţă] cu tine, primeşte-l ca pe mine însumi. 18 Dacă te-a nedreptăţit cu ceva sau îţi datorează ceva, trece aceasta în contul meu. 19 Eu, Paul, am scris-o cu mâna mea, eu îţi voi plăti - ca să nu spun că îmi eşti dator cu tine însuţi. 20 Da, frate, să am şi eu o favoare de la tine în Domnul! Linişteşte-mi inima în Cristos!
       21 Ţi-am scris convins de ascultarea ta, ştiind că vei face chiar mai mult decât îţi spun. 22 Totodată, pregăteşte-mi loc de cazare căci sper să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre.

  Salutări şi binecuvântare

      23 Te salută Epafras, închis împreună cu mine pentru Cristos Isus, 24 ca şi Marcu, Aristarh, Dima şi Luca, colaboratorii mei.
       25 Harul Domnului f Isus Cristos să fie cu duhul vostru! g

   

  Note de subsol


  a Termenul grec systratiotes înseamnă camarad, tovarăş de armată şi este folosit aici în sens figurat, ca şi în Fil 2,25.
  b Multe manuscrise au: pe care îl puteţi face, altele omit.
  c Este folosită, în mod neobişnuit, prepoziţia de direcţie "spre" înainte de "Cristos". Aceasta a creat o serie de variante de traducere. Astfel este posibilă şi traducerea: care ne conduce la Cristos sau pentru Cristos.
  d Numele Onesimos era frecvent la sclavii din Asia Mică, însemnând "util". Era proverbială lenea şi nesupunerea sclavilor din Frigia (Onesim era din Colose), dar, prin încreştinare, sfântul Paul presupune că Onesim îşi schimbă viaţa, confirmându-şi numele.
  e Câteva manuscrise adaugă: Primeşte-l!
  f Mai multe manuscrise adaugă: nostru.
  g O serie de manuscrise vechi adaugă: Amin, altele schimbă: vostru cu: tău.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro