1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 12

  1. Printre cei care au urcat să se închine de sărbători erau unii greci.
  1. Aceştia au venit la Filip, care era din Betsaida Galileii, şi l-au rugat: "Domnule, vrem să-l vedem pe Isus".
  1. Filip s-a dus şi i-a spus lui Andrei, iar Andrei şi Filip au venit şi i-au spus lui Isus.
  1. Isus le-a răspuns: "A venit ceasul ca Fiul Omului să fie glorificat.
  1. Adevăr, adevăr vă spun: dacă bobul de grâu, care cade în pământ, nu moare, rămâne singur; însă dacă moare, aduce rod mult.
  1. Cine îşi iubeşte viaţa o va pierde; cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta o păstrează pentru viaţa veşnică.
  1. Dacă îmi slujeşte cineva, să mă urmeze, iar acolo unde sunt eu va fi şi cel care mă slujeşte. Dacă îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti.
  1. Acum sufletul meu este tulburat şi ce voi spune: Tată, salvează-mă de ceasul acesta? Însă tocmai pentru aceasta am ajuns la ceasul acesta.
  1. Tată, preamăreşte numele tău!" Atunci a venit o voce din cer: "L-am preamărit şi iarăşi îl voi preamări".
  1. Mulţimea, care stătea acolo şi care auzise, spunea că a fost un tunet; alţii ziceau: "Un înger i-a vorbit".
  1. Isus a răspuns: "Nu pentru mine a răsunat vocea aceasta, ci pentru voi.
  1. Acum are loc judecata acestei lumi; acum conducătorul acestei lumi va fi aruncat afară,
  1. iar eu, când voi fi înălţat de pe pământ, îi voi atrage pe toţi la mine".
  1. Spunea aceasta ca să arate de ce moarte avea să moară.

Ungerea lui Isus în Betania
(Mt 26,6-13; Mc 14,3-9)

Capitolul 12Discurs despre glorificarea Fiului Omului

    20 Printre cei care au urcat să se închine de sărbători erau unii greci. 21 Aceştia au venit la Filip, care era din Betsaida Galileii, şi l-au rugat: "Domnule, vrem să-l vedem pe Isus". 22 Filip s-a dus şi i-a spus lui Andrei, iar Andrei şi Filip au venit şi i-au spus lui Isus. 23 Isus le-a răspuns: "A venit ceasul ca Fiul Omului să fie glorificat. 24 Adevăr, adevăr vă spun: dacă bobul de grâu, care cade în pământ, nu moare, rămâne singur; însă dacă moare, aduce rod mult. 25 Cine îşi iubeşte viaţa o va pierde; cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta o păstrează pentru viaţa veşnică. 26 Dacă îmi slujeşte cineva, să mă urmeze, iar acolo unde sunt eu va fi şi cel care mă slujeşte. Dacă îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti.
     27 Acum sufletul meu este tulburat şi ce voi spune: Tată, salvează-mă de ceasul acesta? Însă tocmai pentru aceasta am ajuns la ceasul acesta. 28 Tată, preamăreşte numele tău!" Atunci a venit o voce din cer: "L-am preamărit şi iarăşi îl voi preamări".
     29 Mulţimea, care stătea acolo şi care auzise, spunea că a fost un tunet; alţii ziceau: "Un înger i-a vorbit". 30 Isus a răspuns: "Nu pentru mine a răsunat vocea aceasta, ci pentru voi. 31 Acum are loc judecata acestei lumi; acum conducătorul acestei lumi g va fi aruncat afară, 32 iar eu, când voi fi înălţat de pe pământ, îi voi atrage pe toţi h la mine". 33 Spunea aceasta ca să arate de ce moarte avea să moară.
    

 

Note de subsol


g Expresia este specifică lui Ioan, şi mai apare în 14,30; 16,11. Este întâlnită des în scrierile de la Qumran şi în literatura apocrifă unde este numit Belial. În iudaismul rabinic se referea la Dumnezeu, ca "stăpân al lumii". În contextul lui Ioan, expresia îl desemnează pe diavol ca autor al violenţei şi al minciunii (In 8,44) care conduce structurile lumeşti străine adevărului şi luminii. Prin moartea sa pe cruce şi prin înălţare, Isus îl învinge în mod definitiv pe "conducătorul acestei lumi".
h Unele manuscrise importante au: toate în loc de: pe toţi, dar este probabil o influenţă a textului din Col 1,16-17.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro