1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 7

  1. După acestea, Isus umbla prin Galileea; nu voia să meargă în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-l ucidă.
  2. Era aproape sărbătoarea iudeilor, cea a Corturilor.
  3. Fraţii săi i-au zis: "Pleacă de aici şi du-te în Iudeea, ca să vadă şi discipolii tăi lucrările pe care le faci,
  4. căci nimeni nu lucrează în ascuns când vrea să fie cunoscut. Dacă faci acestea, arată-te lumii!"
  5. De fapt, nici fraţii lui nu credeau în el.
  6. Aşadar, Isus le-a zis: "Nu a venit încă timpul meu. Însă timpul vostru este totdeauna potrivit.
  7. Lumea nu poate să vă urască, însă pe mine mă urăşte, pentru că eu dau mărturie împotriva ei, că faptele ei sunt rele.
  8. Mergeţi voi la sărbătoare; eu însă nu mă duc la sărbătoarea aceasta, pentru că timpul meu nu s-a împlinit încă".
  9. Spunând acestea, a rămas în Galileea.
  10. După ce au plecat fraţii săi la sărbătoare, a plecat şi el, însă nu în văzul lumii, ci pe ascuns.
  11. Iudeii îl căutau în timpul sărbătorii şi spuneau: "Unde este el?"
  12. Erau multe discuţii despre el în mulţime. Unii spuneau: "Este bun"; alţii însă spuneau: "Nu, ci înşală poporul".
  13. Dar nimeni nu vorbea despre el în mod deschis, de frica iudeilor.
  14. Trecuse deja jumătate din sărbătoare, când Isus a urcat la templu şi a început să înveţe.
  15. Iudeii se mirau şi ziceau: "Cum ştie acesta carte fără să fi învăţat?"
  16. Atunci Isus a răspuns şi le-a zis: "Învăţătura mea nu este a mea, ci a celui care m-a trimis.
  17. Dacă vrea cineva să facă voinţa lui, va cunoaşte dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine.
  18. Cine vorbeşte de la sine îşi caută propria mărire; însă cel care caută mărirea celui ce l-a trimis, acesta este vrednic de crezare şi nu este nedreptate în el.
  19. Oare nu Moise v-a dat Legea? Totuşi, nimeni dintre voi nu ţine Legea. De ce căutaţi să mă ucideţi?"
  20. Mulţimea i-a răspuns: "Ai diavol. Cine caută să te ucidă?"
  21. Isus a răspuns şi le-a zis: "Un singur lucru am făcut şi toţi vă miraţi.
  22. Deoarece Moise v-a dat circumcizia - deşi ea nu vine de la Moise, ci de la patriarhi - circumcideţi un om în zi de sâmbătă.
  23. Dacă un om primeşte circumcizia în zi de sâmbătă, ca să nu fie călcată Legea lui Moise, voi vă mâniaţi pe mine pentru că am vindecat un om întreg în zi de sâmbătă?
  24. Nu judecaţi după aparenţe, ci faceţi judecată dreaptă!"
  25. Unii dintre locuitorii Ierusalimului spuneau: "Nu este acesta cel pe care caută să-l ucidă?
  26. Iată, vorbeşte în public şi nu-i spun nimic. Oare au recunoscut într-adevăr conducătorii că acesta este Cristos?
  27. Dar acesta ştim de unde este; când va veni Cristos, nimeni nu va şti de unde este".
  28. Atunci Isus, în timp ce învăţa în templu, a strigat şi a zis: "Voi mă cunoaşteţi şi ştiţi de unde sunt; şi, totuşi, nu am venit de la mine însumi, ci, într-adevăr, este unul care m-a trimis, pe care voi nu-l cunoaşteţi.
  29. Eu îl cunosc pentru că vin de la el şi el m-a trimis".
  30. Atunci căutau să-l prindă, dar nimeni nu a pus mâna pe el, pentru că nu venise încă ceasul lui.
  31. Însă mulţi din popor au crezut în el şi spuneau: "Când va veni Cristos, va face oare mai multe semne decât a făcut acesta?"
  32. Fariseii au auzit că mulţimea discuta aceste lucruri despre el. Atunci, arhiereii şi fariseii au trimis gărzi ca să-l prindă.
  33. Dar Isus a zis: "Încă puţin timp mai sunt cu voi şi mă duc la cel care m-a trimis.
  34. Mă veţi căuta şi nu mă veţi găsi, iar unde sunt eu, voi nu puteţi veni".
  35. Aşadar, spuneau iudeii între ei: "Unde are acesta de gând să plece, încât noi nu-l vom găsi? Oare va merge în diaspora, între greci, ca să-i înveţe pe greci?
  36. Ce înseamnă cuvântul acesta pe care l-a zis: «Mă veţi căuta şi nu mă veţi găsi, iar unde sunt eu, voi nu puteţi veni»?"
  37. În ultima zi a sărbătorii, ziua cea solemnă, stând în picioare, Isus a strigat: "Dacă îi este sete cuiva, să vină la mine şi să bea;
  38. cel care crede în mine, după cum spune Scriptura, «râuri de apă vie vor curge din pieptul lui»".
  39. Aceasta o spunea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei care cred în el; căci încă nu venise Duhul, pentru că Isus nu fusese încă glorificat.
  40. Când au auzit aceste cuvinte, unii din mulţime au spus: "Acesta este într-adevăr Profetul!"
  41. Alţii ziceau: "Acesta este Cristos!" Dar alţii spuneau: "Oare vine Cristos din Galileea?
  42. Nu a spus oare Scriptura: Cristos se trage din neamul lui David şi din Betleem, satul de unde era David?"
  43. Aşadar, s-a făcut dezbinare în popor din cauza lui.
  44. Unii dintre ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el.
  45. Atunci, gărzile s-au întors la arhierei şi farisei. Aceştia le-au zis: "De ce nu l-aţi adus?"
  46. Gărzile au răspuns: "Nimeni n-a vorbit vreodată ca omul acesta!"
  47. Fariseii le-au zis: "Nu cumva v-aţi lăsat amăgiţi şi voi?
  48. Oare a crezut în el cineva dintre conducători sau dintre farisei?
  49. Dar mulţimea aceasta care nu cunoaşte Legea este blestemată".
  50. Nicodim, unul dintre ei, cel care venise mai înainte la el, le-a zis:
  51. "Oare Legea noastră condamnă un om înainte de a-l audia şi de a şti ce a făcut?"
  52. I-au răspuns şi au zis: "Nu cumva eşti şi tu din Galileea? Studiază şi vezi că nici un profet nu s-a ridicat din Galileea".
  53. Şi s-a dus fiecare la casa lui.

  A TREIA CĂLĂTORIE LA IERUSALIM

  Necredinţa rudelor lui Isus

  Capitolul 7

  1 După acestea, Isus umbla prin Galileea; nu voia să meargă în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-l ucidă. 2 Era aproape sărbătoarea iudeilor, cea a Corturilor a. 3 Fraţii b săi i-au zis: "Pleacă de aici şi du-te în Iudeea, ca să vadă şi discipolii tăi lucrările pe care le faci, 4 căci nimeni nu lucrează în ascuns când vrea să fie cunoscut. Dacă faci acestea, arată-te lumii!" 5 De fapt, nici fraţii lui nu credeau în el. 6 Aşadar, Isus le-a zis: "Nu a venit încă timpul meu. Însă timpul vostru este totdeauna potrivit. 7 Lumea nu poate să vă urască, însă pe mine mă urăşte, pentru că eu dau mărturie împotriva ei, că faptele ei sunt rele. 8 Mergeţi voi la sărbătoare; eu însă nu mă duc la sărbătoarea aceasta, pentru că timpul meu nu s-a împlinit încă". 9 Spunând acestea, a rămas în Galileea.

  Isus la sărbătoarea Corturilor

      10 După ce au plecat fraţii săi la sărbătoare, a plecat şi el, însă nu în văzul lumii, ci pe ascuns. 11 Iudeii îl căutau în timpul sărbătorii şi spuneau: "Unde este el?" 12 Erau multe discuţii despre el în mulţime. Unii spuneau: "Este bun"; alţii însă spuneau: "Nu, ci înşală poporul". 13 Dar nimeni nu vorbea despre el în mod deschis, de frica iudeilor.
       14 Trecuse deja jumătate din sărbătoare, când Isus a urcat la templu şi a început să înveţe. 15 Iudeii se mirau şi ziceau: "Cum ştie acesta carte fără să fi învăţat?" 16 Atunci Isus a răspuns şi le-a zis: "Învăţătura mea nu este a mea, ci a celui care m-a trimis. 17 Dacă vrea cineva să facă voinţa lui, va cunoaşte dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. 18 Cine vorbeşte de la sine îşi caută propria mărire; însă cel care caută mărirea celui ce l-a trimis, acesta este vrednic de crezare şi nu este nedreptate în el. 19 Oare nu Moise v-a dat Legea? Totuşi, nimeni dintre voi nu ţine Legea. De ce căutaţi să mă ucideţi?" 20 Mulţimea i-a răspuns: "Ai diavol. Cine caută să te ucidă?" 21 Isus a răspuns şi le-a zis: "Un singur lucru am făcut şi toţi vă miraţi. 22 Deoarece Moise v-a dat circumcizia - deşi ea nu vine de la Moise, ci de la patriarhi - circumcideţi un om în zi de sâmbătă. 23 Dacă un om primeşte circumcizia în zi de sâmbătă, ca să nu fie călcată Legea lui Moise, voi vă mâniaţi pe mine pentru că am vindecat un om întreg în zi de sâmbătă? 24 Nu judecaţi după aparenţe, ci faceţi judecată dreaptă!"

  Discuţii despre originea lui Isus

      25 Unii dintre locuitorii Ierusalimului spuneau: "Nu este acesta cel pe care caută să-l ucidă? 26 Iată, vorbeşte în public şi nu-i spun nimic. Oare au recunoscut într-adevăr conducătorii că acesta este Cristos? 27 Dar acesta ştim de unde este; când va veni Cristos, nimeni nu va şti de unde este". 28 Atunci Isus, în timp ce învăţa în templu, a strigat şi a zis: "Voi mă cunoaşteţi şi ştiţi de unde sunt; şi, totuşi, nu am venit de la mine însumi, ci, într-adevăr, este unul care m-a trimis, pe care voi nu-l cunoaşteţi. 29 Eu îl cunosc pentru că vin de la el şi el m-a trimis".
       30 Atunci căutau să-l prindă, dar nimeni nu a pus mâna pe el, pentru că nu venise încă ceasul lui. 31 Însă mulţi din popor au crezut în el şi spuneau: "Când va veni Cristos, va face oare mai multe semne decât a făcut acesta?"
       32 Fariseii au auzit că mulţimea discuta aceste lucruri despre el. Atunci, arhiereii şi fariseii au trimis gărzi c ca să-l prindă. 33 Dar Isus a zis: "Încă puţin timp mai sunt cu voi şi mă duc la cel care m-a trimis. 34 Mă veţi căuta şi nu mă veţi găsi, iar unde sunt eu, voi nu puteţi veni".
       35 Aşadar, spuneau iudeii între ei: "Unde are acesta de gând să plece, încât noi nu-l vom găsi? Oare va merge în diaspora, între greci, ca să-i înveţe pe greci? 36 Ce înseamnă cuvântul acesta pe care l-a zis: «Mă veţi căuta şi nu mă veţi găsi, iar unde sunt eu, voi nu puteţi veni»?"

  Isus, apa vie

      37 În ultima zi a sărbătorii, ziua cea solemnă, stând în picioare, Isus a strigat: "Dacă îi este sete cuiva, să vină la mine şi să bea d; 38 cel care crede în mine, după cum spune Scriptura, «râuri de apă vie e vor curge din pieptul lui»".
       39 Aceasta o spunea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei care cred în el; căci încă nu venise Duhul, pentru că Isus nu fusese încă glorificat.

  Discuţii despre mesianitatea lui Isus

      40 Când au auzit aceste cuvinte, unii din mulţime au spus: "Acesta este într-adevăr Profetul!" 41 Alţii ziceau: "Acesta este Cristos!" Dar alţii spuneau: "Oare vine Cristos din Galileea? 42 Nu a spus oare Scriptura: Cristos se trage din neamul lui David şi din Betleem, satul de unde era David?" 43 Aşadar, s-a făcut dezbinare în popor din cauza lui. 44 Unii dintre ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el.
       45 Atunci, gărzile s-au întors la arhierei şi farisei. Aceştia le-au zis: "De ce nu l-aţi adus?" 46 Gărzile au răspuns: "Nimeni n-a vorbit vreodată ca omul acesta!" 47 Fariseii le-au zis: "Nu cumva v-aţi lăsat amăgiţi şi voi? 48 Oare a crezut în el cineva dintre conducători sau dintre farisei? 49 Dar mulţimea aceasta care nu cunoaşte Legea este blestemată".
       50 Nicodim, unul dintre ei, cel care venise mai înainte la el, le-a zis: 51 "Oare Legea noastră condamnă un om înainte de a-l audia şi de a şti ce a făcut?" 52 I-au răspuns şi au zis: "Nu cumva eşti şi tu din Galileea? Studiază şi vezi că nici un profet nu s-a ridicat din Galileea". 53 Şi s-a dus fiecare la casa lui f.

   

  Note de subsol


  a Este una dintre marile sărbători ale evreilor. Se celebra toamna, timp de o săptămână, în perioada septembrie-octombrie (15-22 tishri). Caracteristica sărbătorii este construirea unor corturi (colibe din ramuri de palmier) în care locuiesc evreii pe tot timpul sărbătorii, în amintirea trecerii strămoşilor prin pustiu. Coincidea cu sărbătoarea recoltei de toamnă.
  b Vezi n. k de la Mt 12,46.
  c Leviţii erau împărţiţi în două clase: 1) leviţii de la templu, care activau în interior şi numai în momente de pericol ieşeau în afară; 2) gărzile sau forţele de ordine ale Sinedriului, folosite pentru menţinerea ordinii publice în Ierusalim şi în regiunile învecinate.
  d Textul grec permite două forme de traducere, cu semnificaţii diferite: 1) "37 Celui care îi este sete să vină la mine şi să bea. 38 Cine crede în mine, după cum spune Scriptura, râuri de apă vie vor curge din pieptul lui". În acest caz, accentul este antropologic-ecleziologic, adică apa vie este dar pentru cel care crede şi se revarsă şi asupra celorlalţi; 2) Forma aleasă de noi, cu semnificaţie cristologică, adică apa vie ţâşneşte din coasta lui Cristos (cf. In 19,34), este cea mai atestată în tradiţia patristică şi preferată de majoritatea traducerilor moderne.
  e Existau unele tradiţii, atestate în Mishna, ca, în ultima zi a sărbătorii Corturilor, să se scoată apă cu un urcior de aur din piscina Siloe şi să se verse la baza altarului. Profetul Zaharia vorbeşte despre un "izvor ce ţâşneşte" pentru casa lui David şi pentru locuitorii din Ierusalim (Zah 13,1; 14,8), iar celor care participau la sărbătoare le era garantată ploaia (Zah 14,16-19).
  f Multe manuscrise şi traduceri vechi omit fragmentul 7,53-8,11. Unele manuscrise includ fragmentul în alte locuri: după In 21,24 sau după Lc 21,38.
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro