1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 6

  1. Când s-a înserat, discipolii lui au coborât la mare
  1. şi, urcându-se într-o barcă, s-au îndreptat spre Cafarnaum, pe ţărmul celălalt al mării. Se făcuse deja întuneric, iar Isus încă nu venise la ei.
  1. Marea era agitată pentru că sufla un vânt puternic.
  1. Când au ajuns la douăzeci şi cinci - treizeci de stadii, l-au văzut pe Isus umblând pe mare şi apropiindu-se de barcă. I-a cuprins frica,
  1. dar el le-a zis: "Eu sunt. Nu vă temeţi!"
  1. Atunci au voit să-l ia în barcă şi îndată barca a ajuns la ţărmul spre care se îndreptau.

ISUS - PÂINEA VIEŢII

Înmulţirea pâinilor
(Mt 14,13-21; Mc 6,30-44; Lc 9,10-17)

Capitolul 6Isus umblă pe apă
(Mt 14,22-27; Mc 6,45-52)

    16 Când s-a înserat, discipolii lui au coborât la mare 17 şi, urcându-se într-o barcă, s-au îndreptat spre Cafarnaum, pe ţărmul celălalt al mării. Se făcuse deja întuneric, iar Isus încă nu venise la ei. 18 Marea era agitată pentru că sufla un vânt puternic. 19 Când au ajuns la douăzeci şi cinci - treizeci de stadii d, l-au văzut pe Isus umblând pe mare şi apropiindu-se de barcă. I-a cuprins frica, 20 dar el le-a zis: "Eu sunt. Nu vă temeţi!" 21 Atunci au voit să-l ia în barcă şi îndată barca a ajuns la ţărmul spre care se îndreptau.

 

Note de subsol


d Un stadion = 185 m. Deci erau cam la 5-6 km, în mijlocul lacului.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro