1 2 3 4 5

Scrisoarea Sfântului Apostol Iacob

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 2

    1. Fraţii mei, credinţa în Domnul nostru Isus Cristos, Domnul gloriei, nu admite părtinirile.
    1. Căci dacă ar intra în adunarea voastră un om cu inel de aur, cu haine luxoase şi ar intra şi un sărac cu haine ponosite,
    1. iar voi v-aţi uita la cel care poartă hainele luxoase şi i-aţi spune: "Luaţi loc aici", iar celui sărac i-aţi spune: "Tu stai acolo" sau: "Stai jos, la picioarele mele",
    1. nu aţi judeca în mintea voastră şi nu aţi deveni judecători cu gânduri perverse?
    1. Ascultaţi, fraţii mei iubiţi: oare nu i-a ales Dumnezeu pe cei săraci în ochii lumii, dar bogaţi în credinţă, ca moştenitori ai împărăţiei pe care el a promis-o celor care îl iubesc?

Dragostea creştină nu admite discriminările

Capitolul 2

1 Fraţii mei, credinţa în Domnul nostru Isus Cristos, Domnul gloriei a, nu admite părtinirile b. 2 Căci dacă ar intra în adunarea voastră un om cu inel de aur, cu haine luxoase c şi ar intra şi un sărac cu haine ponosite, 3 iar voi v-aţi uita la cel care poartă hainele luxoase şi i-aţi spune: "Luaţi loc aici", iar celui sărac i-aţi spune: "Tu stai acolo" sau: "Stai jos, la picioarele mele", 4 nu aţi judeca în mintea voastră şi nu aţi deveni judecători cu gânduri perverse?
     5 Ascultaţi, fraţii mei iubiţi: oare nu i-a ales Dumnezeu pe cei săraci în ochii lumii, dar bogaţi în credinţă, ca moştenitori ai împărăţiei pe care el a promis-o celor care îl iubesc?

 

Note de subsol


a Lit.: al gloriei. Termenul "glorie" poate fi înţeles ca apoziţie la Domn: "Domnul gloriei", sau ca un calificativ: "Domnul nostru Isus Cristos glorios".
b Verbul grec prosopolimptein, din care provine forma substantivală, traduce expresia ebraică "a ridica faţa" celui care s-a prosternat în faţa regelui, în semn de favoare şi bunăvoinţă. De la acest sens pozitiv s-a trecut la atitudinea reprobabilă de părtinire şi favoritism, în special la judecată şi procese.
c Inelul de aur era semnul clasei din care proveneau funcţionarii imperiali (la romani se numeau equites), iar haina luxoasă (lit.: strălucitoare) este o aluzie la "toga" pe care o purtau atât bogaţii, cât şi autorităţile politice.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro