1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

  Capitolul 9

  1. Pe când trecea, a văzut un om, orb din naştere.
  2. Discipolii lui l-au întrebat: "Rabbi, cine a păcătuit că s-a născut orb, el sau părinţii lui?"
  3. Isus a răspuns: "N-a păcătuit nici el, nici părinţii lui, ci [este astfel] ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.
  4. Noi trebuie să săvârşim lucrările celui care m-a trimis, atât timp cât este zi; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze.
  5. Cât timp sunt în lume, eu sunt lumina lumii".
  6. După ce a spus acestea, a scuipat pe pământ, a făcut tină cu salivă, i-a pus tina pe ochi
  7. şi i-a zis: "Du-te şi spală-te la piscina Siloe!" - care înseamnă "Trimisul". Aşadar, el a plecat, s-a spălat şi s-a întors văzând.
  8. Atunci, vecinii şi cei care îl văzuseră mai înainte că era cerşetor, au zis: "Nu este el cel care şedea şi cerşea?"
  9. Unii spuneau: "El este!", alţii ziceau: "Nu, dar seamănă cu el!" El a zis: "Eu sunt!"
  10. Aşadar, i-au spus: "Cum ţi s-au deschis ochii?"
  11. El a răspuns: "Omul care se numeşte Isus a făcut tină, mi-a uns ochii şi mi-a zis: «Du-te la Siloe şi spală-te!» Deci, m-am dus şi, după ce m-am spălat, am început să văd".
  12. Ei i-au zis: "Unde este acela?" El a spus: "Nu ştiu".
  13. L-au dus la farisei pe cel care fusese orb.
  14. De fapt, era sâmbătă ziua în care a făcut Isus tina şi i-a deschis ochii.
  15. Fariseii l-au întrebat din nou cum a început să vadă. El le-a zis: "Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat şi văd".
  16. Câţiva dintre farisei ziceau: "Omul acesta nu este de la Dumnezeu, pentru că nu ţine sâmbăta". Alţii, însă, ziceau: "Cum poate un om păcătos să facă astfel de semne?" Şi era dezbinare între ei.
  17. Deci, i-au zis iarăşi orbului: "Tu ce spui despre el, de vreme ce ţi-a deschis ochii?" El a răspuns: "Este un profet".
  18. Iudeii nu credeau despre el că fusese orb şi a început să vadă, până când i-au chemat pe părinţii celui care şi-a căpătat vederea
  19. şi i-au întrebat: "Acesta este fiul vostru pe care spuneţi că l-aţi născut orb? Aşadar, cum de vede acum?"
  20. Părinţii lui au răspuns şi au zis: "Ştim că acesta este fiul nostru şi că l-am născut orb.
  21. Dar cum de vede acum, nu ştim. Şi nici cine i-a deschis ochii nu ştim. Întrebaţi-l pe el; e destul de mare. Va vorbi el însuşi despre sine".
  22. Părinţii lui au spus acestea pentru că se temeau de iudei. De fapt, iudeii se înţeleseseră deja ca, dacă cineva ar fi mărturisit că el este Cristos, să fie exclus din sinagogă.
  23. De aceea au spus părinţii lui: "E destul de mare; întrebaţi-l pe el".
  24. Atunci l-au chemat a doua oară pe omul care fusese orb şi i-au zis: "Dă mărire lui Dumnezeu! Noi ştim că omul acesta este un păcătos".
  25. El a răspuns: "Eu nu ştiu dacă este un păcătos. Eu una ştiu: că eram orb şi acum văd".
  26. Ei i-au zis: "Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii?"
  27. Le-a răspuns: "V-am spus deja şi nu m-aţi ascultat. De ce vreţi să auziţi din nou? Nu cumva vreţi şi voi să deveniţi discipolii lui?"
  28. Atunci au început să-l insulte, zicând: "Tu eşti discipolul lui. Noi suntem discipolii lui Moise!
  29. Noi ştim că lui Moise i-a vorbit Dumnezeu. Dar acesta nu ştim de unde este".
  30. Omul a răspuns şi le-a zis: "Tocmai asta-i de mirare, că voi nu ştiţi de unde este, iar el mi-a deschis ochii.
  31. Noi ştim că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi ci, dacă cineva îl cinsteşte pe Dumnezeu şi împlineşte voinţa lui, pe acela îl ascultă.
  32. De când e lumea, nu s-a auzit ca cineva să fi deschis ochii unui orb din naştere.
  33. Dacă acesta n-ar fi de la Dumnezeu, n-ar fi putut face nimic".
  34. I-au răspuns şi au zis: "Tu eşti născut cu totul în păcat şi ne înveţi pe noi?" Şi l-au dat afară.
  35. Isus a auzit că l-au dat afară şi, întâlnindu-l, i-a zis: "Crezi tu în Fiul Omului?"
  36. El a răspuns: "Cine este, Doamne, ca să cred în el?"
  37. Isus i-a spus: "L-ai şi văzut. Este cel care vorbeşte cu tine".
  38. El i-a zis: "Cred, Doamne"; şi s-a închinat înaintea lui.
  39. Isus i-a zis: "Am venit în lumea aceasta ca să fac judecată pentru ca cei ce nu văd să vadă, iar cei care văd să devină orbi".
  40. Unii dintre fariseii care erau cu el au auzit acestea şi i-au zis: "Nu cumva suntem şi noi orbi?"
  41. Isus le-a zis: "Dacă aţi fi orbi, nu aţi avea păcat. Dar pentru că spuneţi: «Vedem», păcatul vostru rămâne.

  Vindecarea orbului din naştere

  Capitolul 9

  1 Pe când trecea, a văzut un om, orb din naştere. 2 Discipolii lui l-au întrebat: "Rabbi, cine a păcătuit că s-a născut orb, el sau părinţii lui?" 3 Isus a răspuns: "N-a păcătuit nici el, nici părinţii lui, ci [este astfel] ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. 4 Noi a trebuie să săvârşim lucrările celui care m-a trimis, atât timp cât este zi; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. 5 Cât timp sunt în lume, eu sunt lumina lumii".
       6 După ce a spus acestea, a scuipat pe pământ, a făcut tină cu salivă b, i-a pus tina pe ochi 7 şi i-a zis: "Du-te şi spală-te la piscina Siloe!" c - care înseamnă "Trimisul". Aşadar, el a plecat, s-a spălat şi s-a întors văzând.
       8 Atunci, vecinii şi cei care îl văzuseră mai înainte că era cerşetor, au zis: "Nu este el cel care şedea şi cerşea?" 9 Unii spuneau: "El este!", alţii ziceau: "Nu, dar seamănă cu el!" El a zis: "Eu sunt!" 10 Aşadar, i-au spus: "Cum ţi s-au deschis ochii?" 11 El a răspuns: "Omul care se numeşte Isus a făcut tină, mi-a uns ochii şi mi-a zis: «Du-te la Siloe şi spală-te!» Deci, m-am dus şi, după ce m-am spălat, am început să văd". 12 Ei i-au zis: "Unde este acela?" El a spus: "Nu ştiu".

  Interogatoriul făcut de către farisei

      13 L-au dus la farisei pe cel care fusese orb. 14 De fapt, era sâmbătă ziua în care a făcut Isus tina şi i-a deschis ochii.
       15 Fariseii l-au întrebat din nou cum a început să vadă. El le-a zis: "Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat şi văd". 16 Câţiva dintre farisei ziceau: "Omul acesta nu este de la Dumnezeu, pentru că nu ţine sâmbăta". Alţii, însă, ziceau: "Cum poate un om păcătos să facă astfel de semne?" Şi era dezbinare între ei. 17 Deci, i-au zis iarăşi orbului: "Tu ce spui despre el, de vreme ce ţi-a deschis ochii?" El a răspuns: "Este un profet".
       18 Iudeii nu credeau despre el că fusese orb şi a început să vadă, până când i-au chemat pe părinţii celui care şi-a căpătat vederea 19 şi i-au întrebat: "Acesta este fiul vostru pe care spuneţi că l-aţi născut orb? Aşadar, cum de vede acum?" 20 Părinţii lui au răspuns şi au zis: "Ştim că acesta este fiul nostru şi că l-am născut orb. 21 Dar cum de vede acum, nu ştim. Şi nici cine i-a deschis ochii nu ştim. Întrebaţi-l pe el; e destul de mare d. Va vorbi el însuşi despre sine". 22 Părinţii lui au spus acestea pentru că se temeau de iudei. De fapt, iudeii se înţeleseseră deja ca, dacă cineva ar fi mărturisit că el este Cristos, să fie exclus din sinagogă e. 23 De aceea au spus părinţii lui: "E destul de mare; întrebaţi-l pe el".
       24 Atunci l-au chemat a doua oară pe omul care fusese orb şi i-au zis: "Dă mărire lui Dumnezeu! f Noi ştim că omul acesta este un păcătos". 25 El a răspuns: "Eu nu ştiu dacă este un păcătos. Eu una ştiu: că eram orb şi acum văd". 26 Ei i-au zis: "Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii?" 27 Le-a răspuns: "V-am spus deja şi nu m-aţi ascultat. De ce vreţi să auziţi din nou? Nu cumva vreţi şi voi să deveniţi discipolii lui?" 28 Atunci au început să-l insulte, zicând: "Tu eşti discipolul lui. Noi suntem discipolii lui Moise! 29 Noi ştim că lui Moise i-a vorbit Dumnezeu. Dar acesta nu ştim de unde este". 30 Omul a răspuns şi le-a zis: "Tocmai asta-i de mirare, că voi nu ştiţi de unde este, iar el mi-a deschis ochii. 31 Noi ştim că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi ci, dacă cineva îl cinsteşte pe Dumnezeu şi împlineşte voinţa lui, pe acela îl ascultă. 32 De când e lumea, nu s-a auzit ca cineva să fi deschis ochii unui orb din naştere. 33 Dacă acesta n-ar fi de la Dumnezeu, n-ar fi putut face nimic". 34 I-au răspuns şi au zis: "Tu eşti născut cu totul în păcat şi ne înveţi pe noi?" Şi l-au dat afară.

  Orbirea spirituală

      35 Isus a auzit că l-au dat afară şi, întâlnindu-l, i-a zis: "Crezi tu în Fiul Omului?" 36 El a răspuns: "Cine este, Doamne, ca să cred în el?" 37 Isus i-a spus: "L-ai şi văzut. Este cel care vorbeşte cu tine". 38 El i-a zis: "Cred, Doamne"; şi s-a închinat înaintea lui. 39 Isus i-a zis: "Am venit în lumea aceasta ca să fac judecată pentru ca cei ce nu văd să vadă, iar cei care văd să devină orbi".
       40 Unii dintre fariseii care erau cu el au auzit acestea şi i-au zis: "Nu cumva suntem şi noi orbi?" 41 Isus le-a zis: "Dacă aţi fi orbi, nu aţi avea păcat. Dar pentru că spuneţi: «Vedem», păcatul vostru rămâne.

   

  Note de subsol


  a Unele manuscrise încearcă să rezolve dificultatea textului, schimbând astfel: Eu trebuie să săvârşesc. Deşi neclară, forma la plural este cea mai probabilă.
  b Această tină făcută din pământ şi salivă nu este un leac sau un rit magic, ci are o valoare simbolică. De altfel, orbul se vindecă abia după ce îndeplineşte porunca lui Isus de a se spăla în piscina Siloe.
  c Piscina Siloe aduna apa izvorului Ghihon printr-un tunel lung de 544 m, săpat în stâncă de regele Ezechia, în sec. al VIII-lea î.C. (2Rg 20,20). Zidul piscinei a fost construit de Şalum (Neh 3,15). În ebraică, numele vine de la Shiloah, ceea ce înseamnă "trimisul", aşa cum notează şi Ioan.
  d Lit.: are vârsta. Expresia corespondentă în ebraică înseamnă: "are vârsta majoratului". În practica ebraică, un copil devenea major la 12 ani, vârstă la care trebuia să cunoască toată Legea şi să dea un examen din ea în faţa comunităţii. După aceasta, era proclamat "fiu al Legii", având toate drepturile şi obligaţiile unui evreu.
  e Legislaţia referitoare la excomunicare prevedea, pe vremea aceea, următoarele cazuri: 1) nezifah - excomunicarea de o săptămână, pentru o abatere uşoară; 2) nidduy - excomunicare pe 30 de zile, dar, în acest timp, era permisă participarea la unele adunări; 3) herem - excomunicarea solemnă impusă de autorităţile iudaice, care îl excludea pe cineva din Israel pentru totdeauna.
  f Este o formulă folosită pentru a constrânge pe cineva să dea o mărturie adevărată, în special când trebuia să recunoască o vină (1Sam 6,5; Ios 7,19). Sensul este: "Jură înaintea lui Dumnezeu că vei spune adevărul şi numai adevărul!"
  copiere simplă
  copiere cu trimitere
  copiere cu formatare

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


   
  © 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro