1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 3

  1. Era între farisei un om numit Nicodim, un conducător al iudeilor.
  2. Acesta a venit la el, noaptea, şi i-a zis: "Rabbi, ştim că ai venit de la Dumnezeu ca învăţător, căci nimeni nu poate să facă semnele pe care le faci, dacă Dumnezeu nu este cu el".
  3. Isus i-a răspuns şi i-a zis: "Adevăr, adevăr îţi spun, dacă cineva nu se naşte din nou, nu poate să vadă împărăţia lui Dumnezeu".
  4. Nicodim i-a zis: "Cum poate să se nască un om când este bătrân? Oare poate să intre din nou în sânul mamei sale şi să se nască?"
  5. Isus i-a răspuns: "Adevăr, adevăr îţi spun: dacă cineva nu se naşte din apă şi Duh, nu poate să intre în împărăţia lui Dumnezeu.
  6. Ce este născut din trup, trup este, iar ce este născut din Duh, duh este.
  7. Şi nu te mira că ţi-am zis: trebuie să vă naşteţi din nou.
  8. Vântul suflă unde vrea; îi auzi sunetul, dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Aşa este cu tot cel care este născut din Duh".
  9. Nicodim a răspuns şi i-a zis: "Cum se pot întâmpla acestea?"
  10. Isus a răspuns şi i-a zis: "Tu eşti învăţător al lui Israel şi nu ştii acestea?
  11. Adevăr, adevăr îţi spun: noi vorbim ceea ce ştim şi dăm mărturie despre ceea ce am văzut, dar mărturia noastră nu o primiţi.
  12. Dacă v-am vorbit despre cele pământeşti şi nu mă credeţi, cum mă veţi crede dacă vă voi vorbi despre cele cereşti?
  13. Şi nimeni nu a urcat la cer decât cel care a coborât din cer, Fiul Omului.
  14. Şi, după cum Moise a înălţat şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat Fiul Omului,
  15. pentru ca oricine crede în el să aibă viaţa veşnică.
  16. Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unicul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
  17. Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el.
  18. Cine crede în el nu este judecat, însă cine nu crede a fost deja judecat pentru că nu a crezut în numele Fiului unic al lui Dumnezeu.
  19. Aceasta este judecata: lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.
  20. Căci oricine face [fapte] rele urăşte lumina şi nu vine la lumină ca să nu-i fie descoperite faptele.
  21. Însă oricine face adevărul, vine la lumină ca să se vadă că faptele sale sunt făcute în Dumnezeu".
  22. După acestea, a venit Isus cu discipolii săi în ţinutul Iudeii, a rămas acolo cu ei şi boteza.
  23. Boteza şi Ioan la Ainon, aproape de Salim, pentru că erau multe ape în acel loc, iar oamenii veneau şi erau botezaţi,
  24. căci Ioan nu fusese încă aruncat în închisoare.
  25. S-a iscat atunci o ceartă între discipolii lui Ioan şi un iudeu, despre purificare.
  26. Ei au venit la Ioan şi i-au spus: "Învăţătorule, cel care era cu tine pe malul celălalt al Iordanului - pentru care tu ai dat mărturie - iată-l că botează şi toţi se duc la el".
  27. Ioan a răspuns şi a zis: "Omul nu poate lua nimic dacă nu i-a fost dat din cer.
  28. Voi înşivă puteţi da mărturie despre mine că am spus: nu sunt eu Cristos, ci sunt trimis înaintea lui.
  29. Cel care are mireasa este mirele. Prietenul mirelui, care stă şi ascultă, se bucură mult la glasul mirelui. Aşadar, această bucurie a mea este acum deplină.
  30. El trebuie să crească, iar eu să mă micşorez".
  31. "Cel care vine de sus este deasupra tuturor. Cine este de pe pământ aparţine pământului şi vorbeşte despre cele pământeşti. Cel care vine din ceruri este deasupra tuturor,
  32. el dă mărturie despre ce a văzut şi auzit, dar nimeni nu primeşte mărturia lui.
  33. Cine primeşte mărturia lui confirmă că Dumnezeu este vrednic de crezare.
  34. Căci cel pe care l-a trimis Dumnezeu spune cuvintele lui Dumnezeu, pentru că el nu dă Duhul cu măsură.
  35. Tatăl îl iubeşte pe Fiul şi toate le-a dat în mâna lui.
  36. Cine crede în Fiul are viaţa veşnică, dar cine nu ascultă de Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne asupra lui".

  Isus şi Nicodim

  Capitolul 3

  1 Era între farisei un om numit Nicodim a, un conducător al iudeilor. 2 Acesta a venit la el, noaptea, şi i-a zis: "Rabbi, ştim că ai venit de la Dumnezeu ca învăţător, căci nimeni nu poate să facă semnele pe care le faci, dacă Dumnezeu nu este cu el". 3 Isus i-a răspuns şi i-a zis: "Adevăr, adevăr îţi spun, dacă cineva nu se naşte din nou b, nu poate să vadă împărăţia lui Dumnezeu". 4 Nicodim i-a zis: "Cum poate să se nască un om când este bătrân? Oare poate să intre din nou în sânul mamei sale şi să se nască?" 5 Isus i-a răspuns: "Adevăr, adevăr îţi spun: dacă cineva nu se naşte din apă şi Duh, nu poate să intre în împărăţia lui Dumnezeu. 6 Ce este născut din trup, trup este, iar ce este născut din Duh, duh este. 7 Şi nu te mira că ţi-am zis: trebuie să vă naşteţi din nou c. 8 Vântul suflă unde vrea; îi auzi sunetul, dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Aşa este cu tot cel care este născut din Duh". 9 Nicodim a răspuns şi i-a zis: "Cum se pot întâmpla acestea?" 10 Isus a răspuns şi i-a zis: "Tu eşti învăţător al lui Israel şi nu ştii acestea? 11 Adevăr, adevăr îţi spun: noi vorbim ceea ce ştim şi dăm mărturie despre ceea ce am văzut, dar mărturia noastră nu o primiţi. 12 Dacă v-am vorbit despre cele pământeşti şi nu mă credeţi, cum mă veţi crede dacă vă voi vorbi despre cele cereşti? 13 Şi nimeni nu a urcat la cer decât cel care a coborât din cer, Fiul Omului d. 14 Şi, după cum Moise a înălţat şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat Fiul Omului, 15 pentru ca oricine crede în el e să aibă viaţa veşnică.
       16 Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea f, încât l-a dat pe Fiul său, unicul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. 17 Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el. 18 Cine crede în el nu este judecat, însă cine nu crede a fost deja judecat pentru că nu a crezut în numele Fiului unic al lui Dumnezeu. 19 Aceasta este judecata: lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. 20 Căci oricine face [fapte] rele urăşte lumina şi nu vine la lumină ca să nu-i fie descoperite faptele. 21 Însă oricine face adevărul g, vine la lumină ca să se vadă că faptele sale sunt făcute în Dumnezeu".

  Ultima mărturie a lui Ioan Botezătorul

      22 După acestea, a venit Isus cu discipolii săi în ţinutul Iudeii, a rămas acolo cu ei şi boteza. 23 Boteza şi Ioan la Ainon h, aproape de Salim, pentru că erau multe ape în acel loc, iar oamenii veneau şi erau botezaţi, 24 căci Ioan nu fusese încă aruncat în închisoare.
       25 S-a iscat atunci o ceartă între discipolii lui Ioan şi un iudeu i, despre purificare. 26 Ei au venit la Ioan şi i-au spus: "Învăţătorule, cel care era cu tine pe malul celălalt al Iordanului - pentru care tu ai dat mărturie - iată-l că botează şi toţi se duc la el". 27 Ioan a răspuns şi a zis: "Omul nu poate lua nimic dacă nu i-a fost dat din cer. 28 Voi înşivă puteţi da mărturie despre mine că am spus: nu sunt eu Cristos, ci sunt trimis înaintea lui. 29 Cel care are mireasa este mirele. Prietenul mirelui, care stă şi ascultă, se bucură mult la glasul mirelui. Aşadar, această bucurie a mea este acum deplină. 30 El trebuie să crească, iar eu să mă micşorez".
       31  j "Cel care vine de sus este deasupra tuturor. Cine este de pe pământ aparţine pământului şi vorbeşte despre cele pământeşti. Cel care vine din ceruri este deasupra tuturor k, 32 el dă mărturie despre ce a văzut şi auzit, dar nimeni nu primeşte mărturia lui. 33 Cine primeşte mărturia lui confirmă că Dumnezeu este vrednic de crezare. 34 Căci cel pe care l-a trimis Dumnezeu spune cuvintele lui Dumnezeu, pentru că el nu dă Duhul cu măsură. 35 Tatăl îl iubeşte pe Fiul şi toate le-a dat în mâna lui. 36 Cine crede în Fiul are viaţa veşnică, dar cine nu ascultă de Fiul nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne asupra lui".

   

  Note de subsol


  a Lit.: în greacă, învingătorul poporului, iar în ebraică, sânge nevinovat. Titlul pe care i-l dă evanghelistul, "conducător al iudeilor", îl arată ca membru al Sinedriului (In 7,48-52).
  b Adverbul anothen poate însemna "de sus" sau "din nou". Ţinând cont de versetul care urmează, se pare că sensul este "din nou". Totuşi evanghelistul foloseşte în mod intenţionat semnificaţia dublă a cuvântului.
  c Sau: de sus.
  d Multe manuscrise adaugă: care este în cer.
  e Unele manuscrise adaugă: să nu piară, ci (cf. v. 16).
  f În Evanghelia după sfântul Ioan, termenul "lume" are trei semnificaţii: 1) lumea creată de Dumnezeu (cosmos) în mod potenţial pozitivă, care, prin întruparea lui Cristos, este purtată spre desăvârşire (11,9; 17,5); 2) lumea oamenilor (omenirea), iubită de Dumnezeu (3,16) şi mântuită de Cristos (1,29; 4,42; 6,51); 3) lumea oamenilor, dar supusă puterii întunericului şi ostilă misiunii şi operei mântuitoare a lui Cristos (17,9; 12,31; 16,33). Lumea fizică nu este de sine stătătoare, ci participă la mântuirea sau osândirea oamenilor.
  g Expresia: a face adevărul, în textele biblice şi în literatura ebraică, înseamnă acţiunea umană conformă cu voinţa lui Dumnezeu, revelată în Legea sa. Această expresie coincide deseori cu practicarea dreptăţii sau cu observarea Legii (cf. 2Cr 31,20; Is 26,10 şi în multe manuscrise de la Qumran). Dar în Ioan indică procesul activ şi conştient al aceluia care aderă la persoana lui Isus Cristos în care se realizează revelaţia lui Dumnezeu.
  h Ainon şi Salim sunt localităţi greu de identificat astăzi. Bibliştii propun o localitate `Ain ed-Der, la 12 km sud de oraşul Bet-Şean, în apropierea Iordanului (pe baza mărturiei lui Eusebiu din Cezareea - sec. al IV-lea) sau Khirbet `Ainun, la 5 km est de Nablus, iar Salim la 5 km nord de vechiul Sihem (Sabastya). E sigur că Ioan Botezătorul părăsise Iordanul şi acum boteza la nişte izvoare în ţinutul Samariei.
  i Multe manuscrise au pluralul: cu iudeii.
  j În paragraful In 3,31-36 este dificil de stabilit care este vorbitorul: Isus, Ioan Botezătorul sau este un comentariu al evanghelistului. Cei mai mulţi exegeţi cred că sunt cuvintele lui Isus, care ar fi trebuit să fie în continuarea discuţiei cu Nicodim, după v. 21.
  k În multe manuscrise lipseşte: este deasupra tuturor.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro