1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 3

    1. Şi nimeni nu a urcat la cer decât cel care a coborât din cer, Fiul Omului.
    1. Şi, după cum Moise a înălţat şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat Fiul Omului,
    1. pentru ca oricine crede în el să aibă viaţa veşnică.
    1. Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unicul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
    1. Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el.

Isus şi Nicodim

Capitolul 3

13 Şi nimeni nu a urcat la cer decât cel care a coborât din cer, Fiul Omului d. 14 Şi, după cum Moise a înălţat şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat Fiul Omului, 15 pentru ca oricine crede în el e să aibă viaţa veşnică.
     16 Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea f, încât l-a dat pe Fiul său, unicul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. 17 Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin el.

 

Note de subsol


d Multe manuscrise adaugă: care este în cer.
e Unele manuscrise adaugă: să nu piară, ci (cf. v. 16).
f În Evanghelia după sfântul Ioan, termenul "lume" are trei semnificaţii: 1) lumea creată de Dumnezeu (cosmos) în mod potenţial pozitivă, care, prin întruparea lui Cristos, este purtată spre desăvârşire (11,9; 17,5); 2) lumea oamenilor (omenirea), iubită de Dumnezeu (3,16) şi mântuită de Cristos (1,29; 4,42; 6,51); 3) lumea oamenilor, dar supusă puterii întunericului şi ostilă misiunii şi operei mântuitoare a lui Cristos (17,9; 12,31; 16,33). Lumea fizică nu este de sine stătătoare, ci participă la mântuirea sau osândirea oamenilor.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro