1 2 3 4 5 6

Scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Galateni

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 5

  1. Aşadar, vă spun: umblaţi în duh şi nu împliniţi poftele trupului.
  1. Căci trupul doreşte împotriva duhului, iar duhul împotriva trupului: acestea se împotrivesc unul altuia aşa încât nu puteţi face tot ceea ce voiţi.
  1. Căci dacă sunteţi conduşi de Duh, nu mai sunteţi sub Lege.
  1. De altfel, faptele trupului sunt cunoscute. Acestea sunt: desfrânarea, necurăţia, libertinajul,
  1. idolatria, vrăjitoria, duşmăniile, cearta, gelozia, mâniile, ambiţiile, discordiile, dezbinările,
  1. invidiile, beţiile, orgiile şi cele asemănătoare acestora. Vă spun mai dinainte, aşa cum v-am mai spus, că cei care practică astfel de fapte nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu.
  1. În schimb, rodul Duhului este: iubirea, bucuria, pacea, răbdarea, bunăvoinţa, bunătatea, fidelitatea,
  1. blândeţea, cumpătarea. Împotriva faptelor de acest fel nu există Lege.
  1. Căci cei care sunt ai lui Cristos Isus şi-au răstignit trupul împreună cu patimile şi poftele.
  1. Dacă trăim prin Duh, să ne şi purtăm potrivit Duhului.

III. PARTEA MORALĂ

Libertatea creştină

Capitolul 5Duhul şi trupul

    16 Aşadar, vă spun: umblaţi în duh şi nu împliniţi poftele trupului. 17 Căci trupul doreşte împotriva duhului, iar duhul împotriva trupului: c acestea se împotrivesc unul altuia aşa încât nu puteţi face tot ceea ce voiţi. 18 Căci dacă sunteţi conduşi de Duh, nu mai sunteţi sub Lege. 19 De altfel, faptele trupului sunt cunoscute. Acestea sunt: desfrânarea, necurăţia, libertinajul, 20 idolatria, vrăjitoria, duşmăniile, cearta, gelozia, mâniile, ambiţiile, discordiile, dezbinările, 21 invidiile d, beţiile, orgiile şi cele asemănătoare acestora. Vă spun mai dinainte, aşa cum v-am mai spus, că cei care practică astfel de fapte nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu.
     22 În schimb, rodul Duhului este: iubirea, bucuria, pacea, răbdarea, bunăvoinţa, bunătatea, fidelitatea, 23 blândeţea, cumpătarea. Împotriva faptelor de acest fel nu există Lege. 24 Căci cei care sunt ai lui Cristos Isus şi-au răstignit trupul împreună cu patimile şi poftele.
     25 Dacă trăim prin Duh, să ne şi purtăm potrivit Duhului.

 

Note de subsol


c Opoziţia trup-duh, pe care o întâlnim în scrisorile sfântului apostol Paul către romani şi către galateni, nu este de tip ontologic, ci moral. Termenul sarx (lit.: carne) are la sfântul Paul sensul de "om", omul văzut în realitatea sa limitată, dar nu în mod necesar negativă. Aici, însă, termenul capătă un sens religios negativ: este omul limitat care, în egoismul său, se consideră absolut. Eul omului-trup devine un idol şi astfel omul devine propriul său sclav. Vedem în "faptele trupului", enumerate în v. 19-21, egoismul propriu ridicat la nivel de sistem, care nu intră în perspectiva escatologică a împărăţiei. Termenul pneuma ("duh") indică o putere de origine divină dăruită trupului. În calitate de fiu al lui Dumnezeu, liber, creştinul este călăuzit de Duhul Sfânt. Spre deosebire de "faptele trupului", care sunt un produs, "opera cărnii", efectul unei cauzalităţi mecanice, "roadele duhului" (v. 22-23) sunt ca un punct de sosire a activităţii însufleţite de Duhul Sfânt prin cooperarea liberă a creştinului: primul rod este iubirea care caracterizează toată viaţa creştină, prelungindu-se într-un cortegiu de atitudini şi valori care împodobesc existenţa.
d Multe manuscrise importante adaugă: crimele.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro