1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 18

  1. Spunând acestea, Isus a ieșit împreună cu discipolii săi dincolo de torentul Cedron, unde era o grădină în care a intrat el și discipolii lui.
  2. Dar știa și Iuda, trădătorul, locul acela pentru că de multe ori Isus se aduna acolo împreună cu discipolii săi.
  3. Așadar, Iuda, luând cohorta și servitori de la arhierei și farisei, a venit acolo cu felinare, torțe și arme.
  4. Atunci Isus, cunoscând toate câte vor veni asupra lui, a ieșit și le-a zis: "Pe cine căutați?"
  5. I-au răspuns: "Pe Isus Nazarineanul". El le-a zis: "Eu sunt". Era acolo cu ei și Iuda, cel care l-a trădat.
  6. Când le-a zis: "Eu sunt", ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ.
  7. Atunci, i-a întrebat a doua oară: "Pe cine căutați?", iar ei au zis: "Pe Isus Nazarineanul".
  8. Isus le-a răspuns: "V-am spus că eu sunt. Așadar, dacă mă căutați pe mine, lăsați-i pe aceștia să plece".
  9. Ca să se împlinească cuvântul pe care îl spusese: "Dintre cei pe care mi i-ai dat, n-am pierdut pe nici unul".
  10. Atunci Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o și l-a lovit pe servitorul arhiereului și i-a tăiat urechea dreaptă; iar numele servitorului era Malchus.
  11. Dar Isus i-a zis lui Petru: "Pune-ți sabia în teacă. Oare să nu beau potirul pe care mi l-a dat Tatăl?"
  12. Atunci, cohorta, comandantul și servitorii iudeilor, l-au luat pe Isus și l-au legat.
  13. L-au dus mai întâi la Anna, căci era socrul lui Caiafa, care era marele preot al acelui an.
  14. Caiafa era acela care dăduse iudeilor sfatul: "Este mai bine să moară un singur om pentru popor".
  15. Iar Simon Petru și celălalt discipol îl urmau pe Isus. Acel discipol era cunoscut marelui preot și a intrat împreună cu Isus în curtea marelui preot,
  16. în timp ce Petru stătea afară, în fața porții. Atunci celălalt discipol, care era cunoscut marelui preot, a ieșit și a vorbit cu portăreasa și l-a lăsat și pe Petru să intre.
  17. Servitoarea portăreasă i-a spus lui Petru: "Nu cumva ești și tu dintre discipolii acelui om?" El i-a zis: "Nu sunt".
  18. Stăteau acolo servitorii și cei din gardă; făcuseră un foc pentru că era frig și se încălzeau. Și Petru stătea cu ei și se încălzea.
  19. Atunci, marele preot l-a întrebat pe Isus despre discipolii lui și despre învățătura sa.
  20. Isus i-a răspuns: "Eu am vorbit lumii pe față. Întotdeauna am învățat în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii. N-am vorbit nimic pe ascuns.
  21. De ce mă întrebi pe mine? Întreabă-i pe cei care au auzit ce le-am vorbit: iată, ei știu ce am spus".
  22. Îndată ce a spus acestea, unul dintre cei din gardă, care stătea acolo, i-a dat o palmă lui Isus, spunând: "Așa răspunzi tu marelui preot?"
  23. Isus i-a răspuns: "Dacă am vorbit rău, arată-mi ce este rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă lovești?"
  24. Atunci Anna l-a trimis legat la Caiafa, marele preot.
  25. Iar Simon Petru stătea și se încălzea. Atunci ei i-au spus: "Nu cumva ești și tu dintre discipolii lui?" El a negat și a zis: "Nu sunt".
  26. Unul dintre servitorii marelui preot, o rudă a celui căruia Petru i-a tăiat urechea, i-a zis: "Nu te-am văzut eu în grădină împreună cu el?"
  27. Dar Petru a negat din nou și îndată a cântat cocoșul.
  28. Atunci l-au adus pe Isus de la Caiafa la pretoriu. Era dimineață. Dar ei nu au intrat în pretoriu ca să nu se profaneze și să poată mânca Paștele.
  29. Pilat a ieșit afară la ei și a spus: "Ce acuzație aduceți împotriva acestui om?"
  30. Au răspuns și i-au zis: "Dacă nu ar fi fost acesta un răufăcător, nu l-am fi dat pe mâna ta".
  31. Atunci, Pilat le-a zis: "Luați-l voi și judecați-l voi după Legea voastră!" Iudeii i-au spus: "Nouă nu ne este permis să ucidem pe nimeni".
  32. Astfel trebuia să se împlinească cuvântul pe care îl spusese el, arătând de ce fel de moarte avea să moară.
  33. Pilat a intrat din nou în pretoriu, l-a chemat pe Isus și i-a zis: "Tu ești regele iudeilor?"
  34. Isus a răspuns: "De la tine însuți spui aceasta sau ți-au vorbit alții despre mine?"
  35. Pilat a răspuns: "Oare sunt eu iudeu? Poporul tău și arhiereii te-au dat pe mâna mea. Ce ai făcut?"
  36. Isus a răspuns: "Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici".
  37. Atunci Pilat i-a zis: "Așadar, ești rege?" Isus i-a răspuns: "Tu spui că eu sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu".
  38. Pilat i-a zis: "Ce este adevărul?". După ce a spus aceasta, a ieșit din nou la iudei și le-a zis: "Eu nu găsesc în el nici o vină.
  39. Dar este un obicei la voi ca de Paști să vă eliberez pe cineva; așadar, vreți să vi-l eliberez pe regele Iudeilor?"
  40. Atunci au strigat din nou, spunând: "Nu pe acesta, ci pe Baraba!" Iar Baraba era un tâlhar.

  PĂTIMIREA ȘI MOARTEA LUI ISUS

  Arestarea lui Isus
  (Mt 26,47-56; Mc 14,43-52; Lc 22,47-53)

  Capitolul 18

  1 Spunând acestea, Isus a ieșit împreună cu discipolii săi dincolo de torentul Cedron a, unde era o grădină în care a intrat el și discipolii lui. 2 Dar știa și Iuda, trădătorul, locul acela pentru că de multe ori Isus se aduna acolo împreună cu discipolii săi. 3 Așadar, Iuda, luând cohorta și servitori de la arhierei și farisei, a venit acolo cu felinare, torțe și arme. 4 Atunci Isus, cunoscând toate câte vor veni asupra lui, a ieșit și le-a zis: "Pe cine căutați?" 5 I-au răspuns: "Pe Isus Nazarineanul". El le-a zis: "Eu sunt" b. Era acolo cu ei și Iuda, cel care l-a trădat. 6 Când le-a zis: "Eu sunt", ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ. 7 Atunci, i-a întrebat a doua oară: "Pe cine căutați?", iar ei au zis: "Pe Isus Nazarineanul". 8 Isus le-a răspuns: "V-am spus că eu sunt. Așadar, dacă mă căutați pe mine, lăsați-i pe aceștia să plece". 9 Ca să se împlinească cuvântul pe care îl spusese: "Dintre cei pe care mi i-ai dat, n-am pierdut pe nici unul".
       10 Atunci Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o și l-a lovit pe servitorul arhiereului și i-a tăiat urechea dreaptă; iar numele servitorului era Malchus. 11 Dar Isus i-a zis lui Petru: "Pune-ți sabia în teacă. Oare să nu beau potirul pe care mi l-a dat Tatăl?"

  Isus înaintea marelui preot
  și renegarea lui Petru

  (Mt 26,57-75; Mc 14,53-72; Lc 22,54-71)
      12 Atunci, cohorta, comandantul și servitorii iudeilor, l-au luat pe Isus și l-au legat. 13 L-au dus mai întâi la Anna c, căci era socrul lui Caiafa, care era marele preot al acelui an. 14 Caiafa era acela care dăduse iudeilor sfatul: "Este mai bine să moară un singur om pentru popor".
       15 Iar Simon Petru și celălalt discipol îl urmau pe Isus. Acel discipol era cunoscut marelui preot și a intrat împreună cu Isus în curtea marelui preot, 16 în timp ce Petru stătea afară, în fața porții. Atunci celălalt discipol, care era cunoscut marelui preot, a ieșit și a vorbit cu portăreasa și l-a lăsat și pe Petru să intre. 17 Servitoarea portăreasă i-a spus lui Petru: "Nu cumva ești și tu dintre discipolii acelui om?" El i-a zis: "Nu sunt". 18 Stăteau acolo servitorii și cei din gardă; făcuseră un foc pentru că era frig și se încălzeau. Și Petru stătea cu ei și se încălzea.
       19 Atunci, marele preot l-a întrebat pe Isus despre discipolii lui și despre învățătura sa. 20 Isus i-a răspuns: "Eu am vorbit lumii pe față. Întotdeauna am învățat în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii. N-am vorbit nimic pe ascuns. 21 De ce mă întrebi pe mine? Întreabă-i pe cei care au auzit ce le-am vorbit: iată, ei știu ce am spus".
       22 Îndată ce a spus acestea, unul dintre cei din gardă, care stătea acolo, i-a dat o palmă lui Isus, spunând: "Așa răspunzi tu marelui preot?" 23 Isus i-a răspuns: "Dacă am vorbit rău, arată-mi ce este rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă lovești?" 24 Atunci Anna l-a trimis legat la Caiafa, marele preot.
       25 Iar Simon Petru stătea și se încălzea. Atunci ei i-au spus: "Nu cumva ești și tu dintre discipolii lui?" El a negat și a zis: "Nu sunt". 26 Unul dintre servitorii marelui preot, o rudă a celui căruia Petru i-a tăiat urechea, i-a zis: "Nu te-am văzut eu în grădină împreună cu el?" 27 Dar Petru a negat din nou și îndată a cântat cocoșul.

  Isus înaintea lui Pilat
  (Mt 27,1-2.11-14; Mc 15,1-5; Lc 23,1-5)
      28 Atunci l-au adus pe Isus de la Caiafa la pretoriu d. Era dimineață. Dar ei nu au intrat în pretoriu ca să nu se profaneze e și să poată mânca Paștele. 29 Pilat a ieșit afară la ei și a spus: "Ce acuzație aduceți împotriva acestui om?" 30 Au răspuns și i-au zis: "Dacă nu ar fi fost acesta un răufăcător, nu l-am fi dat pe mâna ta". 31 Atunci, Pilat le-a zis: "Luați-l voi și judecați-l voi după Legea voastră!" Iudeii i-au spus: "Nouă nu ne este permis să ucidem pe nimeni" f. 32 Astfel trebuia să se împlinească cuvântul pe care îl spusese el, arătând de ce fel de moarte avea să moară.
       33 Pilat a intrat din nou în pretoriu, l-a chemat pe Isus și i-a zis: "Tu ești regele iudeilor?" 34 Isus a răspuns: "De la tine însuți spui aceasta sau ți-au vorbit alții despre mine?" 35 Pilat a răspuns: "Oare sunt eu iudeu? Poporul tău și arhiereii te-au dat pe mâna mea. Ce ai făcut?" 36 Isus a răspuns: "Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici". 37 Atunci Pilat i-a zis: "Așadar, ești rege?" Isus i-a răspuns: "Tu spui că eu sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu". 38 Pilat i-a zis: "Ce este adevărul?" g.
      După ce a spus aceasta, a ieșit din nou la iudei și le-a zis: "Eu nu găsesc în el nici o vină. 39 Dar este un obicei la voi ca de Paști să vă eliberez pe cineva; așadar, vreți să vi-l eliberez pe regele Iudeilor?" 40 Atunci au strigat din nou, spunând: "Nu pe acesta, ci pe Baraba!" Iar Baraba era un tâlhar.

   

  Note de subsol


  a Lit.: Torentul tulbure. Era numele unui torent (albie, de obicei secată, în care se scurgea apa în timpul ploilor de iarnă), aflat la est de oraş, creând valea cu acelaşi nume ce desparte Ierusalimul de Muntele Măslinilor. Este menţionat numai aici în NT şi în 2Sam 15,23 şi 1Rg 15,13.
  b Unele manuscrise adaugă: Isus.
  c Acest nume este forma greacă a ebraicului Hannania. A fost mare preot între anii 6-15, dar influenţa lui continuă întrucât cei cinci fii şi ginerele Caiafa au ocupat pe rând funcţia de mare preot. Este posibil ca el să fi fost personajul principal care a organizat condamnarea lui Isus.
  d În Palestina, pretoriul indica locuinţa permanentă a guvernatorului roman. În timpul lui Isus, guvernatorul locuia în fortăreaţa Antonia, dar, după moartea lui Irod, şi în palatul lui Irod. Bibliştii discută dacă procesul a avut loc în fortăreaţa Antonia (la nord de templu) sau în palatul lui Irod (în partea de sud-vest a Ierusalimului).
  e Pentru evrei, locuinţele păgânilor erau impure şi contactul cu ele ducea la impuritate rituală. Se credea că în jurul caselor păgâne ar fi fost îngropate cadavre de copii avortaţi. Or, contaminarea prin contactul cu un cadavru durează 7 zile şi, prin urmare, Paştele trebuia amânat cu o lună (Num 9,6.11; 2Cr 30,2-3).
  f După mărturia lui Iosif Flaviu şi a Talmudului palestinian, iudeilor nu le era permis să dea sentinţe de condamnare la moarte. Acest drept era rezervat procuratorului roman. Lapidarea sfântului Ştefan şi alte cazuri similare sunt mai degrabă un linşaj şi o violare a disciplinei romane.
  g Ţinând cont de caracterizarea făcută lui Pilat de către istoriografi, se pare că întrebarea acestuia nu exprimă nici scepticism filozofic, nici ironie, nici sarcasmul omului politic, nici căutarea serioasă a adevărului. Pur şi simplu, Pilat este străin şi refractar faţă de mărturia lui Isus despre adevăr.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro