1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 8

  1. Deci a spus Isus iudeilor care crezuseră în el: "Dacă rămâneţi în cuvântul meu, sunteţi cu adevărat discipolii mei
  1. şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va elibera".
  1. Ei i-au răspuns: "Noi suntem descendenţii lui Abraham şi n-am fost niciodată sclavii nimănui. Cum poţi să spui: «Veţi deveni liberi»?"
  1. Isus le-a răspuns: "Adevăr, adevăr vă spun că oricine comite păcatul este sclavul păcatului.
  1. Însă sclavul nu rămâne în casă pentru totdeauna; fiul rămâne pentru totdeauna.
  1. Aşadar, dacă Fiul vă va elibera, veţi fi într-adevăr liberi.
  1. Ştiu că sunteţi descendenţii lui Abraham, dar căutaţi să mă ucideţi, deoarece cuvântul meu nu găseşte loc în voi.
  1. Eu vorbesc despre cele ce am văzut la Tatăl meu, iar voi faceţi cele ce aţi auzit de la tatăl vostru".
  1. Ei au răspuns şi i-au zis: "Tatăl nostru este Abraham". Isus le-a zis: "Dacă sunteţi fiii lui Abraham, faceţi faptele lui Abraham.
  1. Acum, însă, voi căutaţi să mă ucideţi pe mine, om care v-am spus adevărul pe care îl am de la Dumnezeu; Abraham n-a făcut aceasta.
  1. Voi faceţi faptele tatălui vostru". Ei i-au zis: "Noi nu suntem născuţi din desfrânare; avem un singur tată: pe Dumnezeu".
  1. Isus le-a zis: "Dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru, m-aţi iubi, pentru că eu am ieşit şi vin de la Dumnezeu. Eu nu am venit de la mine însumi, ci el m-a trimis.

Femeia adulteră

Capitolul 8Adevărul şi libertatea

    31 Deci a spus Isus iudeilor care crezuseră în el: "Dacă rămâneţi în cuvântul meu, sunteţi cu adevărat discipolii mei 32 şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va elibera". 33 Ei i-au răspuns: "Noi suntem descendenţii lui Abraham şi n-am fost niciodată sclavii nimănui. Cum poţi să spui: «Veţi deveni liberi»?" 34 Isus le-a răspuns: "Adevăr, adevăr vă spun că oricine comite păcatul este sclavul păcatului e. 35 Însă sclavul nu rămâne în casă pentru totdeauna; fiul rămâne pentru totdeauna. 36 Aşadar, dacă Fiul vă va elibera, veţi fi într-adevăr liberi. 37 Ştiu că sunteţi descendenţii lui Abraham, dar căutaţi să mă ucideţi, deoarece cuvântul meu nu găseşte loc în voi. 38 Eu vorbesc despre cele ce am văzut la Tatăl meu, iar voi faceţi cele ce aţi auzit f de la tatăl vostru" g.

Fiii lui Abraham sau ai diavolului?

    39 Ei au răspuns şi i-au zis: "Tatăl nostru este Abraham". Isus le-a zis: "Dacă sunteţi fiii lui Abraham, faceţi faptele lui Abraham h. 40 Acum, însă, voi căutaţi să mă ucideţi pe mine, om care v-am spus adevărul pe care îl am de la Dumnezeu; Abraham n-a făcut aceasta. 41 Voi faceţi faptele tatălui vostru".
    Ei i-au zis: "Noi nu suntem născuţi din desfrânare i; avem un singur tată: pe Dumnezeu". 42 Isus le-a zis: "Dacă Dumnezeu ar fi tatăl vostru, m-aţi iubi, pentru că eu am ieşit şi vin de la Dumnezeu. Eu nu am venit de la mine însumi, ci el m-a trimis.

 

Note de subsol


e În unele manuscrise găsim doar: este sclav.
f În loc de: aţi auzit, unele manuscrise au: aţi văzut.
g Multe manuscrise omit: vostru.
h În unele manuscrise apare: Dacă aţi fi..., aţi face...
i În VT, este cunoscută expresia fii ai desfrânării, desemnând copiii născuţi de prostituata Gomer, soţia lui Osea, ca semn al infidelităţii Israelului faţă de Dumnezeu (Os 1,2; 2,6). Această metaforă a desfrânării, care desemnează violarea alianţei dintre Dumnezeu şi Israel, este reluată de Ieremia (2,20-21; 3,1-5) şi Ezechiel (16,23).
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro