1 2 3 4 5

Scrisoarea Sfântului Apostol Iacob

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 3

  1. Cine este înţelept şi învăţat între voi? Să-şi arate faptele printr-o purtare bună în modestia înţelepciunii.
  1. Dar dacă aveţi gelozie amară şi rivalitate în inima voastră, nu vă lăudaţi şi nu minţiţi împotriva adevărului.
  1. Nu aceasta este înţelepciunea care vine de sus, ci este pământească, instinctuală şi diabolică,
  1. pentru că acolo unde este gelozie şi rivalitate, acolo se află dezordine şi tot felul de fapte rele.
  1. Dar înţelepciunea care vine de sus este, înainte de toate, curată, apoi paşnică, blândă, docilă, plină de milă şi de roade bune, fără discriminare şi fără ipocrizie.
  1. Rodul dreptăţii este semănat în pace pentru cei care fac pace.

Stăpânirea limbii

Capitolul 3Adevărata înţelepciune

    13 Cine este înţelept şi învăţat între voi? Să-şi arate faptele printr-o purtare bună în modestia înţelepciunii. 14 Dar dacă aveţi gelozie amară şi rivalitate în inima voastră, nu vă lăudaţi şi nu minţiţi împotriva adevărului. 15 Nu aceasta este înţelepciunea care vine de sus, ci este pământească, instinctuală d şi diabolică, 16 pentru că acolo unde este gelozie şi rivalitate, acolo se află dezordine şi tot felul de fapte rele. 17 Dar înţelepciunea care vine de sus este, înainte de toate, curată, apoi paşnică, blândă, docilă, plină de milă şi de roade bune, fără discriminare şi fără ipocrizie. 18 Rodul dreptăţii este semănat în pace pentru cei care fac pace.

 

Note de subsol


d Termenul grec psychikos nu are în sine o semnificaţie negativă dacă este în opoziţie cu soma (trup). Dar în contextul nostru are o nuanţă peiorativă descriind firea animalică, senzitivă, din om.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro