1 2 3 4 5 6

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Galateni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 2

  1. Apoi, după paisprezece ani, am urcat din nou la Ierusalim, împreună cu Barnaba, după ce îl luasem cu mine şi pe Tit.
  1. Am urcat în urma unei revelaţii şi le-am expus evanghelia pe care o predic printre păgâni, în mod deosebit celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar.
  1. Ba, dimpotrivă, văzând că mi-a fost încredinţată evanghelia pentru cei necircumcişi, după cum lui Petru [îi fusese încredinţată] pentru cei circumcişi,
  1. căci cel care îl constituise pe Petru pentru apostolatul celor circumcişi m-a constituit şi pe mine pentru păgâni,
  1. şi, cunoscând harul care îmi fusese dat, Iacob, Chefa şi Ioan, care sunt consideraţi coloane, mi-au dat mie şi lui Barnaba mâna dreaptă a comuniunii ca noi să mergem la păgâni, iar ei la cei circumcişi,
  1. numai să ne aducem aminte de cei săraci, ceea ce m-am şi străduit să fac.
  1. Dar, când a venit Chefa la Antiohia, l-am înfruntat făţiş, căci era de condamnat.
  1. De fapt, înainte de a fi venit unii de la Iacob, stătea la masă cu păgânii, dar când au venit ei, s-a ferit şi a stat deoparte, temându-se de cei circumcişi.
  1. Împreună cu el au început să se poarte cu ipocrizie şi ceilalţi iudei, aşa încât şi Barnaba a fost ademenit de ipocrizia lor.
  1. Dar când am văzut că ei nu merg drept, după adevărul evangheliei, i-am spus lui Chefa în faţa tuturor: Dacă tu, care eşti iudeu, te porţi ca un păgân şi nu trăieşti ca un iudeu, cum îi poţi constrânge pe păgâni să trăiască asemenea iudeilor?

Paul şi ceilalţi apostoli

Capitolul 2

1 Apoi, după paisprezece ani, am urcat din nou la Ierusalim, împreună cu Barnaba, după ce îl luasem cu mine şi pe Tit. 2 Am urcat în urma unei revelaţii şi le-am expus evanghelia pe care o predic printre păgâni, în mod deosebit celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar. 7 Ba, dimpotrivă, văzând că mi-a fost încredinţată evanghelia pentru cei necircumcişi, după cum lui Petru [îi fusese încredinţată] pentru cei circumcişi, 8 căci cel care îl constituise pe Petru pentru apostolatul celor circumcişi m-a constituit şi pe mine pentru păgâni, 9 şi, cunoscând harul care îmi fusese dat, Iacob, Chefa şi Ioan, care sunt consideraţi coloane, mi-au dat mie şi lui Barnaba mâna dreaptă a comuniunii ca noi să mergem la păgâni, iar ei la cei circumcişi, 10 numai să ne aducem aminte de cei săraci, ceea ce m-am şi străduit să fac.

Paul îl înfruntă pe Petru la Antiohia

    11 Dar, când a venit Chefa la Antiohia, l-am înfruntat făţiş, căci era de condamnat. 12 De fapt, înainte de a fi venit unii de la Iacob, stătea la masă cu păgânii b, dar când au venit ei, s-a ferit şi a stat deoparte, temându-se de cei circumcişi. 13 Împreună cu el au început să se poarte cu ipocrizie şi ceilalţi iudei, aşa încât şi Barnaba a fost ademenit de ipocrizia lor. 14 Dar când am văzut că ei nu merg drept, după adevărul evangheliei, i-am spus lui Chefa în faţa tuturor: Dacă tu, care eşti iudeu, te porţi ca un păgân şi nu trăieşti ca un iudeu, cum îi poţi constrânge pe păgâni să trăiască asemenea iudeilor?

 

Note de subsol


b Legea lui Moise nu prevedea nimic cu privire la masa luată împreună cu păgânii. Dar tradiţia iudaică este foarte rigoristă. După Cartea jubileelor, Abraham i-ar fi interzis lui Iacob să mănânce cu păgânii, căci "faptele lor sunt impure, căile lor sunt murdare" (22,16). La fel Scrisoarea lui Aristea evocă "codul prescrierilor cu privire la puritate, fixat de legislator ca un zid de apărare împotriva contaminării". Sunt amintite prescrierile cu privire la alimente, băuturi, contacte.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro