1 2 3 4 5

Scrisoarea Sfântului Apostol Iacob

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 5

  1. Este cineva dintre voi în suferinţă? Să se roage! Este cineva bine dispus? Să cânte psalmi.
  1. Este cineva dintre voi bolnav? Să-i cheme pe preoţii Bisericii şi ei să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului.
  1. Iar rugăciunea făcută cu credinţă îl va mântui şi Domnul îl va ridica, iar dacă a săvârşit păcate, i se vor ierta.
  1. Aşadar, mărturisiţi-vă păcatele unii altora şi rugaţi-vă unii pentru alţii ca să fiţi vindecaţi. Rugăciunea stăruitoare a celui drept poate înfăptui multe.
  1. Ilie era un om cu slăbiciuni, asemenea nouă, dar s-a rugat cu stăruinţă să nu plouă şi nu a plouat pe pământ trei ani şi şase luni.
  1. Apoi s-a rugat din nou şi cerul a dat ploaie, iar pământul a produs rodul său.
  1. Fraţii mei, dacă cineva dintre voi rătăceşte departe de adevăr şi un altul îl întoarce,
  1. să ştie că cel care îl întoarce pe un păcătos de pe drumul rătăcit îşi va salva sufletul de la moarte şi va acoperi o mulţime de păcate.

Capitolul 5

13 Este cineva dintre voi în suferinţă? Să se roage! Este cineva bine dispus? Să cânte psalmi. 14 Este cineva dintre voi bolnav? Să-i cheme pe preoţii b Bisericii şi ei să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului. 15 Iar rugăciunea făcută cu credinţă îl va mântui şi Domnul îl va ridica, iar dacă a săvârşit păcate, i se vor ierta. 16 Aşadar, mărturisiţi-vă păcatele unii altora şi rugaţi-vă unii pentru alţii ca să fiţi vindecaţi. Rugăciunea stăruitoare a celui drept poate înfăptui multe. 17 Ilie era un om cu slăbiciuni, asemenea nouă, dar s-a rugat cu stăruinţă să nu plouă şi nu a plouat pe pământ trei ani şi şase luni. 18 Apoi s-a rugat din nou şi cerul a dat ploaie, iar pământul a produs rodul său.
     19 Fraţii mei, dacă cineva dintre voi rătăceşte departe de adevăr şi un altul îl întoarce, 20 să ştie c că cel care îl întoarce pe un păcătos de pe drumul rătăcit îşi va salva sufletul de la moarte d şi va acoperi o mulţime de păcate.

 

Note de subsol


b Lit.: prezbiterii.
c Multe manuscrise au: să ştiţi.
d Multe manuscrise au: îşi va mântui sufletul.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro