1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 4

  1. După cele două zile, a plecat de acolo în Galileea.
  1. Isus însuşi dăduse mărturie că nici un profet nu este preţuit în propria lui patrie.
  1. Dar, când a ajuns în Galileea, galileenii l-au primit bine, pentru că văzuseră toate câte făcuse la Ierusalim la sărbătoare, căci şi ei fuseseră la sărbătoare.
  1. A venit deci, din nou, în Cana Galileii, unde prefăcuse apa în vin. Acolo era un funcţionar regal al cărui fiu era bolnav în Cafarnaum.
  1. Când a auzit acesta că Isus a venit din Iudeea în Galileea, a venit la el şi l-a rugat să coboare şi să-i vindece fiul, căci era pe moarte.
  1. Atunci, Isus i-a zis: "Dacă nu vedeţi semne şi minuni, nu credeţi!"
  1. Funcţionarul regal i-a zis: "Doamne, coboară înainte de a muri copilul meu!"
  1. Isus i-a zis: "Mergi, fiul tău trăieşte!" Omul a crezut în cuvântul pe care i l-a spus Isus şi s-a dus.
  1. Iar pe când cobora, servitorii lui i-au ieşit înainte, spunându-i că fiul lui trăieşte.
  1. I-a întrebat, deci, la ce oră a început să-i fie mai bine, iar ei i-au spus: "Ieri, la ceasul al şaptelea, l-a lăsat febra".
  1. Tatăl şi-a dat seama că în ceasul acela îi spusese Isus "fiul tău trăieşte". Şi a crezut el şi toată casa lui.
  1. Acesta a fost al doilea semn pe care l-a făcut Isus când a venit din Iudeea în Galileea.

Isus şi samariteana

Capitolul 4Vindecarea fiului funcţionarului regal
(Mt 8,5-13; Lc 7,1-10)
    43 După cele două zile, a plecat de acolo în Galileea. 44 Isus însuşi dăduse mărturie că nici un profet nu este preţuit în propria lui patrie. 45 Dar, când a ajuns în Galileea, galileenii l-au primit bine, pentru că văzuseră toate câte făcuse la Ierusalim la sărbătoare, căci şi ei fuseseră la sărbătoare.
     46 A venit deci, din nou, în Cana Galileii, unde prefăcuse apa în vin. Acolo era un funcţionar regal i al cărui fiu era bolnav în Cafarnaum. 47 Când a auzit acesta că Isus a venit din Iudeea în Galileea, a venit la el şi l-a rugat să coboare şi să-i vindece fiul, căci era pe moarte. 48 Atunci, Isus i-a zis: "Dacă nu vedeţi semne şi minuni, nu credeţi!" 49 Funcţionarul regal i-a zis: "Doamne, coboară înainte de a muri copilul meu!" 50 Isus i-a zis: "Mergi, fiul tău trăieşte!" Omul a crezut în cuvântul pe care i l-a spus Isus şi s-a dus. 51 Iar pe când cobora, servitorii lui i-au ieşit înainte, spunându-i că fiul lui trăieşte. 52 I-a întrebat, deci, la ce oră a început să-i fie mai bine, iar ei i-au spus: "Ieri, la ceasul al şaptelea, l-a lăsat febra". 53 Tatăl şi-a dat seama că în ceasul acela îi spusese Isus "fiul tău trăieşte". Şi a crezut el şi toată casa lui. 54 Acesta a fost al doilea semn pe care l-a făcut Isus când a venit din Iudeea în Galileea.

 

Note de subsol


i Termenul grec basiliskós se poate înţelege ca indicând o persoană: 1) din familia regală; 2) de la curtea regală; 3) din garnizoana regelui; 4) din administraţia statului. Cu siguranţă, la Cafarnaum se aflau mulţi funcţionari administrativi.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro