1 2 3 4 5 6

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Galateni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 3

    1. O, galateni fără minte! Cine v-a vrăjit pe voi, înaintea ochilor cărora a fost prezentat Cristos răstignit?
    1. Numai aceasta vreau să ştiu de la voi: aţi primit Duhul din faptele Legii sau din ascultarea credinţei?
    1. Sunteţi atât de fără minte? După ce aţi început în Duh, sfârşiţi acum în trup?
    1. Aţi suferit atâtea în zadar? Dacă totuşi [a fost] în zadar!
    1. Aşadar, cel care vă dăruieşte Duhul şi înfăptuieşte minuni printre voi [le face] datorită faptelor Legii sau datorită ascultării credinţei?

II. PARTEA DOCTRINARĂ

Justificarea prin credinţă

Capitolul 3

1 O, galateni fără minte! Cine v-a vrăjit pe voi, înaintea ochilor cărora a fost prezentat Cristos răstignit? 2 Numai aceasta vreau să ştiu de la voi: aţi primit Duhul din faptele Legii sau din ascultarea credinţei? 3 Sunteţi atât de fără minte? După ce aţi început în Duh, sfârşiţi acum în trup? 4 Aţi suferit atâtea în zadar? Dacă totuşi [a fost] în zadar! a 5 Aşadar, cel care vă dăruieşte Duhul şi înfăptuieşte minuni printre voi [le face] datorită faptelor Legii sau datorită ascultării credinţei?
    

 

Note de subsol


a Ultima parte a versetului este tradusă diferit, în funcţie de insistenţa asupra tonului ameninţător sau de îndemn. Lit.: dacă, într-adevăr, chiar în zadar.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro