1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Evanghelia după Sfântul Ioan

traducerea catolică
Editura Sapientia din Iaşi

Capitolul 9

  1. Pe când trecea, a văzut un om, orb din naștere.
  1. După ce a spus acestea, a scuipat pe pământ, a făcut tină cu salivă, i-a pus tina pe ochi
  1. și i-a zis: "Du-te și spală-te la piscina Siloe!" - care înseamnă "Trimisul". Așadar, el a plecat, s-a spălat și s-a întors văzând.
  1. Atunci, vecinii și cei care îl văzuseră mai înainte că era cerșetor, au zis: "Nu este el cel care ședea și cerșea?"
  1. Unii spuneau: "El este!", alții ziceau: "Nu, dar seamănă cu el!" El a zis: "Eu sunt!"
  1. L-au dus la farisei pe cel care fusese orb.
  1. De fapt, era sâmbătă ziua în care a făcut Isus tina și i-a deschis ochii.
  1. Fariseii l-au întrebat din nou cum a început să vadă. El le-a zis: "Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd".
  1. Câțiva dintre farisei ziceau: "Omul acesta nu este de la Dumnezeu, pentru că nu ține sâmbăta". Alții, însă, ziceau: "Cum poate un om păcătos să facă astfel de semne?" Și era dezbinare între ei.
  1. Deci, i-au zis iarăși orbului: "Tu ce spui despre el, de vreme ce ți-a deschis ochii?" El a răspuns: "Este un profet".
  1. I-au răspuns și au zis: "Tu ești născut cu totul în păcat și ne înveți pe noi?" Și l-au dat afară.
  1. Isus a auzit că l-au dat afară și, întâlnindu-l, i-a zis: "Crezi tu în Fiul Omului?"
  1. El a răspuns: "Cine este, Doamne, ca să cred în el?"
  1. Isus i-a spus: "L-ai și văzut. Este cel care vorbește cu tine".
  1. El i-a zis: "Cred, Doamne"; și s-a închinat înaintea lui.

Vindecarea orbului din naștere

Capitolul 9

1 Pe când trecea, a văzut un om, orb din naștere. 6 După ce a spus acestea, a scuipat pe pământ, a făcut tină cu salivă b, i-a pus tina pe ochi 7 și i-a zis: "Du-te și spală-te la piscina Siloe!" c - care înseamnă "Trimisul". Așadar, el a plecat, s-a spălat și s-a întors văzând.
     8 Atunci, vecinii și cei care îl văzuseră mai înainte că era cerșetor, au zis: "Nu este el cel care ședea și cerșea?" 9 Unii spuneau: "El este!", alții ziceau: "Nu, dar seamănă cu el!" El a zis: "Eu sunt!"

Interogatoriul făcut de către farisei

    13 L-au dus la farisei pe cel care fusese orb. 14 De fapt, era sâmbătă ziua în care a făcut Isus tina și i-a deschis ochii.
     15 Fariseii l-au întrebat din nou cum a început să vadă. El le-a zis: "Mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd". 16 Câțiva dintre farisei ziceau: "Omul acesta nu este de la Dumnezeu, pentru că nu ține sâmbăta". Alții, însă, ziceau: "Cum poate un om păcătos să facă astfel de semne?" Și era dezbinare între ei. 17 Deci, i-au zis iarăși orbului: "Tu ce spui despre el, de vreme ce ți-a deschis ochii?" El a răspuns: "Este un profet".
     34 I-au răspuns și au zis: "Tu ești născut cu totul în păcat și ne înveți pe noi?" Și l-au dat afară.

Orbirea spirituală

    35 Isus a auzit că l-au dat afară și, întâlnindu-l, i-a zis: "Crezi tu în Fiul Omului?" 36 El a răspuns: "Cine este, Doamne, ca să cred în el?" 37 Isus i-a spus: "L-ai și văzut. Este cel care vorbește cu tine". 38 El i-a zis: "Cred, Doamne"; și s-a închinat înaintea lui.

 

Note de subsol


b Această tină făcută din pământ şi salivă nu este un leac sau un rit magic, ci are o valoare simbolică. De altfel, orbul se vindecă abia după ce îndeplineşte porunca lui Isus de a se spăla în piscina Siloe.
c Piscina Siloe aduna apa izvorului Ghihon printr-un tunel lung de 544 m, săpat în stâncă de regele Ezechia, în sec. al VIII-lea î.C. (2Rg 20,20). Zidul piscinei a fost construit de Şalum (Neh 3,15). În ebraică, numele vine de la Shiloah, ceea ce înseamnă "trimisul", aşa cum notează şi Ioan.
copiere simplă
copiere cu trimitere
copiere cu formatare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


 
© 2013 DeiVerbum.ro - un proiect dezvoltat de Catholica.ro în colaborare cu Ercis.ro şi EdituraSapientia.ro