1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 1

  1. A doua zi, voia să plece în Galileea şi l-a întâlnit pe Filip. Isus i-a zis: "Urmează-mă!"
  1. Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru.
  1. Filip l-a întâlnit pe Natanael şi i-a zis: "L-am găsit pe cel despre care au scris Moise, în Lege, şi profeţii, pe Isus, fiul lui Iosif din Nazaret".
  1. Dar Natanael i-a zis: "Poate fi ceva bun din Nazaret?" Filip i-a zis: "Vino şi vezi!"
  1. Isus l-a văzut pe Natanael venind la el şi a zis despre el: "Iată cu adevărat un israelit în care nu este viclenie".
  1. Natanael i-a zis: "De unde mă cunoşti?" Isus i-a răspuns şi i-a zis: "Înainte de a te fi chemat Filip, te-am văzut stând sub smochin".
  1. Natanael i-a răspuns: "Rabbi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu, tu eşti regele lui Israel".
  1. Isus a răspuns şi i-a zis: "Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Vei vedea lucruri mai mari decât acestea".
  1. Şi i-a zis: "Adevăr, adevăr vă spun: veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând deasupra Fiului Omului".

I. PROLOG

Capitolul 1Chemarea lui Filip şi a lui Natanael

    43 A doua zi, voia să plece în Galileea şi l-a întâlnit pe Filip. Isus i-a zis: "Urmează-mă!" 44 Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru.
     45 Filip l-a întâlnit pe Natanael o şi i-a zis: "L-am găsit pe cel despre care au scris Moise, în Lege, şi profeţii, pe Isus, fiul lui Iosif din Nazaret". 46 Dar Natanael i-a zis: "Poate fi ceva bun din Nazaret?" Filip i-a zis: "Vino şi vezi!" 47 Isus l-a văzut pe Natanael venind la el şi a zis despre el: "Iată cu adevărat un israelit în care nu este viclenie" p. 48 Natanael i-a zis: "De unde mă cunoşti?" Isus i-a răspuns şi i-a zis: "Înainte de a te fi chemat Filip, te-am văzut stând sub smochin" q.
     49 Natanael i-a răspuns: "Rabbi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu, tu eşti regele lui Israel". 50 Isus a răspuns şi i-a zis: "Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Vei vedea lucruri mai mari decât acestea". 51 Şi i-a zis: "Adevăr, adevăr vă spun: veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând deasupra Fiului Omului".

 

Note de subsol


o În ebraică, Natan`el înseamnă: "Dumnezeu a dat". Numele lui mai este menţionat în In 21,2 împreună cu alţi apostoli. În listele celorlalţi evanghelişti nu figurează printre apostoli. Identificarea lui cu Bartolomeu se datorează faptului că, în listele sinoptice, numele Bartolomeu urmează direct după cel al lui Filip (Mt 10,3; Mc 3,18; Lc 6,14). Tradiţia liturgică orientală îl identifică cu Simon Canaaneul sau Zelotul.
p Spre deosebire de Iacob, care a furat binecuvântarea părintească prin viclenie, Natanael este reprezentantul acelui grup de credincioşi israeliţi care aderă la Isus, obţinând astfel binecuvântarea părinţilor.
q "A sta sub smochin", ca şi "a sta sub viţa de vie" este o imagine biblică frecventă pentru a indica viaţa liniştită, obişnuită, în casa proprie (1Rg 4,25; Mih 4,4; Zah 3,10). Deci Isus îl cunoştea pe Natanael înainte ca acesta să fi venit la el. Textele din Qumran îl prezintă pe Mesia, fiul înţelept al lui David, ca unul care are capacitatea de a cunoaşte secretele oamenilor şi ale tuturor vieţuitoarelor.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro