1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 21

  1. După acestea, Isus s-a arătat din nou discipolilor lângă Marea Tiberiadei şi li s-a arătat astfel:
  1. Erau împreună Simon Petru şi Toma, cel numit Geamănul, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedeu şi alţi doi dintre discipolii lui.
  1. Simon Petru le-a spus: "Mă duc să pescuiesc". Ei i-au zis: "Mergem şi noi cu tine". Au ieşit şi s-au urcat în barcă, dar în noaptea aceea nu au prins nimic.
  1. Când era de acum dimineaţă, Isus stătea pe mal, dar discipolii nu ştiau că este Isus.
  1. Aşadar, Isus le-a zis: "Copii, nu aveţi ceva de mâncare?" I-au răspuns: "Nu!"
  1. Atunci le-a zis: "Aruncaţi năvodul în partea dreaptă a bărcii şi veţi găsi". Ei l-au aruncat şi nu-l mai puteau trage, din cauza mulţimii peştilor.
  1. Atunci, discipolul acela pe care Isus îl iubea i-a spus lui Petru: "E Domnul!" Simon Petru, auzind că este Domnul, s-a încins cu haina - pentru că era dezbrăcat - şi s-a aruncat în mare.
  1. Ceilalţi discipoli au venit cu barca - pentru că nu erau departe de uscat, ci la vreo două sute de coţi - trăgând cu ei năvodul cu peşti.
  1. Când au coborât pe uscat, au văzut un foc cu jar, peşte pus deasupra şi pâine.
  1. Isus le-a zis: "Aduceţi din peştii pe care i-aţi prins acum!"
  1. Atunci, Simon Petru a urcat în barcă şi a tras la mal năvodul plin cu o sută cincizeci şi trei de peşti mari. Şi, deşi erau aşa de mulţi, năvodul nu s-a rupt.
  1. Isus le-a zis: "Veniţi şi mâncaţi!" Şi nici unul dintre discipoli nu îndrăznea să-l întrebe "Tu cine eşti?" căci ştiau că este Domnul.
  1. Isus a venit, a luat pâinea şi le-a dat-o; la fel şi peştele.
  1. Aceasta a fost de acum a treia oară că Isus s-a arătat discipolilor, după ce a înviat din morţi.

IV. EPILOG

Isus apare discipolilor
lângă Marea Tiberiadei

Capitolul 21

1 După acestea, Isus s-a arătat din nou discipolilor lângă Marea Tiberiadei şi li s-a arătat astfel: 2 Erau împreună Simon Petru şi Toma, cel numit Geamănul, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedeu şi alţi doi dintre discipolii lui. 3 Simon Petru le-a spus: "Mă duc să pescuiesc". Ei i-au zis: "Mergem şi noi cu tine". Au ieşit şi s-au urcat în barcă, dar în noaptea aceea nu au prins nimic. 4 Când era de acum dimineaţă, Isus stătea pe mal, dar discipolii nu ştiau că este Isus. 5 Aşadar, Isus le-a zis: "Copii, nu aveţi ceva de mâncare?" I-au răspuns: "Nu!" 6 Atunci le-a zis: "Aruncaţi năvodul în partea dreaptă a a bărcii şi veţi găsi". Ei l-au aruncat şi nu-l mai puteau trage, din cauza mulţimii peştilor. 7 Atunci, discipolul acela pe care Isus îl iubea i-a spus lui Petru: "E Domnul!" Simon Petru, auzind că este Domnul, s-a încins cu haina - pentru că era dezbrăcat - şi s-a aruncat în mare. 8 Ceilalţi discipoli au venit cu barca - pentru că nu erau departe de uscat, ci la vreo două sute de coţi b - trăgând cu ei năvodul cu peşti.
     9 Când au coborât pe uscat, au văzut un foc cu jar, peşte pus deasupra şi pâine. 10 Isus le-a zis: "Aduceţi din peştii pe care i-aţi prins acum!" 11 Atunci, Simon Petru a urcat în barcă şi a tras la mal năvodul plin cu o sută cincizeci şi trei c de peşti mari. Şi, deşi erau aşa de mulţi, năvodul nu s-a rupt. 12 Isus le-a zis: "Veniţi şi mâncaţi!" Şi nici unul dintre discipoli nu îndrăznea să-l întrebe "Tu cine eşti?" căci ştiau că este Domnul. 13 Isus a venit, a luat pâinea şi le-a dat-o; la fel şi peştele. 14 Aceasta a fost de acum a treia oară că Isus s-a arătat discipolilor, după ce a înviat din morţi.

 

Note de subsol


a Adjectivul dexios = drept; asociat cu mâna sau cu partea dreaptă arată partea cea mai nobilă şi mai importantă: binecuvântarea este transmisă prin impunerea mâinii drepte (Gen 48,13-18); în ritualul consacrării preoţilor, partea dreaptă e cea mai importantă din punct de vedere ritual (Ex 29,20); Mâna dreaptă a lui Dumnezeu e simbolul acţiunii sale eficace şi salvifice (Dt 32,40; Ps 18,36); partea dreaptă a tronului este rezervată pentru regină (1Rg 2,19; Ps 45,10); regele Mesia stă la dreapta lui Dumnezeu (Ps 110,1); iar din partea dreaptă a templului izvorăşte apa care purifică şi dă rodnicie pământului Israelului (Ez 47,1).
b Cot (unitate de măsură pentru lungime) = 45 cm.
c S-au căutat multe interpretări cu privire la simbolismul numărului. Exegeza cea mai serioasă se mulţumeşte să vadă aici o aluzie la universalitatea, plinătatea şi unitatea Bisericii, ca şi la rodnicia misiunii sale.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro