1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 13

  1. După ce a spus acestea, Isus s-a tulburat în duh şi a mărturisit: "Adevăr, adevăr vă spun: unul dintre voi mă va trăda".
  1. Discipolii se uitau unii la alţii, neştiind despre cine vorbeşte.
  1. Unul dintre discipolii lui, pe care îl iubea Isus, stătea la masă la pieptul lui Isus.
  1. Atunci, Simon Petru i-a făcut acestuia semn să întrebe cine ar putea să fie cel despre care vorbeşte.
  1. El s-a aplecat, deci, pe pieptul lui Isus şi i-a zis: "Doamne, cine este?"
  1. Isus a răspuns: "Este acela pentru care voi întinge îmbucătura şi i-o voi da". Atunci, întingând îmbucătura, a luat-o şi a dat-o lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon.
  1. După acea îmbucătură, a intrat Satana în el. Atunci, Isus i-a zis: "Ceea ce vrei să faci, fă repede!"
  1. Dar nici unul dintre cei care stăteau la masă nu a înţeles de ce i-a spus aceasta.
  1. Şi, cum Iuda ţinea punga cu bani, unii au crezut că Isus îi spune: "Cumpără ceea ce ne trebuie pentru sărbătoare" sau ca să dea ceva săracilor.
  1. Aşadar, după ce a luat îmbucătura, el a ieşit repede. Şi era noapte.
  1. După ce a ieşit el, Isus a spus: "Acum a fost glorificat Fiul Omului şi Dumnezeu a fost glorificat în el,
  1. iar dacă Dumnezeu a fost glorificat în el, şi Dumnezeu îl va glorifica în el însuşi, şi-l va glorifica îndată.
  1. Copii, încă puţin mai sunt cu voi. Mă veţi căuta şi, aşa cum le-am spus iudeilor, vă spun acum şi vouă: «Unde merg eu, voi nu puteţi veni».
  1. Simon Petru i-a spus: "Doamne, unde mergi?" Isus i-a răspuns: "Unde merg eu, tu nu mă poţi urma acum, dar mă vei urma după aceea".
  1. Petru i-a spus: "Doamne, de ce nu pot să te urmez acum? Îmi voi da viaţa pentru tine!"
  1. Isus a răspuns: "Îţi vei da viaţa pentru mine? Adevăr, adevăr îţi spun: nu va cânta cocoşul până când mă vei renega de trei ori.

III. CARTEA GLORIEI

ULTIMA CINĂ

Isus spală picioarele apostolilor

Capitolul 13Dezvăluirea trădării lui Iuda
(Mt 26,20-25; Mc 14,17-21; Lc 22,21-23)
    21 După ce a spus acestea, Isus s-a tulburat în duh şi a mărturisit: "Adevăr, adevăr vă spun: unul dintre voi mă va trăda". 22 Discipolii se uitau unii la alţii, neştiind despre cine vorbeşte. 23 Unul dintre discipolii lui, pe care îl iubea Isus, stătea la masă la pieptul lui Isus. 24 Atunci, Simon Petru i-a făcut acestuia semn să întrebe cine ar putea să fie cel despre care vorbeşte g. 25 El s-a aplecat, deci, pe pieptul lui Isus şi i-a zis: "Doamne, cine este?" 26 Isus a răspuns: "Este acela pentru care voi întinge îmbucătura şi i-o voi da". Atunci, întingând îmbucătura, a luat-o h şi a dat-o lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon. 27 După acea îmbucătură, a intrat Satana în el. Atunci, Isus i-a zis: "Ceea ce vrei să faci, fă repede!" 28 Dar nici unul dintre cei care stăteau la masă nu a înţeles de ce i-a spus aceasta. 29 Şi, cum Iuda ţinea punga cu bani, unii au crezut că Isus îi spune: "Cumpără ceea ce ne trebuie pentru sărbătoare" sau ca să dea ceva săracilor. 30 Aşadar, după ce a luat îmbucătura, el a ieşit repede. Şi era noapte.

Porunca cea nouă

    31 După ce a ieşit el, Isus a spus: "Acum a fost glorificat Fiul Omului şi Dumnezeu a fost glorificat în el, 32 iar dacă Dumnezeu a fost glorificat în el i, şi Dumnezeu îl va glorifica în el însuşi, şi-l va glorifica îndată. 33 Copii, încă puţin mai sunt cu voi. Mă veţi căuta şi, aşa cum le-am spus iudeilor, vă spun acum şi vouă: «Unde merg eu, voi nu puteţi veni».

Prezicerea renegării lui Petru
(Mt 26,31-35; Mc 14,27-31; Lc 22,31-34)
    36 Simon Petru i-a spus: "Doamne, unde mergi?" Isus i-a răspuns: "Unde merg eu, tu nu mă poţi urma acum, dar mă vei urma după aceea". 37 Petru i-a spus: "Doamne j, de ce nu pot să te urmez acum? Îmi voi da viaţa pentru tine!" 38 Isus a răspuns: "Îţi vei da viaţa pentru mine? Adevăr, adevăr îţi spun: nu va cânta cocoşul până când mă vei renega de trei ori.

 

Note de subsol


g Multe manuscrise prezintă forma directă: Spune-ne despre cine vorbeşte?
h În unele manuscrise lipseşte: a luat-o.
i În multe manuscrise importante este omis: dacă Dumnezeu a fost glorificat în el.
j Unele manuscrise omit: Doamne.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro