1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 14

  1. Să nu se tulbure inima voastră! Credeţi în Dumnezeu şi credeţi în mine!
  1. În casa Tatălui meu sunt multe locuinţe. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus: Mă duc să vă pregătesc un loc?
  1. Şi, după ce mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, voi veni din nou şi vă voi lua la mine, pentru ca să fiţi şi voi acolo unde sunt eu.
  1. Şi unde mă duc eu, voi ştiţi calea".
  1. Toma i-a zis: "Doamne, nu ştim unde te duci. Cum am putea şti calea?"
  1. Isus i-a spus: "Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine.

Isus - calea, adevărul şi viaţa

Capitolul 14

1 Să nu se tulbure inima voastră! Credeţi în Dumnezeu şi credeţi în mine! 2 În casa Tatălui meu sunt multe locuinţe a. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus: Mă duc să vă pregătesc un loc? 3 Şi, după ce mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, voi veni din nou şi vă voi lua la mine, pentru ca să fiţi şi voi acolo unde sunt eu. 4 Şi unde mă duc eu, voi ştiţi calea" b.
     5 Toma i-a zis: "Doamne, nu ştim unde te duci. Cum am putea şti calea?" 6 Isus i-a spus: "Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine.

 

Note de subsol


a În tradiţia biblică, metafora "casă, locuinţă" indică sanctuarul, locuinţa lui Dumnezeu, unde cel drept este primit şi se află în siguranţă (Ps 42,5). În textele apocaliptice, sensul este spiritual şi escatologic: "a locui în casa lui Dumnezeu" înseamnă "pace, odihnă, mântuire". Pe baza termenului folosit în traducerea latină mansio, care înseamnă "loc de popas, de odihnă pentru un călător", s-a creat opinia că cerul ar fi un drum de parcurs spre Dumnezeu, de-a lungul căruia sunt aceste popasuri. Totuşi, termenul grec mone, de la rădăcina "a rămâne", este specific lui Ioan şi descrie mai degrabă ideea de intimitate familială, siguranţă, locuire definitivă în casa Tatălui, împreună cu Isus.
b În unele manuscrise găsim: unde mă duc eu, voi ştiţi, şi calea o ştiţi.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro