1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 6

  1. A doua zi, mulţimea care stătea pe ţărmul celălalt al mării a văzut că nu era acolo decât o barcă şi că Isus nu plecase în barcă cu discipolii săi, ci numai discipolii plecaseră.
  1. Alte bărci din Tiberiada au venit aproape de locul unde mâncaseră pâinea pe care o binecuvântase Domnul.
  1. Aşadar, când a văzut mulţimea că nici Isus, nici discipolii lui nu sunt acolo, s-au urcat şi ei în bărci şi au venit la Cafarnaum, căutându-l pe Isus.
  1. Găsindu-l pe ţărmul celălalt al mării, i-au spus: "Rabbi, când ai ajuns aici?"
  1. Isus a răspuns şi le-a zis: "Adevăr, adevăr vă spun: mă căutaţi nu pentru că aţi văzut semne, ci pentru că aţi mâncat din pâini şi v-aţi săturat.
  1. Lucraţi nu pentru hrana pieritoare, ci pentru hrana care rămâne spre viaţa veşnică, pe care v-o va da Fiul Omului; căci pe el l-a însemnat Dumnezeu Tatăl cu sigiliul său.
  1. Atunci i-au zis: "Ce să facem ca să săvârşim faptele lui Dumnezeu?"
  1. Isus a răspuns şi le-a zis: "Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu ca să credeţi în cel pe care l-a trimis el".

ISUS - PÂINEA VIEŢII

Înmulţirea pâinilor
(Mt 14,13-21; Mc 6,30-44; Lc 9,10-17)

Capitolul 6Discursul despre pâinea vieţii

    22 A doua zi, mulţimea care stătea pe ţărmul celălalt al mării a văzut că nu era acolo decât o barcă şi că Isus nu plecase în barcă cu discipolii săi, ci numai discipolii plecaseră. 23 Alte bărci din Tiberiada e au venit aproape de locul unde mâncaseră pâinea pe care o binecuvântase Domnul. 24 Aşadar, când a văzut mulţimea că nici Isus, nici discipolii lui nu sunt acolo, s-au urcat şi ei în bărci şi au venit la Cafarnaum, căutându-l pe Isus. 25 Găsindu-l pe ţărmul celălalt al mării, i-au spus: "Rabbi, când ai ajuns aici?" 26 Isus a răspuns şi le-a zis: "Adevăr, adevăr vă spun: mă căutaţi nu pentru că aţi văzut semne, ci pentru că aţi mâncat din pâini şi v-aţi săturat. 27 Lucraţi nu pentru hrana pieritoare, ci pentru hrana care rămâne spre viaţa veşnică, pe care v-o va da Fiul Omului; căci pe el l-a însemnat Dumnezeu Tatăl cu sigiliul său.
     28 Atunci i-au zis: "Ce să facem ca să săvârşim faptele lui Dumnezeu?" 29 Isus a răspuns şi le-a zis: "Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu ca să credeţi în cel pe care l-a trimis el".
    

 

Note de subsol


e Construit pe ruinele vechii cetăţi Rakat (Ios 19,35), în anul 29 d.C., de către Irod Antipa, oraşul poartă numele împăratului Tiberiu. Era locuit de păgâni, de aceea Isus l-a evitat.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro