1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 20

  1. Iar Maria stătea lângă mormânt, afară, şi plângea. În timp ce plângea, s-a aplecat spre mormânt
  1. şi a văzut doi îngeri în haine albe, care stăteau în locul unde zăcuse trupul lui Isus, unul la cap şi altul la picioare.
  1. Ei i-au zis: "Femeie, de ce plângi?" Ea le-a spus: "L-au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde l-au pus".
  1. Spunând acestea, s-a întors şi l-a văzut pe Isus stând în picioare, dar nu ştia că este Isus.
  1. Isus i-a zis: "Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi?" Ea, crezând că este grădinarul, i-a spus: "Domnule, dacă dumneata l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus şi eu îl voi lua".
  1. Isus i-a zis: "Maria!" Ea, întorcându-se, i-a spus în evreieşte: "Rabbuni" - care înseamnă "Învăţătorule".
  1. Isus i-a zis: "Nu mă reţine, pentru că nu m-am urcat încă la Tatăl, dar du-te la fraţii mei şi spune-le: Mă urc la Tatăl meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul meu şi Dumnezeul vostru".
  1. Maria Magdalena a venit la discipoli şi le-a vestit că l-a văzut pe Domnul şi că el i-a spus acestea.

ÎNVIEREA LUI ISUS

Mormântul gol
(Mt 28,1-10; Mc 16,1-8; Lc 24,1-12)

Capitolul 20Isus se arată Mariei Magdalena
(Mc 16,9-11; Mt 28,9-10)
    11 Iar Maria stătea lângă mormânt, afară, şi plângea. În timp ce plângea, s-a aplecat spre mormânt 12 şi a văzut doi îngeri în haine albe, care stăteau în locul unde zăcuse trupul lui Isus, unul la cap şi altul la picioare. 13 Ei i-au zis: "Femeie, de ce plângi?" Ea le-a spus: "L-au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde l-au pus". 14 Spunând acestea, s-a întors şi l-a văzut pe Isus stând în picioare, dar nu ştia că este Isus. 15 Isus i-a zis: "Femeie, de ce plângi? Pe cine cauţi?" Ea, crezând că este grădinarul, i-a spus: "Domnule, dacă dumneata l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus şi eu îl voi lua". 16 Isus i-a zis: "Maria!" Ea, întorcându-se, i-a spus în evreieşte: "Rabbuni" - care înseamnă "Învăţătorule" a. 17 Isus i-a zis: "Nu mă reţine, pentru că nu m-am urcat încă la Tatăl b, dar du-te la fraţii mei şi spune-le: Mă urc la Tatăl meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul meu şi Dumnezeul vostru". 18 Maria Magdalena a venit la discipoli şi le-a vestit că l-a văzut pe Domnul c şi că el i-a spus acestea.

 

Note de subsol


a Unele manuscrise adaugă: şi a alergat ca să-l cuprindă, probabil se încearcă o justificare a replicii lui Isus: "Nu mă reţine".
b Multe manuscrise adaugă: meu.
c Lit.: şi le-a vestit: "L-am văzut pe Domnul!" şi ce i-a spus ei .
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro