1

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Filemon

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 1

  1. Participarea ta la credinţă să devină eficace prin fapte pentru cunoaşterea întregului bine [pe] care [îl putem face] în Cristos.
  1. Într-adevăr, am avut o mare bucurie şi consolare datorită iubirii tale, pentru că prin tine, frate, au fost alinate inimile sfinţilor.
  1. De aceea, chiar dacă am în Cristos tot dreptul să-ţi poruncesc ceea ce se cuvine să faci,
  1. mai degrabă te îndemn, din iubire, aşa cum sunt eu, Paul, acum bătrân şi prizonier al lui Cristos Isus,
  1. te rog pentru copilul meu, pentru Onesim, pe care l-am născut în lanţuri.
  1. Odinioară el îţi era nefolositor, dar acum e de folos atât pentru tine, cât şi pentru mine.

Salut către destinatari

Capitolul 1

6 Participarea ta la credinţă să devină eficace prin fapte pentru cunoaşterea întregului bine [pe] care [îl putem face] b în Cristos c. 7 Într-adevăr, am avut o mare bucurie şi consolare datorită iubirii tale, pentru că prin tine, frate, au fost alinate inimile sfinţilor.

Intervenţia lui Paul pentru Onesim

    8 De aceea, chiar dacă am în Cristos tot dreptul să-ţi poruncesc ceea ce se cuvine să faci, 9 mai degrabă te îndemn, din iubire, aşa cum sunt eu, Paul, acum bătrân şi prizonier al lui Cristos Isus, 10 te rog pentru copilul meu, pentru Onesim d, pe care l-am născut în lanţuri. 11 Odinioară el îţi era nefolositor, dar acum e de folos atât pentru tine, cât şi pentru mine.

 

Note de subsol


b Multe manuscrise au: pe care îl puteţi face, altele omit.
c Este folosită, în mod neobişnuit, prepoziţia de direcţie "spre" înainte de "Cristos". Aceasta a creat o serie de variante de traducere. Astfel este posibilă şi traducerea: care ne conduce la Cristos sau pentru Cristos.
d Numele Onesimos era frecvent la sclavii din Asia Mică, însemnând "util". Era proverbială lenea şi nesupunerea sclavilor din Frigia (Onesim era din Colose), dar, prin încreştinare, sfântul Paul presupune că Onesim îşi schimbă viaţa, confirmându-şi numele.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro