1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 14

  1. Să nu se tulbure inima voastră! Credeţi în Dumnezeu şi credeţi în mine!
  2. În casa Tatălui meu sunt multe locuinţe. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus: Mă duc să vă pregătesc un loc?
  3. Şi, după ce mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, voi veni din nou şi vă voi lua la mine, pentru ca să fiţi şi voi acolo unde sunt eu.
  4. Şi unde mă duc eu, voi ştiţi calea".
  5. Toma i-a zis: "Doamne, nu ştim unde te duci. Cum am putea şti calea?"
  6. Isus i-a spus: "Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine.
  7. Dacă mă cunoaşteţi pe mine, îl cunoaşteţi şi pe Tatăl meu; de pe acum îl cunoaşteţi şi l-aţi văzut".
  8. Filip i-a zis: "Doamne, arată-ni-l pe Tatăl şi ne este de ajuns".
  9. Isus i-a spus: "De atâta timp sunt cu voi, şi tu nu m-ai cunoscut, Filip? Cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl. Cum poţi spune: «Arată-ni-l pe Tatăl?».
  10. Nu crezi că eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le spun de la mine; dar Tatăl, care rămâne în mine, face lucrările sale.
  11. Credeţi-mă! Eu sunt în Tatăl şi Tatăl în mine. Dacă nu pentru altceva, credeţi pentru lucrările acestea.
  12. Adevăr, adevăr vă spun, cine crede în mine va face şi el lucrările pe care le fac eu şi va face şi mai mari decât acestea, căci mă duc la Tatăl.
  13. Şi orice veţi cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie glorificat în Fiul.
  14. Dacă veţi cere ceva în numele meu, eu voi face.
  15. Dacă mă iubiţi, veţi ţine poruncile mele
  16. şi eu îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Mângâietor ca să fie cu voi pentru totdeauna,
  17. Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede şi nici nu-l cunoaşte. Dar voi îl cunoaşteţi pentru că rămâne la voi şi va fi în voi.
  18. Nu vă voi lăsa orfani. Voi veni la voi.
  19. Încă puţin şi lumea nu mă va mai vedea. Voi, însă, mă veţi vedea; pentru că eu trăiesc, veţi trăi şi voi.
  20. În ziua aceea veţi cunoaşte că eu sunt în Tatăl meu, iar voi în mine şi eu în voi.
  21. Cine are poruncile mele şi le ţine acela mă iubeşte, iar cine mă iubeşte va fi iubit de Tatăl meu şi eu îl voi iubi şi mă voi arăta lui".
  22. Iuda, nu Iscarioteanul, i-a zis: "Doamne, cum se face că ni te vei arăta nouă şi nu lumii?"
  23. Isus a răspuns şi i-a zis: "Dacă cineva mă iubeşte, va ţine cuvântul meu; Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el şi ne vom face locuinţă la el.
  24. Cine nu mă iubeşte nu ţine cuvintele mele, iar cuvântul pe care îl ascultaţi nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis.
  25. V-am spus acestea cât timp mai sunt cu voi.
  26. Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăţa toate şi vă va aminti toate câte vi le-am spus eu.
  27. Pace vă las vouă, pacea mea v-o dau vouă. Eu nu v-o dau aşa cum o dă lumea. Să nu se tulbure inima voastră, nici să nu se teamă.
  28. Aţi auzit că v-am spus: «Mă duc şi voi veni la voi». Dacă m-aţi iubi, v-aţi bucura că mă duc la Tatăl pentru că Tatăl este mai mare decât mine.
  29. V-am spus-o acum, înainte de a se întâmpla, ca, atunci când se va întâmpla, să credeţi.
  30. Nu voi mai vorbi mult cu voi pentru că vine conducătorul lumii, dar nu are nici o putere asupra mea.
  31. Însă lumea trebuie să ştie că îl iubesc pe Tatăl şi că fac aşa cum mi-a poruncit Tatăl. Sculaţi-vă! Să plecăm de aici!

  Isus - calea, adevărul şi viaţa

  Capitolul 14

  1 Să nu se tulbure inima voastră! Credeţi în Dumnezeu şi credeţi în mine! 2 În casa Tatălui meu sunt multe locuinţe a. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus: Mă duc să vă pregătesc un loc? 3 Şi, după ce mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, voi veni din nou şi vă voi lua la mine, pentru ca să fiţi şi voi acolo unde sunt eu. 4 Şi unde mă duc eu, voi ştiţi calea" b.
       5 Toma i-a zis: "Doamne, nu ştim unde te duci. Cum am putea şti calea?" 6 Isus i-a spus: "Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. 7 Dacă mă cunoaşteţi c pe mine, îl cunoaşteţi şi pe Tatăl meu; de pe acum îl cunoaşteţi şi l-aţi văzut".
       8 Filip i-a zis: "Doamne, arată-ni-l pe Tatăl şi ne este de ajuns". 9 Isus i-a spus: "De atâta timp sunt cu voi, şi tu nu m-ai cunoscut, Filip? Cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl. Cum poţi spune: «Arată-ni-l pe Tatăl?». 10 Nu crezi că eu sunt în Tatăl şi Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le spun de la mine; dar Tatăl, care rămâne în mine, face lucrările sale. 11 Credeţi-mă! Eu sunt în Tatăl şi Tatăl în mine. Dacă nu pentru altceva, credeţi d pentru lucrările acestea. 12 Adevăr, adevăr vă spun, cine crede în mine va face şi el lucrările pe care le fac eu şi va face şi mai mari decât acestea, căci mă duc la Tatăl. 13 Şi orice veţi cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie glorificat în Fiul. 14 Dacă veţi cere ceva în numele meu, eu voi face e.

  Isus îl promite pe Duhul Sfânt

      15 Dacă mă iubiţi, veţi ţine poruncile mele 16 şi eu îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Mângâietor f ca să fie cu voi pentru totdeauna, 17 Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede şi nici nu-l cunoaşte. Dar voi îl cunoaşteţi pentru că rămâne la voi şi va fi în voi. 18 Nu vă voi lăsa orfani. Voi veni la voi. 19 Încă puţin şi lumea nu mă va mai vedea. Voi, însă, mă veţi vedea; pentru că eu trăiesc, veţi trăi şi voi. 20 În ziua aceea veţi cunoaşte că eu sunt în Tatăl meu, iar voi în mine şi eu în voi. 21 Cine are poruncile mele şi le ţine acela mă iubeşte, iar cine mă iubeşte va fi iubit de Tatăl meu şi eu îl voi iubi şi mă voi arăta lui".
       22 Iuda, nu Iscarioteanul, i-a zis: "Doamne, cum se face că ni te vei arăta nouă şi nu lumii?" 23 Isus a răspuns şi i-a zis: "Dacă cineva mă iubeşte, va ţine cuvântul meu; Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el şi ne vom face locuinţă la el. 24 Cine nu mă iubeşte nu ţine cuvintele mele, iar cuvântul pe care îl ascultaţi nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis.
       25 V-am spus acestea cât timp mai sunt cu voi. 26 Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăţa toate şi vă va aminti toate câte vi le-am spus eu.
       27 Pace vă las vouă, pacea mea v-o dau vouă. Eu nu v-o dau aşa cum o dă lumea. Să nu se tulbure inima voastră, nici să nu se teamă. 28 Aţi auzit că v-am spus: «Mă duc şi voi veni la voi». Dacă m-aţi iubi, v-aţi bucura că mă duc la Tatăl pentru că Tatăl este mai mare decât mine. 29 V-am spus-o acum, înainte de a se întâmpla, ca, atunci când se va întâmpla, să credeţi. 30 Nu voi mai vorbi mult cu voi pentru că vine conducătorul lumii, dar nu are nici o putere asupra mea. 31 Însă lumea trebuie să ştie că îl iubesc pe Tatăl şi că fac aşa cum mi-a poruncit Tatăl.
      Sculaţi-vă! Să plecăm de aici!

   

  Note de subsol


  a În tradiţia biblică, metafora "casă, locuinţă" indică sanctuarul, locuinţa lui Dumnezeu, unde cel drept este primit şi se află în siguranţă (Ps 42,5). În textele apocaliptice, sensul este spiritual şi escatologic: "a locui în casa lui Dumnezeu" înseamnă "pace, odihnă, mântuire". Pe baza termenului folosit în traducerea latină mansio, care înseamnă "loc de popas, de odihnă pentru un călător", s-a creat opinia că cerul ar fi un drum de parcurs spre Dumnezeu, de-a lungul căruia sunt aceste popasuri. Totuşi, termenul grec mone, de la rădăcina "a rămâne", este specific lui Ioan şi descrie mai degrabă ideea de intimitate familială, siguranţă, locuire definitivă în casa Tatălui, împreună cu Isus.
  b În unele manuscrise găsim: unde mă duc eu, voi ştiţi, şi calea o ştiţi.
  c Unele manuscrise au: Dacă m-aţi fi cunoscut..., l-aţi fi cunoscut...
  d Unele manuscrise au: credeţi-mă.
  e Unele manuscrise omit v. 14; altele adaugă: orice îmi veţi cere.
  f Termenul grec Parákletos vine de la verbul parakalein şi înseamnă: 1) în greaca profană: asistent legal, avocat al apărării. (Totuşi, în In 16,5-15 este mai degrabă acuzator); 2) în LXX: cel care dă bucurie, consolator, mângâietor, referindu-se, în mod special, la bucuria mesianică; 3) în NT: învăţător, referindu-se la predica profetică a apostolilor, asistaţi de Duhul Sfânt; 4) în Evanghelia după sfântul Ioan: Parákletos este Duhul Sfânt care continuă predica profetică a lui Isus şi misiunea lui, determinând pe fiecare să accepte mântuirea şi dăruind bucuria mesianică.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro