1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 1

    1. Isus l-a văzut pe Natanael venind la el şi a zis despre el: "Iată cu adevărat un israelit în care nu este viclenie".
    1. Natanael i-a zis: "De unde mă cunoşti?" Isus i-a răspuns şi i-a zis: "Înainte de a te fi chemat Filip, te-am văzut stând sub smochin".
    1. Natanael i-a răspuns: "Rabbi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu, tu eşti regele lui Israel".
    1. Isus a răspuns şi i-a zis: "Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Vei vedea lucruri mai mari decât acestea".
    1. Şi i-a zis: "Adevăr, adevăr vă spun: veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând deasupra Fiului Omului".

I. PROLOG

Capitolul 1

47 Isus l-a văzut pe Natanael venind la el şi a zis despre el: "Iată cu adevărat un israelit în care nu este viclenie" p. 48 Natanael i-a zis: "De unde mă cunoşti?" Isus i-a răspuns şi i-a zis: "Înainte de a te fi chemat Filip, te-am văzut stând sub smochin" q.
     49 Natanael i-a răspuns: "Rabbi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu, tu eşti regele lui Israel". 50 Isus a răspuns şi i-a zis: "Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Vei vedea lucruri mai mari decât acestea". 51 Şi i-a zis: "Adevăr, adevăr vă spun: veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând deasupra Fiului Omului".

 

Note de subsol


p Spre deosebire de Iacob, care a furat binecuvântarea părintească prin viclenie, Natanael este reprezentantul acelui grup de credincioşi israeliţi care aderă la Isus, obţinând astfel binecuvântarea părinţilor.
q "A sta sub smochin", ca şi "a sta sub viţa de vie" este o imagine biblică frecventă pentru a indica viaţa liniştită, obişnuită, în casa proprie (1Rg 4,25; Mih 4,4; Zah 3,10). Deci Isus îl cunoştea pe Natanael înainte ca acesta să fi venit la el. Textele din Qumran îl prezintă pe Mesia, fiul înţelept al lui David, ca unul care are capacitatea de a cunoaşte secretele oamenilor şi ale tuturor vieţuitoarelor.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro