1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 1

  1. A doua zi, l-a văzut pe Isus venind la el şi a zis: "Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii.
  1. Acesta este cel despre care am spus: «După mine vine un bărbat care a ajuns înaintea mea, pentru că era mai înainte de mine.
  1. Eu nu-l cunoşteam, dar am venit să botez cu apă, ca, prin aceasta, el să fie făcut cunoscut lui Israel»".
  1. Ioan a dat mărturie, spunând: "Am văzut Duhul coborând ca un porumbel din cer şi a rămas deasupra lui.
  1. Eu nu-l cunoşteam, însă cel care m-a trimis să botez cu apă, el mi-a zis: «Acela deasupra căruia vei vedea Duhul coborând şi rămânând peste el, el este cel care botează în Duhul Sfânt».
  1. Eu am văzut şi am dat mărturie: acesta este Fiul lui Dumnezeu".

I. PROLOG

Capitolul 1Mielul lui Dumnezeu

    29 A doua zi, l-a văzut pe Isus venind la el şi a zis: "Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu m, care ridică păcatul lumii. 30 Acesta este cel despre care am spus: «După mine vine un bărbat care a ajuns înaintea mea, pentru că era mai înainte de mine. 31 Eu nu-l cunoşteam, dar am venit să botez cu apă, ca, prin aceasta, el să fie făcut cunoscut lui Israel»" n.
     32 Ioan a dat mărturie, spunând: "Am văzut Duhul coborând ca un porumbel din cer şi a rămas deasupra lui. 33 Eu nu-l cunoşteam, însă cel care m-a trimis să botez cu apă, el mi-a zis: «Acela deasupra căruia vei vedea Duhul coborând şi rămânând peste el, el este cel care botează în Duhul Sfânt». 34 Eu am văzut şi am dat mărturie: acesta este Fiul lui Dumnezeu".

 

Note de subsol


m Simbolul mielului, pentru a indica rolul unei persoane, este destul de rar în VT. Israel este comparat cu un miel pe care Dumnezeu îl duce la păşune şi-l ocroteşte, iar servitorul lui Iahve este asemănat cu mielul dus la înjunghiere. Dar nici o persoană nu este numită "miel al lui Dumnezeu". În formula lui Ioan, care pare a fi cunoscută de primii creştini, mielul pune în legătură cu Dumnezeu, retrimiţând la contextul cultic, unde jertfirea mielului este prescrisă pentru ritul purificării şi ispăşirii (Lev 14,1-32), pentru ofranda dedicării altarului (Num 7,10-89) şi pentru jertfa zilnică (Ex 29,38-42; Lev 6,2-6; Num 28,3-8; Ex 46,13-15).
n În Evanghelia după sfântul Ioan, "Israel" este echivalent cu poporul lui Dumnezeu şi are o conotaţie bună în contrast cu "iudeii", conducătorii oficiali ai iudaismului, care se opuneau lui Isus şi discipolilor lui.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro