1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 1

  1. În ziua următoare, Ioan stătea din nou împreună cu doi dintre discipolii săi.
  1. Şi, privindu-l pe Isus care trecea, a zis: "Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu!"
  1. Cei doi discipoli ai săi l-au auzit vorbind şi l-au urmat pe Isus.
  1. Isus s-a întors şi, văzându-i că îl urmează, le-a zis: "Ce căutaţi?" Ei i-au spus: "Rabbi - ceea ce, tradus, înseamnă «Învăţătorule» - unde locuieşti?"
  1. El le-a zis: "Veniţi şi vedeţi". Aşadar, au venit şi au văzut unde locuieşte şi au rămas la el în ziua aceea. Era cam pe la ceasul al zecelea.
  1. Unul dintre cei doi, care îl auziseră pe Ioan şi-l urmaseră [pe Isus], era Andrei, fratele lui Simon Petru.
  1. Acesta l-a întâlnit mai întâi pe fratele său, Simon, şi i-a spus: "L-am găsit pe Mesia!" - care, tradus, înseamnă "Cristos" -
  1. şi l-a adus la Isus. Privindu-l, Isus i-a zis: "Tu eşti Simon, fiul lui Ioan; tu te vei numi «Chefa»" - care înseamnă «Petru»".

I. PROLOG

Capitolul 1Primii discipoli

    35 În ziua următoare, Ioan stătea din nou împreună cu doi dintre discipolii săi. 36 Şi, privindu-l pe Isus care trecea, a zis: "Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu!" 37 Cei doi discipoli ai săi l-au auzit vorbind şi l-au urmat pe Isus. 38 Isus s-a întors şi, văzându-i că îl urmează, le-a zis: "Ce căutaţi?" Ei i-au spus: "Rabbi - ceea ce, tradus, înseamnă «Învăţătorule» - unde locuieşti?" 39 El le-a zis: "Veniţi şi vedeţi". Aşadar, au venit şi au văzut unde locuieşte şi au rămas la el în ziua aceea. Era cam pe la ceasul al zecelea.
     40 Unul dintre cei doi, care îl auziseră pe Ioan şi-l urmaseră [pe Isus], era Andrei, fratele lui Simon Petru. 41 Acesta l-a întâlnit mai întâi pe fratele său, Simon, şi i-a spus: "L-am găsit pe Mesia!" - care, tradus, înseamnă "Cristos" - 42 şi l-a adus la Isus. Privindu-l, Isus i-a zis: "Tu eşti Simon, fiul lui Ioan; tu te vei numi «Chefa»" - care înseamnă «Petru»".
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro