1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 10

  1. Iudeii au luat iarăşi pietre ca să arunce asupra lui.
  1. Isus le-a zis: "V-am arătat multe lucruri bune de la Tatăl; pentru care dintre ele vreţi să mă ucideţi cu pietre?"
  1. Iudeii i-au răspuns: "Nu pentru vreo lucrare bună aruncăm cu pietre în tine, ci pentru blasfemie şi pentru că tu, om fiind, te faci Dumnezeu".
  1. Isus le-a zis: "Oare nu este scris în Legea voastră: Eu am zis: sunteţi dumnezei?
  1. Dacă i-a numit «dumnezei» pe cei cărora li s-a adresat cuvântul lui Dumnezeu - şi Scriptura nu poate fi desfiinţată -
  1. aceluia pe care Tatăl l-a sfinţit şi l-a trimis în lume voi îi spuneţi: «Spui blasfemii» pentru că am zis: «Sunt Fiul lui Dumnezeu!»?
  1. Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu credeţi în mine;
  1. dar dacă le fac, chiar dacă nu credeţi în mine, credeţi în fapte, ca să ştiţi şi să recunoaşteţi că Tatăl este în mine şi eu în Tatăl".
  1. Ei căutau din nou să-l prindă, dar el a scăpat din mâna lor.
  1. El s-a dus iarăşi dincolo de Iordan, în locul unde botezase mai înainte Ioan, şi a rămas acolo.
  1. Mulţi veneau la el şi spuneau: "Ioan n-a făcut nici un semn, însă tot ce a spus Ioan despre acesta era adevărat".
  1. Şi mulţi au crezut în el acolo.

Parabola păstorului

Capitolul 10

31 Iudeii au luat iarăşi pietre ca să arunce asupra lui. 32 Isus le-a zis: "V-am arătat multe lucruri bune de la Tatăl k; pentru care dintre ele vreţi să mă ucideţi cu pietre?" 33 Iudeii i-au răspuns: "Nu pentru vreo lucrare bună aruncăm cu pietre în tine, ci pentru blasfemie şi pentru că tu, om fiind, te faci Dumnezeu". 34 Isus le-a zis: "Oare nu este scris în Legea voastră: Eu am zis: sunteţi dumnezei? 35 Dacă i-a numit «dumnezei» pe cei cărora li s-a adresat cuvântul lui Dumnezeu - şi Scriptura nu poate fi desfiinţată - 36 aceluia pe care Tatăl l-a sfinţit şi l-a trimis în lume voi îi spuneţi: «Spui blasfemii» pentru că am zis: «Sunt Fiul lui Dumnezeu!»? 37 Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu credeţi în mine; 38 dar dacă le fac, chiar dacă nu credeţi în mine, credeţi în fapte, ca să ştiţi şi să recunoaşteţi l că Tatăl este în mine şi eu în Tatăl".
     39 Ei căutau din nou să-l prindă, dar el a scăpat din mâna lor.
     40 El s-a dus iarăşi dincolo de Iordan, în locul unde botezase mai înainte Ioan, şi a rămas acolo. 41 Mulţi veneau la el şi spuneau: "Ioan n-a făcut nici un semn, însă tot ce a spus Ioan despre acesta era adevărat". 42 Şi mulţi au crezut în el acolo.

 

Note de subsol


k În unele manuscrise este adăugat: meu.
l Unele manuscrise au: să credeţi în loc de: să recunoaşteţi.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro